FrP utfordrer Brekk om testing av tamhet hos pelsdyr

Publisert 03.12.2009

Fremskrittspartiet utfordrer landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) om pelsdyr i Stortingets spørretime.

pels_minker_2.jpg

Fremskrittspartiet utfordrer landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) om pelsdyr i Stortingets spørretime.

Hvordan vil landbruksminister Brekk nå målet om tillitsfulle dyr på pelsfarmene?

Dette spørsmålet har Torgeir Trædal fra Fremskrittspartiet stilt i Stortingets spørretime.

Trædal tar her opp en sak som er viktig for pelsdyrnæringens fremtid i Norge. Stortinget har nemlig fastslått at næringen må gjøre pelsdyrene tammere før 2013. [1]

Mink og rev er ville dyr. De er ikke genetisk temmet gjennom tusenvis av år slik som vanlige husdyr. Pelsdyrene har derfor i større grad en iboende frykt for mennesker.

Samtidig er det avgjørende for pelsdyrnæringens framtid å bevise at pelsdyrene er tamme. Ellers kan det ikke forsvares etisk å holde dem i fangenskap.

Trædal setter fokus på at metodene pelsdyrnæringen bruker for å påvise tamhet, er faglig foreldede. [2,3]

Dyrevernalliansen stiller seg bak denne vurderingen.

Agronom og fagleder Marianne Kulø mener at pelsnæringens metoder ikke er pålitelige.

– Disse metodene er ikke faglig oppdaterte. De kan ikke brukes til å trekke sikre konklusjoner, fastslår hun.

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) ville ikke gi noen forklaring på hva han mener om de foreldede metodene.

I stedet fortalte Brekk at norske skattebetalere sponser den foreldede testingen med 790.000 kroner gjennom tilskudd fra Landbruks- og matdepartementet.

  Vis kilder Skjul kilder

[1] St.meld. nr. 12 (2002–2003) om dyrehold og dyrevelferd.
[2] Testene er utviklet ved UMB/ IHA. Bjarne Braastad utviklet pinnetesten i 1987, og Morten Bakken var sentral i utvikling av godbittesten. Mink og rev er ville dyr, og ikke genetisk temmet gjennom tusenvis av år slik som vanlige husdyr. Derfor har pelsdyrene fortsatt en iboende frykt for mennesker.
[3] Waiblinger, S. , X. Boivin, V. Pedersen, M. Tosi, A. Janczak, E. Visser, R. B. Jones, Assessing the human-animal relationship in farmed species: a critical review, Applied Animal Behaviour Science, Volume 101, 2006.

""Disse metodene er ikke faglig oppdaterte. De kan ikke brukes til å trekke sikre konklusjoner."


Marianne Kulø, agronom og fagleder i Dyrevernalliansen

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!