Den politiske historien om pels

Publisert 31.05.2019

Her får du hele historien om den politiske utviklingen av pelssaken i Norge. Den blågrønne regjeringen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre går nå inn for å avvikle norsk pelsdyroppdrett innen 2025. Pelsdyroppdrett var ikke et politisk tema før Dyrevernalliansen startet målrettet påvirkningsarbeid i 2001. Les om veien mot målet, år for år. 

Kommunikasjonsleder Live Kleveland og politisk rådgiver Anine Dedekam Moldskred på Stortinget

Kommunikasjonsleder Live Kleveland og politisk rådgiver Anine Dedekam Moldskred på Stortinget.

Her får du hele historien om den politiske utviklingen av pelssaken i Norge. Den blågrønne regjeringen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre går nå inn for å avvikle norsk pelsdyroppdrett innen 2025. Pelsdyroppdrett var ikke et politisk tema før Dyrevernalliansen startet målrettet påvirkningsarbeid i 2001. Les om veien mot målet, år for år. 

Kampen for å avvikle pelsdyroppdrettet har vært lang, og startet tidlig på 80-tallet.

Saken begynte endelig å få vind i seilene da Dyrevernalliansen ble etablert i 2001, og satset på målrettet påvirkning av politikk og næringsliv. 

altDa Dyrevernalliansen ble opprettet i 2001, var ikke dyrevern eller pels ansett som politiske temaer. Etter flere hundre møter med politikere på Stortinget og i partiene klarte Dyrevernalliansen å få flere interessert, og norsk dyrevernpolitikk begynte å ta form.2000: Programmet "Rikets tilstand" på TV2 viser en dokumentar om norsk pelsdyroppdrett. Etter programmet har TV2 debatt med blant annet daværende landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og Dyrebeskyttelsens Live Kleveland, nå talsperson i Dyrevernalliansen. Hanssen går kort tid etterpå ut med nyheten om at han setter i gang arbeidet med en Dyrevernmelding.

2001: Dyrevernalliansen opprettes for å påvirke Dyrevernmeldingen, som skal ferdigstilles i løpet av to år. 

Pelsdyroppdrett er fortsatt en politisk "ikke-sak". Dyrevern har såvidt begynt å bli tatt opp i politiske fora. SV inntar i program at pelsdyroppdrett bør avvikles i løpet av en tiårsperiode.

Veterinærforeningen fastslår, etter dialog med Dyrevernalliansen, at pelsdyr er aktive rovdyr i små nettingbur. Veterinær undersøker hund.Den norske veterinærforening (DNV) gikk ut mot pelsdyroppdrett allerede i 2001.

Dyrevernalliansen begynner å overvåke statistiske data om pelsdyroppdrett, og lager oversikt over antall pelsfarmer i landet. På denne tiden finnes det rundt 800 pelsfarmer i Norge.

Vi overvåker også relevant forskning, og går ut i media med nye resultater som viser at mink trenger badevann.

2002– 2003: I løpet av to år gjennomfører Dyrevernalliansen separate møter med rundt 300 politikere fra forskjellige partier. De fleste har aldri tenkt over pelsdyroppdrett som en politisk sak før.

Vi får gjennomført en opinionsmåling som viser at de fleste som har en mening om pels, er mot. En ny vitenskapelig gjennomgang fra EU konkluderer med at pelsdyr har dårlig velferd, og Dyrevernalliansen publiserer resultatene i norske medier.

2003: Vi har oppnådd motstand mot pels i flere partier, men ikke nok til å få flertall for et forbud mot pels.

Dyrevelferdsmeldingen vedtas i Stortinget i juni. Her fastslås det:

"Dersom det ikke oppnås vesentlige avlsmessige forbedringer når det gjelder dyrenes helsetilstand i løpet av en tiårsperiode, bør det vurderes å avvikle pelsdyrholdet." 

Dyrevernalliansens rådgiver Hilde Hagelin på vei fra møte i Stortinget om dyrevern.En av rådgiverne i Dyrevernalliansen i 2011, Hilde Hagelin, på vei fra møte om dyrevern i Stortinget.

