Derfor er MDG og Venstre best på dyrevelferd

Publisert 16.08.2013

Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre (V) lover omfattende endringer for å bedre dyrevelferden. På bunnen kommer Høyre (H), Senterpartiet (Sp) og Kristelig Folkeparti (Krf). 

Ku ansikt

Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre (V) lover omfattende endringer for å bedre dyrevelferden. På bunnen kommer Høyre (H), Senterpartiet (Sp) og Kristelig Folkeparti (Krf). 

Interessen for dyrevelferd har bredt seg til store deler av befolkningen på få år. Nå ser vi for første gang at flere partier har utmeislet en konkret politikk på dette feltet. Samtidig ser vi at tre av partiene mangler en politikk på dyrevelferd. Oppsiktsvekkende nok er Senterpartiet blant disse.

Heller ikke Høyre har en eneste konkret sak å vise til. Frp har en selvstendig politikk, om enn for dårlig. Best ut kommer Venstre og Miljøpartiet, mens både SV og Rødt har gjort et godt stykke arbeid for å få dyrevelferd inn på den politiske agendaen. Ap henger med kun i kraft av sitt nei til pels.

Se velgerguiden - best og verst på dyrevelferd

Miljøpartiet på topp

Miljøpartiet de Grønne (MDG) er best på dyrevelferd med karakter 6-.

MDG har et konkret og utfyllende program og vil gjennomføre merkesaker innen dyrevelferd som vi vet at store deler av befolkningen er opptatt av. De vil avvikle pelsdyrhold, forby ville dyr i sirkus, opprette et eget dyrepoliti og ha en egen avdeling for dyrevelferd som gjør at dette ikke konkurrerer med næringsinteressene i landbruket slik vi ser i dag.

Rasmus Hansson og partiet hans, MDG, har et svært dyrevennlig program.Rasmus Hansson og Miljøpartiet De
Grønne håper å bli dyrenes stemme
på Stortinget. Foto: MDG.

MDG vil også bedre de elendige forholdene for oppdrettsfisken. Partiet har i tillegg en politikk på så godt som alle ti punkter, men kunne med fordel vært mer konkret når det gjelder landbruk og matproduksjon. De har ellers dyrevelferd som naturlig del av sitt politiske kart.

Venstre kommer på en solid andreplass med karakteren 5+. Venstre har dyrevelferd som et nytt stort felt. Dette er svært prisverdig. De har i likhet med MDG programfestet en rekke merkesaker som forbud mot pelsdyrhold og ville dyr i sirkus. De vil bedre forholdene for kylling, ha et eget dyretilsyn, men ikke dyrepoliti. Venstre vil også investere i alternativer til dyreforsøk.

Leder i Venstre og dyrevenn Trine Skei Grande vil blant annet forby pelsdyrnæringen.Dyrevenn og leder i Venstre, Trine
Skei Grande, vil blant annet forby
pelsdyroppdrett. Foto: Venstre.

Sosialistisk Venstreparti kommer på en god tredjeplass med 5-. De har et gjennomtenkt program på dyrevelferd med mange av de samme sakene som også Venstre og MDG har, som forbud mot pelsdyr, ville dyr i sirkus, velferd for oppdrettsfisk og et statlig dyretilsyn. De ligger hårfint etter da programmet er noe mindre utfyllende, men dette er en betydelig forbedring fra forrige program.

Rødt får 4. De har fått et tydelig program på dyrevelferd. Partiet sier nei til pels og ja til redusert kjøttforbruk, samt mer utetid og økologisk drift. Men Rødt mangler fortsatt et fullskalaprogram for dyrevelferd. Selv om de er på god vei nevnes for eksempel ikke sirkusdyr og forsøksdyr. Dessuten sier de ja til begrenset fangst av hval og sel.

Arbeiderpartiet får 3+, og redder seg inn fordi de nå har programfestet en avvikling av pelsdyrnæringen. Men landets neste største parti mangler en gjennomgående politikk på dyrevelferd. Ap burde ha utformet en politikk på viktige områder som dyreforsøk ville dyr i sirkus, fiskevelferd samt en mer velfungerende forvaltning, men dette er ikke nevnt.

Fremskrittspartiet får 3. Deres ja til fortsatt pelsdyroppdrett trekker ned, men partiet har på noen felt en god og konkret dyrevelferdspolitikk. Frp går til valg på dyrepoliti samt bedre tilgang til veterinærtjenester. De vil også trekke tilbake statsstøtten til pelsdyrnæringen. Samtidig med at partiet har egne kreative ideer til bedre dyrevelferd, mangler de en fullskala politikk på feltet.

Kristelig Folkeparti får karakteren 2. De har en hullete dyrevelferdspolitikk og ønsker fortsatt pelsdyrdrift. Pluss er punktet om mer øko-mat og begrensning av dyreforsøk. KrF er også opptatt av avlsbegrensinger fordi dette berører skaperverket. Det virker som det er kristendommen og ikke dyrevelferden i seg selv som er førende for politikken.

Høyre og Senterpartiet får 1

altHøyre, Frp og KrF mener som
Sp, at pelsdyr godt kan leve hele
livet sitt i bur.
På jumboplassene finner vi Høyre og Senterpartiet, som hver får karakteren 1.

Høyre får 1. Partiet har ingen konkret politikk på dyrevelferd. Høyres verdikonservative grunnsyn slår overhodet ikke inn på dette feltet. Det eneste de oppgir er en generell setning om at Norge skal ligge i fremste rekke på dyrevelferd. Dette virker hult når partiet offentlig støtter pelsnæringen,  selv om de trolig av taktiske hensyn har unnlatt å nevne pels i sitt nye partiprogram.

Senterpartiet får 1. Det er oppsiktsvekkende at dette partiet mangler en politikk på dyrevelferd. Partiet som trekker til seg halvparten av Bondelagets medlemmer burde hatt en utfyllende poltikk på alle aspekter som berører produksjonsdyrene. Tror partiet at bønder ikke er glade i dyr? I utkastet til partiprogram var dyrevelferd overhodet ikke nevnt, men på landsmøtet fikk de inn en generell formulering, nemlig at god dyrevelferd er et mål i seg selv. Det er trist at dyrene som står i bøndenes tjeneste fra fødsel til død ikke er verdiget et eneste konkret velgjørende krav i partiets nye partiprogram.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!