Helga Pedersen om dyrevelferd

Publisert 30.06.2013

Slakteritransport og pelsdyr er merkesaker for Arbeiderpartiet. Men hvorfor har ikke regjeringen lagt ned pelsdyroppdrettet mens de fortsatt har makt?

Ap landsmøte 2013 Helga Pedersen ©Katrine Trydal

Helga Pedersen tok imot brosjyrer og sjokolade fra Dyrevernalliansen, før hun gikk inn og stemte for nedleggelse av pelsnæringen på årets landsmøte. Foto: Katrine Trydal

Slakteritransport og pelsdyr er merkesaker for Arbeiderpartiet. Men hvorfor har ikke regjeringen lagt ned pelsdyroppdrettet mens de fortsatt har makt?

- Det viktigste vi har gjort for dyrevelferden i regjering, er at vi fikk på plass en ny lov om dyrevelferd i 2009, sier nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen til Dyrevernalliansen.

- Føler du at denne loven blir fulgt?

- Ja. Loven blir fulgt opp etter hensikten, selv om du også finner eksempler på det motsatte. Det som er viktig er at dyr har egenverdi utover glede for oss mennesker.

- Vi ser i flere tilfeller at Mattilsynet gir sjanse på sjanse til bønder som lar dyr sulte på båsen, hva vil dere gjøre med dette?

- Slik skal det ikke være. Her må man gripe inn umiddelbart.

- Riksrevisjonen har også avdekket ulik praksis, hva bør gjøres?

- Det må være tydelige retningslinjer og man må sette inn tiltak der det behøves.

- Vil Ap skille ut dyrevelferd som egen enhet slik at man unngår bukken og havresekken i den situasjonen vi nå har?

- Det har vi ikke diskutert, men det er en mulighet. Men selv om vi ser eksempler på dårlig dyrevelferd  så må vi bare si at dyreholdet stort sett skjer på en anstendig måte med en respekt for dyrene.

- Hvilke saker haster det å få gjort noe med?

Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, vil forby pelsdyroppdrett.Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga
Pedersen, vil avvikle pelsdyroppdrett
og bedre rutiner for slakting og
transport. Foto: Arbeiderpartiet
- Det er viktig at tilsyn og veiledning fungerer godt. Vi må ha en god rovdyrforvaltning. Her ser vi grusomme lidelser. I reindriften må tallet tilpasses beitegrunnlaget. Det skjer dårlige ting i slakteritransporten, og transporttidene er blitt lenger. Det er ikke bra. Vi vil se på muligheten for mobile slakterier. Gårdsslakterier er selvsagt også veldig positivt, men her er det mange regler som må følges og dessverre er det ikke mange som har mulighet til å gjennomføre dette.

Ap har landsmøtevedtak for nedleggelse av pelsbransjen fra for to år siden. Ved vårens landsmøte programfestet partiet en nedleggelse av næringen som følge av dårlig dyrevelferd. Mange reagerer likevel på at det ikke er fattet vedtak i denne saken.

- Har Ap vært for ettergivende overfor Senterpartiet i pelsdyrsaken?

- Vi jobber for å få gjennomslag for dette i neste periode. Vi gjør nå en gjennomgang av næringen som vi legger frem for Stortinget. Men husk at Ap ikke hadde fattet vedtak om nedleggelse ved regjeringsforhandlingen for fire år siden. Det har vi gjort nå. Ved nye forhandlinger vil dette være med.

Fra Arbeiderpartiets partiprogram 2013-2017 (s.40):

"Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbrukets ressurser blir stilt til rådighet i avviklingsperioden."

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!