Dyrevernalliansen starter for alvor arbeidet med å påvirke næringslivet mot pels. Vi sender ut informasjon til 100 norske designere, og ti av dem skriver under på å aldri bruke ekte pels mer. Se kampanjen Pelsfri Mote: norske designere og stylister mot pels

En ny vitenskapelig gjennomgang fra EU konkluderer med at pelsdyr har dårlig velferd, og Dyrevernalliansen publiserer resultatene i norske medier. 

Rev i bur på pelsdyrfarm.Rev i bur på pelsfarm.

2004: Vi begynner også å bruke kjendiser for å sette dagsorden politisk. Det første året samler vi 20 kjendiser som står frem mot pels i Dagbladet, og fører til flere debatter i TV og radio. Les også: Kjendiser mot pels I samme periode gjennomfører vi møter med stortingspolitikere og fylkespolitikere.

Stylist Birger Løkeng er mot pels.Stylist og TV-kjendis Birger Løkeng var blant de første stylistene og designerne som står frem mot pels sammen med Dyrevernalliansen.I samme periode får flere hundre politikere får informasjon om pels gjennom møter og brev, og samfunnsdebatten tiltar.

Vi påvirker moteindustrien, og oppretter kampanjen "Pelsfri Mote: Butikker og merker uten ekte pels". Vi sender ut informasjon til 100 norske designere, og ti av dem skriver under på å aldri bruke ekte pels mer. Vi prioriterer de største konsernene som selger klær under flere merker. I løpet av året gjennomfører vi møter med et titalls bedrifter. Listen over pelsfrie motekjeder vokser raskt.

altDyrevernalliansen startet kampanjen Pelsfri Mote i 2003.  Samarbeidet med næringslivet ga store resultater på få år, og de største kleskjedene i Norge sluttet å selge ekte pels i samarbeid med oss.2005: Venstre vedtar i program at "Dyrevelferden for pelsdyr er ikke tilfredsstillende. Venstre vil avvikle pelsdyrdrift innen 2012 dersom ikke dyrevelferden blir forsvarlig."

Vi utvider arbeidet overfor næringslivet og kampanjen Pelsfri Mote. Fra nå inkluderer vi ukepressen med særlig vekt på moteblader og magasiner, og tre blader vedtar en pelsfri policy: Jentebladene In-Side og Mag, og Hjemmet.

2006: Mattilsynet går inn for at livdyrutstillinger med pelsdyr skal forbys. Forbudet kommer etter tre års intenst arbeid fra Dyrevernalliansen, der vi blant annet har samlet forskningsresultater som beviser at de folkesky dyrene lider når de beføles av fremmede som skal bedømme pelsen. 

Etter dialog med Dyrevernalliansen vedtar AUF vedtar i program at pelsdyroppdrett bør forbys. Dette markerer starten på arbeidet med å snu Arbeiderpartiet, som fortsatt støtter pelsnæringen. 

Martin Henriksen, tidligere leder i Auf og nå politiker for Arbeiderpartiet.Martin Henriksen, tidligere leder i Auf, er mot pels.

2007: Kampanjen vår Pelsfri mote omfatter nå 70 kjente klesmerker og motekjeder.

21 designere og stylister har skrevet under på å ikke bruke ekte pels.

Også arbeidet med å påvirke moteblader går fremover, og syv ukeblader har nå vedtatt retningslinjer mot å vise pels, blant annet Mag, Det Nye blir helt pelsfrie, KK og Henne.

Se liste over kampanjen Pelsfri Mote: Moteblader og magasiner mot pels.

2008: På oppdrag fra Dyrevernalliansen utreder Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) pelsdyroppdrettets distriktsøkonomiske betydning. Undersøkelsen viser at pelsdyroppdrett i all hovedsak er en binæring.

Vi får også tall på de offentlige subsidiene til næringen. Tallene skaper debatt politisk. Det er nå rundt 400 pelsfarmer i Norge.

