Dyrevernalliansen opplyser politikerne om pels

Publisert 01.12.2010

Pels og pelsdyroppdrett er i fokus i media og politisk. Likevel er det mye feilinformasjon og faktafeil i debatten om pelsdyroppdrett, også fra politisk hold. Derfor arbeider Dyrevernalliansen med å opplyse regjeringen.

Brev til politikere om pelsdyroppdrett

Pels og pelsdyroppdrett er i fokus i media og politisk. Likevel er det mye feilinformasjon og faktafeil i debatten om pelsdyroppdrett, også fra politisk hold. Derfor arbeider Dyrevernalliansen med å opplyse regjeringen.

Debatten om pels bør ha et solid faktagrunnlag, og diskuteres på høyeste nivå i regjeringen. Derfor har vi i Dyrevernalliansen skrevet brev til statsminister Jens Stoltenberg, partileder Liv Signe Navarsete (Sp) og partileder Kristin Halvorsen (SV), med informasjon om det viktigste man bør kjenne til om pels og pelsdyroppdrett.

Les brevet Dyrevernalliansen har sendt til politikerne!

I brevet om pelsdyroppdrett opplyser vi om at:

- det ikke er mulig å sikre tillitsfulle dyr i nær framtid, slik stortingsmeldingen om dyrevelferd krever

- det ikke er teknisk mulig å sikre pelsdyr som trives i bur

- Vitenskapskomiteens rapport om pelsdyrs velferd er mangelfull og derfor ikke kan anvendes som total velferdsvurdering

Dyrevernalliansen arbeider politisk for en styrt avvikling av pelsnæringen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!