Bønder som bryter dyrevelferdsloven mister statsstøtte

Publisert 22.08.2019

Bønder som mishandler dyrene sine skal nå miste deler av statsstøtten.

Kalv i høy, nærbilde

Heldig: Ikke alle kalver har det like bra som denne kalven.

Foto: Iselin Linstad Hauge

Bønder som mishandler dyrene sine skal nå miste deler av statsstøtten.

Bønder som bryter dyrevelferdsloven skal få redusert eller ingen støtte fra staten.
Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen, mener at dette er et tydelig signal om at dyrevelferd skal tas på alvor.
– Det skulle bare mangle at staten ikke betaler ut støtte til bønder som mishandler dyrene sine, sier Kleveland.

Dyremishandling ga statsstøtte 

Å kutte tilskuddene ved brudd på dyrevelferdsloven er et svært viktig redskap for å bedre dyrevelferden i norsk landbruk, men samarbeidet mellom Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet har ikke vært bra nok.
Dyrevernalliansen avdekket at for mange bønder kom unna med grove brudd på dyrevelferdsloven. Resultatet er en tydeligere avtale, med klar ansvarsfordeling og geografisk tilnærming.
– Vi så behovet for en betydelig forbedring av rutinene. Nå tror vi at kutt av statsstøtte kan bli et viktig verktøy fremover i kampen for dyrevelferden, sier Kleveland.

Brudd på dyrevelferdsloven må stoppes

I virkelig grove tilfeller kan Mattilsynet frata bonden rett til å holde dyr.
– Dyreeiere som vanskjøtter dyrene sine har ingenting nær dyr å gjøre, sier Kleveland.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.
 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!