Debatt om dyrevern i Stortinget

Publisert 23.03.2010

Trine Skei Grande (V) satte dyrevern på dagsordenen i Stortinget 10. mars 2010. Pelsdyroppdrett og dyreforsøk ble diskutert, men langt fra alle var opptatt av dyrs velferd. Flere brukte anledningen til å forsvare pelsdyroppdrett.

Trine Skei Grande dyrevenn politiker

Reglene må følge dyrenes behov, mener partileder i Venstre, Trine Skei Grande.

Foto: Karen Frivik

Trine Skei Grande (V) satte dyrevern på dagsordenen i Stortinget 10. mars 2010. Pelsdyroppdrett og dyreforsøk ble diskutert, men langt fra alle var opptatt av dyrs velferd. Flere brukte anledningen til å forsvare pelsdyroppdrett.

Pelsdyroppdrett

Trine Skei Grande (V)
– For Venstres del må jeg si at klokkene har nok ringt for pelsdyrnæringa. De har nok brukt sine sjanser, og jeg syns ikke at det som nå skjer, er pyntebåndene på våre kåper verdt.

Arne Haugen (A)
– (...) hvis pelsdyrnæringen ikke kan dokumentere vesentlige forbedringer innen 2013, bør det vurderes å avvikle næringen. Ingen partier reserverte seg mot denne formuleringen. Det har versert skremmende bilder i media av vanskjøtsel i pelsdyrfarmer av en slik karakter at det er fullstendig uakseptabelt. Jeg føler at næringen nå er inne i en nådetid. Får man ikke slutt på dette, ja, så er det slutt. (....) De første farmene blir etter planen sertifisert allerede i år. Jeg synes dette virker lovende.

Per Roar Bredvold (Frp)
– Dette er viktige arbeidsplasser for små distriktskommuner. Pelsdyrhold er underlagt strenge nasjonale bestemmelser i tillegg til anbefalinger fra EU.

Svein Flåtten (H)
– For dette er jo en næring, som drives i distriktene, som drives av små bedrifter, og nettopp derfor tror jeg det er viktig at myndighetene også bidrar til at de kan få denne bærekraftig, for å si det slik. Jeg tror det er viktig, og derfor tror jeg man bør ha ytterligere litt tålmodighet...

Alf Egil Holmelid (SV)
– ....vi vil arbeide for eit forbod mot pelsdyrproduksjon i Noreg.

Heidi Greni (Sp)
– Pelsdyrnæringen selv har også forsikret om at de vil rydde opp i de uakseptable forholdene som har blitt avdekket, og en ny forskrift om pelsdyrhold er ute på høring.

Kjell Ingolf Ropstand (KrF)
– ...pelsdyrproduksjon styrkjer næringsgrunnlaget på garden, slik at busetjinga kan tryggjast.

 

Dyreforsøk

Trine Skei Grande (V)
– Å komme helt bort fra bruken av forsøksdyr innen forskningen, tror jeg ikke vi klarer. Men jeg syns kanskje vi skulle ha satt noen grenser for hvor sterk og hvor langvarig smerte det faktisk skal være lov å utsette dyr for.

Alf Egil Holmelid (SV)
– SV er oppteke av å styrkje arbeidet for å finne fram til alternativ til dyreforsøk som påfører dyr liding.

 

Annet

Trine Skei Grande (V)
– Jeg syns ikke at Mattilsynets muligheter for utrykning er helt tilpasset, eller likner på, politiets tankegang når det gjelder utrykning. Håndhevingen av flere episoder har vært uklar, og ansvaret for hvem som skal gripe inn, når det er åpenbart at noen bør gripe inn, er uklart.

Arne Haugen (Ap)
– Når eieren ikke tar tilstrekkelig ansvar for dyrene, må det offentlige gripe inn.

Alf Egil Holmelid (SV)
– Det er kanskje mange som trur at fisk ikkje føler smerte, men det gjer dei.

Les hele debatten om dyrevern hos Stortinget.

 

Si din mening

Fortell de politiske partiene hva du mener om deres innsats i debatten. Er dette et parti du vil stemme på fremover? Stiller de opp for dyrene, eller er du skuffet over dem? Skriv en høflig mail og fortell dem hva du mener de burde sagt!

Venstre: venstre@venstre.no

Kristelig Folkeparti: krf@krf.no

Senterpartiet: epost@senterpartiet.no

Fremskrittspartiet: frp@frp.no

Høyre: hoyre@hoyre.no

Arbeiderpartiet: dna@dna.no

Sosialistisk Venstreparti: post@sv.no
 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!