I samarbeid med Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen viser TV2 bilder fra norske pelsdyrfarmer. Bildene viser hvert år alvorlige lovbrudd.

Forbudet mot livdyrutstillinger trer endelig i kraft.

Livdyrutstilling med pelsdyr, her rev. Livdyrutstilling med pelsdyr. Her er en rev lagt opp på bordet for vurdering, med snuteklype for at den ikke skal kunne bite.

Vitenskapskomitéen for mattrygghet publiserer en rapport som konkluderer med at pelsdyr ikke har det verre enn andre husdyr.

Dyrevernalliansen melder forskerne inn for Komitéen for redelighet i forskningen. Vitenskapskomitéen endrer rapporten med et nytt tillegg.

Ny dyrevelferdslov vedtas, og Dyrevernalliansen får gjennomslag for å lovfeste dyrs egenverdi.

Vi får også gjennomslag for bestemmelser som på sikt gjør det stadig vanskeligere å forsvare pelsdyroppdrett, blant annet at dyreholder skal fremme "trygghet og trivsel", ikke bare hindre lidelse.

2009: Dyrevernalliansens fagmedarbeidere deltar i Mattilsynets utarbeidelse av ny forskrift om pelsdyroppdrett.

Senterpartiet har gjort det klart at pelsdyroppdrett ikke skal forbys, så vi blir ikke fornøyde med resultatet. Likevel klarer vi å få inn et forbud mot oppdrett av andre arter enn rev og mink, og dermed stenge for oppstart av pelsproduksjon på kanin og chinchilla. Vi oppnår også strengere regler som gjør det vanskeligere for mange pelsdyroppdrettere å drive videre.

Nye avsløringer av pelsdyroppdrett presenteres av NRK i samarbeid med Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen. Veterinærforeningen skjerper sitt standpunkt og råder til å vurdere avvikling av næringen.

Mink med skade på pelsfarm.Mink med skade på pelsfarm.Pels blir tatt opp på Arbeiderpartiets landsmøte, etter langvarig press fra Dyrevernalliansen og AUF. Forslaget om avvikling blir nedstemt med 15 stemmer av 300. Vi har likevel nådd ut med informasjon til flere tusen politikere, og mange har snudd.

I løpet av våren sender vi ut informasjon om pels til landsmøtedelegatene i Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Krf, Venstre og SV.

Totalt får rundt 10.000 norske politikere informasjon om pelsdyroppdrett.

Etter informasjon fra Dyrevernalliansen og FpU vedtar Fremskrittspartiets landsmøte at statsstøtten til pelsdyroppdrett må avvikles. Dette vedtaket blir stående, og skal få store konsekvenser i 2015.

Takket være våre kampanjer har nå over 100 motekjeder vedtatt en pelsfri policy.

Motebladet Elle blir pelsfritt etter dialog med Dyrevernalliansen og vår støttespiller Gunhild Stordalen.

2010: Dyrevernalliansen oppretter Facebooksiden Forby pels nå. I løpet av få måneder blir den en av Norges største, med over 260.000 følgere.

Vi lanserer også kampanjen "Pelsfritt Ap", og i løpet av vinteren får flere tusen lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet e-poster fra publikum i sine fylker.

Igjen blir grove lovbrudd avdekket ved pelsfarmene. Frivillige aktivister fra Nettverk for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen står fortsatt bak avsløringene, som skaper stor mediainteresse.

NRK tar opp pelsdyroppdrett til politisk debatt med landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp), Kristin Halvorsen (SV), Live Kleveland fra Dyrevernalliansen og kjendis-veterinær Trude Mostue. 

Flere aviser kritiserer pelsnæringen på lederplass. Nettavisens redaktør skriver "Legg ned pelsnæringen", Dagbladet skriver at "næringen ikke har livets rett", og avisa Tromsø skriver at det er på tide pelsnæringa "pakker sammen".

Mattilsynets og Tines tiltak for å få oss til å akseptere deres begrepsbruk har fått oss til å lure på om andre mottar lignende henvendelser, og blir skremt av det. 

