Seminar om dyrevelferd i Stortinget

Publisert 22.05.2013

For første gang har det vært arrangert et seminar om dyrevelferd i Stortinget. - Vi har mye å lære, sa iniativtaker Torgeir Trældal fra Fremskrittspartiet.

Torgeir Trældal er opptatt av dyrevelferd

Initiativtaler Torgeir Trældal fra Frp mener politikere bør sette større fokus på dyrs ve og vel.

Foto: Karen Frivik

For første gang har det vært arrangert et seminar om dyrevelferd i Stortinget. - Vi har mye å lære, sa iniativtaker Torgeir Trældal fra Fremskrittspartiet.

Mens noen jobber hardt på frivillig basis for å redde dyr fra lidelse, holder Bondelaget igjen på reformer som kan bedre dyrevelferden. Dette paradokset ble igjen befestet på seminaret om dyrevelferd i Stortinget den 16. mai. Norges Bondelag forvalter i praksis livet til hundretusenvis av dyr i det delvis industrialiserte landbruket. Likevel ga de på seminaret lite uttrykk for hvordan de ser for seg forbedringer. Mattilsynet hadde på sin side konstruktive innspill til endringer.

Nevnte ikke store utfordringer

Bondelaget la frem resultater fra et par sykdommer som de har tatt kontroll over. Ingrid Melkild fra Norges Bondelag sa at vi må sikre at dyra får oppfylt sine adferdsmessige behov. Dette er også nedfelt i dyrevelferdsloven. Men Bondelaget utdypet ikke hvordan de kan løse de massive utfordringer som det industrielle landbruket har på disse områdene.

På spørsmål om hvorvidt dette ble oppfylt for dagens kylling og pelsdyr, svarte Bondelaget at pelsdyrene hadde fått noe større bur.

Konflikt mellom dyrevelferdsloven og dagens hold av pelsdyr og kylling

Torgeir Trældal er FrPs landbrukspolitiske talsmann og har stilt en rekke spørsmål om dyrevelferd til landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget.

Han uttalte at vi var her for å drøfte problemer og løsninger, og ville ikke si noe bastant om konflikten mellom dyrevelferdsloven og dagens hold av pelsdyr og kylling.

Dyrevernalliansen etterlyser handling

Informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, var dyrenes stemme på dyrevelferdsseminaret.Live Kleveland i Dyrevernalliansen kritiserte Landbruksdepartementets slappe holdning til dyrevelferd. Foto: Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen ved Live Kleveland fremholdt at det er store oppgaver som venter for å bedre livene til dyr i det norske landbruket. Hun etterlyste handling og kritiserte landbruksmyndighetene for å trenere og sabotere en rekke tiltak som kunne gitt dyra et bedre liv, som for eksempel utetid for alle beitedyr, rask iverksettelse av løsdrift og avvikling av pelsdyrhold.

SPCA Norge redegjorde for hvordan de ser for seg en aktiv rolle i ivaretakelsen av syke og skadde dyr. De ønsker et tett samarbeid med politi og Mattilsynet.

Mattilsynet utdypet hvorfor de nå ønsker et forsøk med dyrepoliti velkommen i Oslo-traktene. Forslaget har blant annet støtte fa FrP. Assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland tok selvkritikk på at Mattisynet ikke er tydelige nok i sine reaksjoner der dyr lider. Han sa at Mattilsynet må bli flinkere til å ta i bruk regelverket de har til rådighet når de oppdager brudd  på lover og forskrifter.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!