Brekk bløffer om bedre bur

Publisert 11.08.2011

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) hevder at pelsdyrene får bedre bur med den nye forskriften om pelsdyrhold, men det stemmer ikke.

Pels to blårever

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) hevder at pelsdyrene får bedre bur med den nye forskriften om pelsdyrhold, men det stemmer ikke.

Større dyr, og fortsatt små bur

Pelsdyrene har vokst og blitt større i løpet av de siste 30 årene. Størrelsen på burene kompenserer for økningen i kroppsstørrelse, men gir ikke minken mer areal enn før. Blåreven får litt større plass, men må fortsatt nøye seg med 1,2 kvadratmeter.

- De siste 30 årene har størrelsen på blårev økt med ca. 200 %. Dette er en tredobling, mens minimumsburstørrelsen er endret med under 60 %.

- De siste 30 årene har størrelsen på mink økt med ca. 60 %. Minimumsburstørrelsen er uendret.

Den nye forskriften legger føringer for at oppdretteren skal åpne opp mellom burene når det er "mulig". Men i praksis vil dettet tiltaket trolig komme få dyr til gode. Pelsdyrnæringen er selv skeptisk til at åpning mellom burene lar seg gjennomføre for flesteparten av dyra.

 

  Vis kilder Skjul kilder

Kilder
- Krag, A., Notat: Endring av minimumsburstørrelse i forhold til kroppstørrelse for pelsdyr, 2011.
- Regjeringa.no, Ny forskrift: strengare krav til pelsdyrhald, 17. mars 2011.
- Mattilsynet, Sammenstilling og vurdering av høringsuttalelser - utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr, Brev til Landbruks- og matdepartementet, 29. november 2010.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!