Unge Høyre går inn for å avvikle statsstøtten til pels. Dette går de senere tilbake på.

Henrik Asheim, tidligere leder i Unge Høyre, nå politiker for Høyre.Henrik Asheim, tidligere leder i Unge Høyre, argumenterte for avvikling av statsstøtten til pels.2011: Arbeiderpartiets landsmøte vedtar at "Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen". 

I tiden frem til landsmøtet sender vi ut rundt 3.000 brev, ringer over 500 politikere og holder rundt 20 foredrag.

Pels og politikk: Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i 2011 å gå inn for en styrt avvikling av pelsdyroppdrett. Dyrevernalliansen påvirket politisk.Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i 2011 å gå inn for en styrt avvikling av pelsdyroppdrett. Her er en del av Dyrevernalliansens team sammen med maskoten Mikkel utenfor landsmøtelokalene dagen før avstemningen. 

Vi starter arbeidet med regjeringens landbruksmelding, der pels blir et tema. Senterpartiet forsøker å binde regjeringen til å støtte pelsnæringen.

Med hjelp fra kontakter i SV og Arbeiderpartiet lykkes vi i å stoppe dette, og landbruksmeldingen fastslår at pelsdyroppdrett skal utredes nærmere.

2012: Nettverk for dyrs rettigheter og Dyrebeskyttelsen går igjen ut med ferske bilder av lovbrudd i pelsnæringen. Det negative fokuset øker da NRK setter fokus på sosial dumping i pelsnæringen.

Pelsnæringen forsøker å skjule en rapport som viser at bare rundt 40 prosent av dyrene er tamme. NRK intervjuer forskeren og publiserer resultatene.

Dyrevernalliansen starter prosjektet "Regjeringen mot pels".

I løpet av vinteren gjennomfører vi møter med alle regjeringspartene, men den rød-grønne regjeringen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV unnlater likevel å avvikle pelsdyroppdrett. 

Overvåkningen vår viser at det nå er rundt 300 pelsfarmer igjen i Norge. 

2013: I tiden fram mot Arbeiderpartiets landsmøte jobber Dyrevernalliansen med å informere delegatene. Vi når ut til over tusen personer med brev, løpesedler og telefonsamtaler.

Dyrevernalliansens Live Kleveland, Sveinung Valle fra Hordaland Arbeiderparti og Linn Engo fra Hordaland Auf etter at Aps landsmøte stemte for å programfeste avvikling av pels i 2013.Dyrevernalliansens Live Kleveland sammen med Sveinung Valle fra Hordaland Arbeiderparti og Linn Engo fra Hordaland Auf etter at Aps landsmøte stemte for å programfeste avvikling av pels på landsmøtet i 2013.

På landsmøtet programfester Arbeiderpartiet styrt avvikling av pelsdyroppdrett med overveldende flertall.

2014: Rett før regjeringen Stoltenberg II gikk av på sensommeren 2013, lanserte støttepartiene Senterpartiet og SV et utvalg som skulle vurdere pelsdyrnæringen. Pelsdyrutvalget fikk i oppdrag å vurdere om pelsdyrnæringen skulle utvikles videre eller avvikles. Dyrevernalliansen sender mange hundre rapporter og fagnotater til utvalget. Rett før jul 2014 leverte Pelsdyrutvalget sin rapport. Et flertall på fire går inn for "bærekraftig utvikling", mens et mindretall på tre går inn for avvikling av pelsdyroppdrett. Dyrevernalliansen refereres i rapporten med 30 kilder.

En uke tidligere sender NRK Brennpunkt dokumentaren "Pels", som viser hva dyreverneren og varsleren Frank Nervik opplevde da han tok seg jobb i pelsdyrnæringen. Med skjult kamera dokumenterte han grove overgrep mot rev og mink på flere av de beste pelsfarmene i landet. Dyrevernalliansen bidrar til debatten i etterkant gjennom kronikker og debattinnlegg i flere av landets aviser og på NRK. 

