Høyre i tenkeboksen om pels

Publisert 01.08.2013

I nytt program vil Høyre at Norge skal ligge i fremste rekke på dyrevelferd. Dyrevernalliansen etterlyser konkrete saker, og har snakket med partiets miljøpolitiske talsmann på Stortinget, Nikolai Astrup.

Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant for Høyre (foto: nyebilder.no)

Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant for Høyre (foto: nyebilder.no)

I nytt program vil Høyre at Norge skal ligge i fremste rekke på dyrevelferd. Dyrevernalliansen etterlyser konkrete saker, og har snakket med partiets miljøpolitiske talsmann på Stortinget, Nikolai Astrup.

- Vi har et veldig kort program sammenlignet med andre partier og det viser seg i mange sammenhenger å være et problem, for alle savner at vi skriver mer om akkurat deres hjertesak. Men det som står om dyrevelferd er veldig ambisiøst, og det er noe vi skal måles på. Så da gjelder det å følge opp i praksis, sier Nikolai Astrup til Dyrevernalliansen.

Her er de to setningene som skal forplikte Høyre i neste fireårsperiode: "Norge skal iverksette tiltak som gjør at vi er i fremste rekke på dyrevelferd", og "Mattilsynet skal forebygge, avdekke og følge opp dyretragedier".

- Dette innebærer blant annet å sikre at Mattilsynet har tilstrekkelige ressurser og sikre at personer som har dyr i sin varetekt har kunnskap nok om dyrenes adferdsbehov og hvilke krav som er til ernæring og sosialt og fysisk miljø, fortsetter Nikolai Astrup. Han sitter på Oslobenken for Høyre og er tilknyttet Energi- og miljøkomiteen.
 

Høyre i tenkeboksen om pels

- Næringsinteresser settes i dag foran dyrevelferdsloven, slik vi blant annet ser i pelsbransjen, hvordan ser du på det?

- Jeg mener det er utrolig viktig at vi stiller strenge krav til pelsdyrnæringen, og det er helt legitimt å diskutere om vi skal redusere eller fjerne subsidier til næringen. Men mange driver jo seriøst og ordentlig, og jeg er ikke tilhenger av kollektiv avstraffelse.

- Men det er jo selve holdet av rovdyr i trange nettingbur som er problemet?

- Det er noen dilemmaer rundt pelsdyroppdrett, og det er ulike oppfatninger i Høyre om dette. Men så langt har vi ikke konkludert med at den skal avvikles som helhet. Samtidig er vi veldig opptatt av denne problemstillingen, og saken bør ha stort fokus i tiden fremover.

- Så Høyre er i tenkeboksen i pelsdyrsaken?

- Ja.
 

Flere kontroller

- Bør Mattilsynet få flere midler?

- Vi må se på dette. Det er avgjørende at de har nok personell og økonomiske ressurser til å gjøre tilsyn og følge opp at dyrevelferden ivaretas på en god måte. I tillegg må man slå hardt ned på de uakseptable tilfellene. Mitt inntrykk er at det kunne vært enda flere kontroller. Mange av de lovbruddene som til slutt blir avdekket kommer som tips fra Dyrevernalliansen og andre som på eget initiativ er opptatt av dette. Det er selvsagt positivt, men ikke tilstrekkelig. Derfor er den jevne kontinuerlige kontrollen viktig.

- Bør dyrevelferd skilles ut i et eget avsnitt?

- Vi har ikke tatt stilling til det, men dette er absolutt et innspill som vi bør vurdere.
 

Bekymret for miljøgiftene

- Diskuterer Høyre dyrevelferd i et større perspektiv knyttet til etikk eller klima- og miljø?

- Vi er opptatt av å redusere utslippene fra landbruket. Et av flere viktige tiltak er produksjon av biogass basert på møkk fra landbruket. Så vet vi at for eksempel gjødsling og økt opptak i skog kan bidra. Men det er viktig å ha en balansert tilnærming, for vi skal jo ha et landbruk og et skogbruk som er levedyktig både økologisk og økonomisk.

- Hvilke velferdsmessige områder haster det med å forbedre?

- For kyllingene kan det være et forbedringspotensial blant en del aktører. Vi ser at forbrukerne stadig etterspør egg og andre produkter som kommer fra frittgående høner.

- Hvordan ser du på etisk matmerking?

- Det er absolutt interessant å vurdere, men må være hensiktsmessig slik at den økonomiske belastningen ikke blir for stor og at informasjonsverdien er tilstrekkelig.

- Handler du økologisk?

- All mat som selges i Norge skal være trygg og framstilt på en forsvarlig måte. Samtidig har jeg to barn under to år og da er jeg opptatt av kjemikalier i maten, så jeg er blitt mer bevisst nå. Miljøgiftene sniker seg inn i næringskjeden overalt. Det er et forsømt område å rydde opp i gamle miljøgifter som kommer inn i fisk og dyrene som vi spiser.

- Bør den økologiske matproduksjonen økes?

- Vi mener økologisk er bra, men 15 prosent økologisk produksjon er ikke realistisk, fordi etterspørselen har ikke vært der. Da går maten i søpla. Det er jo det ultimate svinn.

- Globalt hadde det ikke vært mulig å fø på en stadig voksende befolkning hvis alle skulle spise økologisk. Samtidig mener jeg økologisk og tradisjonell landbruk har mye å lære av hverandre, og den økologiske produksjonen kan gi viktige impulser til det tradisjonelle landbruket.

- Hva med hjelpetiltak - som momsreduksjon?

- Jeg er tilhenger av et mest mulig enhetlig skatte- og avgiftssystem, og vi har jo et tilskudd for økologisk produksjon allerede. Kundene er villige til å betale mer for enkelte produkter, men likevel bruker vi mindre av vår disponible inntekt på mat enn tidligere. Det virker dermed ikke som det er prisen det står på.
 

Vil ikke redusere kjøttforbruket

- Hva tenker du om at stadig flere spiser kjøtt i stedet for vegetarisk i land som Kina og India?

- Vi må først og fremst rette oppmerksomheten mot hva vi kan gjøre i Norge, og jeg tror at kjøttproduksjon i Norge kun er en utfordring i et klimaperspektiv. Men vi får ikke oppslutning om klimasaken ved å ta fra folk biffen, det blir å begynne i feil ende, mener Høyres Nikolai Astrup.

Høyres program 2013-2017:

- Iverksette tiltak som sørger for at Norge ligger i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd.

- Mattilsynet skal forebygge, avdekke og følge opp dyretragedier.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!