Dyrevernalliansen jubler for forslag om kjøttkutt

Publisert 09.12.2015

Grønn skattekommisjon anbefaler en avgift på rødt kjøtt, og kutt i kjøttsubsidier. Dyrevernalliansen jubler over gjennomslag.

cows-0096.jpeg

Norsk kjøttproduksjon må ned. Nesten 90 prosent av metanutslippene fra jordbruket kommer fra husdyr, særlig drøvtyggere.

Grønn skattekommisjon anbefaler en avgift på rødt kjøtt, og kutt i kjøttsubsidier. Dyrevernalliansen jubler over gjennomslag.

Dyrevernalliansen sendte tidligere i år innspill til ekspertutvalget, som har utredet ulike avgifter på miljø og klima.

– I vårt innspill til grønn skattekommisjon ba vi nettopp om økonomiske tiltak for en omlegging av produksjon av animalske matvarer til vegetabilske matvarer, sier informasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Hensikten er å få et såkalt grønt skatteskifte, hvor miljøskatter innføres samtidig som at man reduserer øvrig skatter og avgifter. Målet er et lavere utslipp av klimagasser og en bærekraftig økonomisk fremtid i Norge. Dyrevernalliansen er svært fornøyde med kommisjonens anbefalinger.

– Vi ba konkret grønn skattekommisjon om å vurdere en avgift på kjøttproduksjon, og å gjennomgå tilskudd i landbruket som påvirker miljøet negativt. Produksjonstilskudd til rødt kjøtt er et slikt tilskudd, påpeker Kleveland.

Dyrevernalliansen arbeider for å snu norsk landbruk i mer dyrevennlig retning.

Les også: Kjøttforbruket må ned 

Forbrukerne må få mulighet til å velge mat fra dyr med bedre dyrevelferd.

Les også: Bedre dyrevelferd

Mål om lavere kjøttforbruk 

I november deltok Dyrevernalliansen i innspillsmøte til ny jordbruksmelding etter invitasjon fra landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP). Også her sa vi tydelig at norsk landbruk må ha som mål å få et lavere kjøttforbruk.

Høyt kjøttforbruk og industrilandbruk har alvorlige konsekvenser for dyrevelferden. Norske husdyr er avlet til å vokse fort og produsere mye kjøtt, egg og melk. Intensiv avl og trang plass gir dyrene adferdsforstyrrelser, skader og sykdommer.

Kjøttavgift og reduserte kjøttsubsidier vil gi økte priser, som vil redusere etterspørselen.

– Lavere kjøttforbruk til noe høyere pris er positivt ikke bare for miljøet og folkehelsen, men også for dyrevelferden, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Hun legger til at det er helt nødvendig at en ny jordbruksmelding baserer seg på utredningen fra grønn skattekommisjon.

Les også: 10 grunner til å spise mindre kjøtt

Grønn skattekommisjon:

"Rene klimahensyn tilsier at det legges en avgift på rødt kjøtt og at produksjonsstøtten reduseres. En eventuell avgift settes slik at den tilsvarer det nye, generelle avgiftsnivået på klimagassutslipp. Utforming av avgiften vurderes nærmere."

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!