I Stortinget foreslår Miljøpartiet de Grønne forbud mot både produksjon og import av pels. Forslaget blir nedstemt, men reiser debatt. De politiske skillelinjene er nå klare mellom partiene som vil avvikle pelsdyroppdrett, og partiene som vil beholde det. De som vil avvikle er Venstre, SV, Mdg og Arbeiderpartiet. Blant partiene som støtter pelsnæringen er Senterpartiet det tydeligste.

2015: Pelsdyrutvalgets rapport sendes ut på høring. Samtlige faginstanser støtter en avvikling, inkludert Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk. Mattilsynet uttaler seg for første gang kritisk til pelsdyroppdrett.

Ved Jordbruksforhandlingene i mai fjerner regjeringen Solberg pelsdyrnæringens særtilskudd over statsbudsjettet. Den såkalte "fôrfraktstøtten" er på nesten 18 millioner kroner, og utgjør omtrent halvparten av statsstøtten til pelsdyrnæringen. Forslaget kommer fra landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp), som med dette følger opp Fremskrittspartiets program. Dyrevernalliansen, som har arbeidet for dette siden 2001, kaller det en "gledens dag".

2016: Regjeringen Solberg legger frem en stortingsmelding der det foreslås at pelsdyroppdrett fortsatt skal være lovlig. Samtidig foreslås enkelte innskjerpinger, blant annet forbud mot å holde mink i gruppebur. Stortingsflertallet, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Senterpartiet, stemmer ned forslaget om forbud mot gruppebur og for videreføring av pelsdyrnæringen.

2017: Landbruks- og matdepartementet vedtar endringer i forskriften om hold av pelsdyr. Gruppebur med flere mink tillates. 

altDyrevernalliansens kommunikasjonsleder Live Kleveland og politisk rådgiver Martine S.B Lie med partileder i Venstre, Trine Skei Grande. 2018: Venstre danner regjering med Høyre og Fremskrittspartiet. I den nye regjeringserklæringen fastslås det at pelsdyroppdrett skal avvikles innen 2025. Utredninger av kompensasjon til pelsdyroppdretterne skal starte allerede i 2018. Regjeringen skal så legge frem et forslag for Stortinget om avvikling. Tatt i betraktning at dette forslaget stemmer overens med hva Arbeiderpartiet og SV allerede har programfestet, er det sannsynlig at regjeringen vil få flertall for forslaget om avvikling av pelsdyroppdrett. 

I desember sender regjeringen ut høring på et lovforslag om avvikling av pelsdyroppdrett i Norge.

2019: Den 10. april 2019 la regjeringen frem lovforslag om å forby pelsdyroppdrett fra 2025, med kompensasjon til pelsdyroppdretterne. Dyrevernalliansen feiret milepælen sammen med Venstre på Stortinget.

Den 29. mai holdt regjeringspartiene pressekonferanse, og kunngjorde at stortingsflertallet ville stemme for forslaget med noen mindre justeringer. 

Den 13. juni vedtok Stortinget lov om forbud mot hold av pelsdyr. Første paragraf fastslår:

"Det er ikke tillatt å holde dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen."

Venstre fikk støtte av sine regjeringspartnere Høyre, Fremskrittspartiet og Krf ved avstemningen i Stortinget. Dette på tross av at både Høyre, Fremskrittspartiet og Krf fastslo at de egentlig støtter pelsnæringen. Både SV og Mdg stemte for loven om forbud mot pelsdyroppdrett, og presiserte at de støtter den.

Arbeiderpartiet stemte mot loven fordi de mente kompensasjonen til pelsdyroppdretterne var for dårlig. De stemte imidlertid for enkeltstående paragrafer i loven som hjemler forbud mot pelsdyroppdrett. Senterpartiet stemte sammen med Arbeiderpartiet. 

Dyrevernalliansen og våre faddere fortsetter nå arbeidet for en politisk styrt avvikling av pelsdyroppdrett til siste farm er stengt.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!