Debatt om dyrepoliti i Stortinget

Publisert 05.05.2011

Dyrepoliti i Norge har vært oppe til debatt i Stortinget. Fremskrittspartiets Torgeir Trældal tok initiativet til debatten. Her kan du se hva som ble sagt av de politiske partiene.

Mattilsynet forvalter dyrevelferden i Norge, og har også ansvar for kjæledyr.

Djurpolisen i Sverige etterforsker kriminalitet mot dyr, og samarbeider med svenske de svenske tilsynsmyndighetene for dyrevern.

Dyrepoliti i Norge har vært oppe til debatt i Stortinget. Fremskrittspartiets Torgeir Trældal tok initiativet til debatten. Her kan du se hva som ble sagt av de politiske partiene.

I Norge er det Mattilsynet som har det offentlige ansvaret for dyrevern. Men gjør Mattilsynet en god nok jobb for dyrene? Dette var bakgrunnen for Torgeir Trældal i FrP sitt initiativ til stortingsdebatt om Mattilsynet, dyrevern og dyrepoliti.

Her kan du lese hva som ble sagt om Mattilsynet, dyrevern og dyrepoliti i stortingsdebatten.

Torgeir Trældal (FrP) om Mattilsynet og dyrepoliti:

- I England og i noen stater i USA finnes det et eget dyrepoliti. (...) Det blir også mindre offentlig byråkrati, og kontrollen blir bedre, noe som medfører mindre dyremishandling.

- Tilgjengelig informasjon tyder på at Mattilsynet ikke i tilstrekkelig grad klarer å ivareta kontrollen med og oppfølgingen av dyrevelferden i landet. Det kan være grunn til å vurdere en annen modell for organiseringen av tilsynet med og regelutviklingen når det gjelder dyrevelferd.

Lars Peder Brekk (Sp) om Mattilsynet og dyrepoliti:

- Vi har dyrepoliti i Norge. Det er Mattilsynet som er Norges dyrepoliti. Mattilsynet har kompetanse på dyrehelse og dyrevelferd, og er til stede i hele landet. Det er den beste og mest effektive ressursbruk å beholde dette systemet.

- Mattilsynet har fått beskjed om å prioritere dyrevelferd høyt, og de har fått en rekke nye verktøy i den nye dyrevelferdsloven. Så det å komme med forslag om et eget dyrepoliti, vil etter min mening kunne være ressursødende i den situasjonen vi har i dag.

Elisabeth Røbekk Nørve (H) om Mattilsynet og dyrevern:

- Mye tyder på at Mattilsynet ikke i tilstrekkelig grad klarer å ivareta kontrollen med og oppfølgingen av dyrevelferden i landet. Dyrevernalliansen fremhever at Mattilsynets årsrapport 2010 viser at flere dyrevelferdsproblemer forsømmes, og dermed eskalerer til kritiske nivå.

Alf Egil Holmelid (SV) om Mattilsynet og dyrevern:

- Difor er det veldig viktig at Mattilsynet får nødvendige ressursar til å utvikle gode metodar for å sikre at vi har ei dyrevelferd som er i tråd med dei vedtaka som Stortinget har gjort, der vi bl.a. har vedteke at dyr har eigenverdi, og difor må behandlast deretter.

Trine Skei Grande (V) om Mattilsynet og dyrepoliti:

- Jeg er alvorlig bekymret for hvorvidt Mattilsynet klarer å følge opp denne jobben på skikkelig vis. Det handler både om hvor mye ressurser de har (..) og om (..) forebygging.

- I Venstre har vi en stor debatt om vi skulle ha hatt et eget dyrepoliti. Vi har ikke konkludert med at vi skal ha det nå (...).

Jørund Rytman (FrP) om Mattilsynet og dyrepoliti:

- Derfor er det på tide med en skikkelig gjennomgang her og en evaluering av Mattilsynet.

- Det har i de siste årene vært en del innspill fra norske dyrevernsorganisasjoner om at dyreredning – eller dyrepoliti, som noen kaller det – bør være et eget organ, bl.a. er det slik i flere stater i USA.

Les også: Hvem sier ja til dyrepoliti?

Dyrevernalliansen jobber for dyrepoliti i Norge

Vi i Dyrevernalliansen jobber for å få dyrepoliti og et eget dyreverntilsyn i Norge.

Les også: Dyrevernalliansens arbeid for dyrepoliti

Som mange av politikerne mener vi at Mattilsynet og vanlig politi ikke gjør en god nok jobb for dyrene.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!