SV spår snarlig gjennombrudd for pelsdyrene

Publisert 14.07.2013

Dyrevelferd kan ikke nedprioriteres, sier partileder Audun Lysbakken. Han advarer mot at Norge blir som USA med profitt i fokus, og forteller at SV vil kjempe videre for bedre dyrevern.

Audun Lysbakken

Dyrevelferd kan ikke nedprioriteres, sier partileder Audun Lysbakken. Han advarer mot at Norge blir som USA med profitt i fokus, og forteller at SV vil kjempe videre for bedre dyrevern.

- Etter åtte år i regjering, hva er du mest fornøyd med innen dyrevelferd?

- Det er nok dyrevelferdsloven som kom for tre år siden - som et skritt i riktig retning for dyr. Vi er opptatt av at dyr ikke bare er til nytte for mennesker. Dyr har også egenverdi og det er grunnleggende. Sosialistisk Venstreparti (SV) har vært pådriver for et bedre lovverk når det gjelder beskyttelse av dyr, sier partileder Audun Lysbakken til Dyrevernalliansen. Han trekker også frem pelsnæringen.

- Den nye dyrevelferdsloven gir Mattilsynet flere virkemidler enn før for å påse at dyrs beste følges opp. Og det ble innført en varslingsplikt for å forebygge dyrs lidelse. I tillegg vil jeg si at selv om vi ikke er i mål ennå, så har det betydd mye at SV fikk regjeringen med på å utrede forholdene i pelsnæringen. Vi har aldri vært nærmere målet om å avvikle denne næringen i Norge enn det vi er nå. Og der har SV vært en pådriver.
 

- Tiden jobber mot pelsdyrnæringen 

- Men hvordan ser dere på det at dere ikke har kommet i mål med denne saken?

- Det er jo et spørsmål om politiske motsetninger mellom partier som vil ulike ting, men vi er betydelig nærmere nå enn før, og jeg tror tiden jobber for vårt standpunkt. Folk kan være helt trygge på at vi kommer til å fortsette å jobbe for det.
 

- Likevel er det nok mange som reagerer på at Sp er så lite og både SV og Ap, med sitt tydelig standpunkt for nedleggelse, ikke har greid å forhandle frem en løsning med Sp. Er det det slik at dyrevelferd havner litt langt ned på lista?

- Nei, vi skulle gjerne ha kommet i mål, og det er jo ikke slik at Sp er det eneste partiet som har dette standpunktet, men dette er en viktig sak for oss og også for Sp, og vi har ikke klart å komme frem til en enighet. Men jeg tror som sagt at tiden jobber for oss. Denne næringen har gang på gang lovet bot og bedring og likevel kommer det helt uakseptable eksempler på forhold for dyr som vi reagerer sterkt på.
 

Eget dyretilsyn

- Hvilke andre dyrevelferdssaker jobber SV for?

- SV ønsker et eget statlig dyretilsyn. Det vil være klokt å ha et tilsyn som kan tale dyrenes sak uten å måtte dele den oppmerksomheten med andre hensyn. Det kan gjøre at vi kan komme videre og bygge på det vi fikk til i dyrevelferdsloven. Et slikt tilsyn tror jeg vil være viktig for å gi klare signaler til politiske myndigheter om å handle når det avdekkes mishandling av dyr eller uverdig dyrehold. Kyllingindustrien vil vi også gjøre noe med. Der er det forhold som vi mener ikke er gode nok, legger Lysbakken til.
 

- Dyrs rettigheter hører hjemme i en større sammenheng

- Hva tenker SV om dyrevelferd i en større sammenheng, for eksempel klima og bærekraft?

- De tingene henger jo ofte sammen. For det første er en god klimapolitikk forutsetningen for å kunne løse alle andre utfordringer vi står overfor.

- Klimaendringene vil dramatisk forsterke både menneskenes rovdrift på det som blir igjen av natur og ødelegge økosystemer som jo dyrevelferd er avhengig av. Men det er jo også en sammenheng i måten dyr og natur utnyttes på i verden i dag. Ta for eksempel det med klima og storforbruket av rødt kjøtt. Jeg mener at klimasaken er vår tids aller største spørsmål. Og i en helhetlig miljøpolitikk så hører velferdsspørsmålene og spørsmål om dyrs rettigheter absolutt hjemme. En sterkere vending i retning av økologisk drift er for eksempel noe som kan gi både bedre miljø og dyrevelferd, mener partilederen.
 

Advarer mot dyreholdet i USA og EU

- Skal dyrevelferd gå foran profitt – i henhold til dyrevelferdsloven?

- Ja det mener jeg. Jeg tror det er veldig viktig å hindre en utvikling i Norge som vi ser i land som USA og en del Eu land der du har fått et industrielt dyrehold som er svært negativt for dyrene og som i tillegg har miljømessige og helsemessige konsekvenser for mennesker som er veldig skremmende.

- Og det er helt klart at det går an å tjene penger på å sette både hensyn til dyremiljø og helse til side. Derfor er det så viktig å sette grenser for det og si at dette er en type profitt vi ikke vil akseptere.
 

Økologisk landbruk viktig     

- Kan du si noe mer om andre resultater dere er stolte av?

- Vi har jo tidligere vært pådriver for et dyrehold i landbruket med mer plass og bedre forhold, og pådriver for mer økologisk drift, noe vi har fått til.
 

- Skyldes det SV?

- Ja, jeg mener jo at vi har fått en sterkere bevegelse mot økologisk drift, og det hadde ikke skjedd uten SV. Det er jeg helt sikker på.
 

- Hvordan ser SV på forbrukermerking om dyrevelferd?

- I utgangspunktet er vi positive til merking som veiledning til forbrukerne. Men SV har tatt til orde for en opprydning i dagens merkejungel. Merking om dyrevelferd kan være en del av etisk merking av produksjonen, noe mange forbrukere ønsker seg og som er for dårlig i dag.
 

Spår nært forestående gjennombrudd i pelsdyrsaken

- Hvordan komme i posisjon for å få til dette?

- Vi ser det som vår rolle å snakke dyrevelferdens sak i denne regjeringen. For dem som er opptatt av dyrevelferd og ønsker en rødgrønn regjering, så er SV best.
 

- Er dyrevelferd noe som kan bringes inn i regjeringsforhandlinger?

- Det har vi gjort tidligere, både med pelsdyrsaken og økologisk drift.
 

- Og der fikk dere gjennomslag for økologisk?

- Ja, og jeg tror vi er nærmere gjennombrudd i pelsdyrsaken enn noen gang før, men der må noen gå foran og så får vi jobbe for dette til vi til slutt får gjennomslag.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!