Vil bedre forholdene for kyllingene

Publisert 31.08.2015

– Dyrevelferd må være styrende for driftsformer og raser som godtas, sier Karin Andersen i Sosialistisk Venstreparti (SV). Hun mener at det store problemet med kyllingproduksjon i dag er at det har blitt ren industri.

Karin Andersen

Karin Andersen (SV), mener lovens krav om å ikke tillate raser med helse og atferdsproblemer må følges. 

Foto: Stig Weston

– Dyrevelferd må være styrende for driftsformer og raser som godtas, sier Karin Andersen i Sosialistisk Venstreparti (SV). Hun mener at det store problemet med kyllingproduksjon i dag er at det har blitt ren industri.

Karin Andersen mener det kan bli aktuelt å ta stilling til et forbud mot å bruke rasen Ross 308 i norsk kyllingproduksjon.

– Ross 308 har blitt sammenlignet med storfeet Belgisk blå, som jo er forbudt i Norge av dyrevelferdshensyn.

– Hvorfor Mattilsynet ikke har tatt opp saken, må undersøkes.  Det er også nødvendig å forsikre oss om at kravene til dyrehelse blir fulgt opp og håndhevet slik loven forutsetter. Lovens krav om å ikke tillate raser med helse og atferdsproblemer må følges, sier Andersen.  altRoss Rowan er en mer saktevoksende kyllingrase enn dagens mest brukte rase Ross 308. Foto: Iselin Linstad Hauge

En rapport viser at en overgang til Ross Rowan, vil koste i underkant av 5% mer, er det akseptabelt? Hvem mener dere skal ta merkostnadene?

– Umiddelbart høres det ut som en akseptabel kostnad om det vil føre til en markant forbedring i dyrevelferden. Det må bli et spleiselag mellom produsentene og forbrukerne. Jeg tror kunden vil si ja til en liten økning, hvis de vet at de betaler for bedre liv til dyra, sier SV-politikeren.

Synes du dyrevelferdsloven blir tatt alvorlig nok i Norge?

– Dyrevelferdsloven blir jevnt over tatt alvorlig i Norge, men det er klart at det finnes både gråsoner og åpenbare brudd på loven. Gråsoner må avklares og om nødvendig tas til politisk behandling. Og SV foreslår at vi skal opprette et selvstendig Dyretilsyn.

Vi vet at SV jobber for å bedre dyrevelferdssituasjonen i kyllingindustrien. Hva er de største problemene, og hvordan vil dere bedre dette? 

– Det store problemet med kyllingproduksjon i dag er at det har blitt ren industri. Regjeringen og Venstre har bidratt aktivt til dette ved å doble konsesjonsgrensene for kyllingprodusenter. Det gjør det vanskelig å ha oversikt over velferden til flere hundre tusen individer. Vi vil ha flere og grundigere kontroller av tilstanden hos kyllingprodusentene, og ha et sanksjonsregime som gjør det klart ulønnsomt å spekulere i dårlig dyrevelferd. 

– Den kraftige industrialiseringen med stordrift, gir mer unaturlig levekår, og da kreves knallharde krav til areal per dyr, miljø som gir dyrene utløp for naturlige instinkter og krav til bruk av raser som ikke utvikler helseproblemer, slik Dyrevelferdsloven forutsetter. Dyrevelferd må være styrende for driftsformer og raser som godtas, sier Andersen til Dyrevernalliansen.

Bakgrunn: Den vanligste kyllingrasen i norsk matproduksjon, Ross 308, er avlet til å vokse abnormt fort - kun for at du som forbruker skal få mye og billig kjøtt. Omtrent 30 dager gamle blir de transportert til slakteriet, og gasset i hjel. På dette tidspunktet er de fortsatt ikke utvokst. Likevel har mange av dem store vansker med å bevege seg normalt. Beina svikter under vekten, og fuglene er unormalt passive.

Norsk dyrevelferdslov § 25 forbyr avl som reduserer dyrs evne til naturlig adferd. Likevel tar ikke kyllingnæringen hensyn til dette. Det er fremdeles lovlig i Norge å importere avlsdyr som brukes til å klekke ut kyllingene som brukes i dag.

Ross Rowan er en rase som i dag brukes av noen få kyllingoppdrettere blant annet på Stange og Holte gård. Den vokser litt saktere enn Ross 308. Dyrevernalliansen arbeider for at norske bønder skal slutte å bruke Ross 308.

Deler av SVs program på dyrevelferd (2013-2017):

• En styrt avvikling av pelsdyrnæringa innen en gitt frist.
• At det opprettes et statlig dyreverntilsyn.
• Å bedre dyrevelferdssituasjonen i kyllingindustrien.
• Forbud mot bruk av dyr som er avlet på en slik måte at de lider overlast fysisk og mentalt.
• Forbud mot bruk av elefanter i sirkus.
• Å styrke forskning på og implementering av alternativer til dyreforsøk.
• Økt forskning på fiskevelferd og sterkere fokus på fiskevelferd i oppdrettsanlegg.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!