Dyrevelferd blir et mål for landbruket

Publisert 06.04.2017

Dyrevernalliansen har fått gjennomslag for at dyrevelferd skal være et av målene for landbruket.

Grisunge

Norsk landbruk får rundt 14 milliarder kroner over jordbruksavtalen, men ingen av de faste støtteordningene er øremerket til dyrevelferd. Nå har Dyrevernalliansen fått gjennomslag for at dyrevelferd skal være et av målene for landbruket.

Foto: Ihne Pedersen

Dyrevernalliansen har fått gjennomslag for at dyrevelferd skal være et av målene for landbruket.

Bærekrafts-målet skal omfatte dyrevelferd og miljøhensyn. De andre hovedmålene er økt matproduksjon, landbruk i hele landet, trygg mat og økt lønnsomhet.

– Det er flott at Stortinget nå inntar dyrevelferd i landbrukspolitikken. Dyrevernalliansen vil fremover jobbe for at det skal vises også når jordbruksstøtten fordeles, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Norsk landbruk støttes hvert år med rundt 14 milliarder kroner over jordbruksavtalen. Likevel er ingen av de faste støtteordningene øremerket til dyrevelferd.

– Landbrukspolitikken har hittil vært kjemisk renset for hensyn til dyrevern. Dyrevernalliansen mener at bønder bør premieres for godt dyrehold, og dette kan effektivt gjøres ved å omprioritere eksisterende støtteordninger, sier Kleveland. 

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber allerede regjeringen å vurdere om man gjennom tilskuddsordningene kan innføre insitamenter for å bedre ivareta hensynet til god dyrevelferd.

Dyrevernalliansen er skuffet over at Fremskrittspartiet, Høyre, Krf og Venstre ikke støtter forslaget om å gjennomgå tilskuddsordningene til fordel for dyrevelferden.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.

  Vis kilder Skjul kilder

Meld. St. 11 2016–2017

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!