AUF går inn for forbud mot pelsdyroppdrett

Publisert 28.10.2006

I sitt nye arbeids- og prinsipprogram fastslår AUF at Norge bør innføre forbud mot pelsdyroppdrett. I tillegg mener AUF at alle produkter som er testet på dyr, bør merkes. AUFs leder, Martin Henriksen, utdyper den nye dyrevernpolitikken.

AUF Martin Henriksen

– Å avle opp dyr under så grusomme forhold bare for å få litt penere klesplagg er både etisk og moralsk forkastelig, uttalte AUF-leder Martin Henriksen (2006)

I sitt nye arbeids- og prinsipprogram fastslår AUF at Norge bør innføre forbud mot pelsdyroppdrett. I tillegg mener AUF at alle produkter som er testet på dyr, bør merkes. AUFs leder, Martin Henriksen, utdyper den nye dyrevernpolitikken.

Dyrevernalliansen intervjuer Martin Henriksen, nyvalgt leder i AUF

Hvorfor har AUF vedtatt å arbeide for et forbud mot pelsdyroppdrett?
Som vi sier i programmet; det er dyremishandling og et overgrep mot naturen. Å avle opp dyr under så grusomme forhold bare for å få litt penere klesplagg er både etisk og moralsk forkastelig.

Var det en sak som mange var uenige i?
Nei – ingen på landsmøtet var imot.

Hva tror du skal til for at Arbeiderpartiet går inn for å avvikle pelsdyroppdrettet?
Argumentene for å opprettholde pelsdyroppdrett går nesten utelukkende på å bevare lokale næringsinteresser. Det er viktig med omstilling, jeg har tro på å tilby pelsdyroppdretterne andre ting å drive med. Det både er og skal være vanskelig å forsvare pelsdyroppdrett!

Ser du muligheten for et samarbeid med andre ungdomspartier om anti-pelssaken?
Det kan godt være, men jeg tror det viktigste vi alle kan gjøre, er å jobbe for saken i eget parti. AUF har vært mot pelsdyroppdrett lenge, og arbeidet fortsetter.

AUF går også inn for at produkter som er testet på dyr, skal merkes. Hvorfor det?
Testing på dyr er også dyremishandling. Norge importerer mye parfyme og sminke som er testet på dyr, og inntil kosmetikktesting er blitt helt forbudt er det viktig å merke disse varene.

 

AUFs arbeids- og prinsipprogram
”Vi har omtrent 600 pelsfarmer i Norge i dag, og staten subsidierer næringen med 70. millioner kroner hvert år i rene overføringer. AUF mener at pelsdyroppdrett er dyremishandling og et overgrep på naturen. Norge kan ikke godta en slik virksomhet. Den viktigste årsaken til å drive salg av pels er bøndenes inntekter. For å unngå at småbruk må legge ned som følge av tap i inntekter, må det satses tilsvarende på økologisk landbruk, fiskeri og lignende.

Testing på dyr, i forhold til både medisiner og kosmetikk er vanlig i dag. I Norge er kosmetikk- testing på dyr forbudt, men likevel er produkter fra utenlandske produsenter å finne i norske butikker. AUF mener testing på dyr, både kosmetisk og medisinsk er dyremishandling og vil merke varer fra produsenter som tester produkter på dyr.

AUF vil:
  • at pelsdyroppdrett forbys og at statlig støtte til pelsdyrnæringen dermed fjernes
  • at det tilrettelegges for økt satsing på omstilling av pelsdyrnæringen,
  • at kosmetisk testing på dyr forbys, og at varer fra industri som tester på dyr merkes.”

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!