Arbeiderpartiet vil avvikle pelsdyroppdrett

Publisert 10.04.2011

Arbeiderpartiet har vedtatt å avvikle pelsdyroppdrett. Med dette sier de ja til velgerne, arbeidsplasser og fornuftig skattepolitikk. Landsmøtevedtaket kan bety slutten på pelsdyroppdrett i Norge.

Denne reven slipper å leve i bur i pelsdyroppdrett

En heldig revunge som slipper å leve i bur.

Arbeiderpartiet har vedtatt å avvikle pelsdyroppdrett. Med dette sier de ja til velgerne, arbeidsplasser og fornuftig skattepolitikk. Landsmøtevedtaket kan bety slutten på pelsdyroppdrett i Norge.

 

Arbeiderpartiet er gått inn for avvikling av pelsdyroppdrett på årets landsmøte.

Ap sier ja til velgerne, arbeidsplasser og fornuftig skattepolitikk

Dette vedtaket viser at Arbeiderpartiet tar velgerne, arbeidsplasser og fornuftig skattepolitikk på alvor.

- 6 av 10 Ap-velgere er mot pels
- Pelsnæringen gir bare få og ustabile deltidsarbeidsplasser
- Likevel mottar pelsnæringen nesten 50 millioner av våre felles skattekroner hvert år

 

Kan bety slutten på pelsdyroppdrett i Norge

At partiet går mot pels, kan bety slutten på pelsdyroppdrett i Norge. Nå er det nemlig flertall i regjeringen for avvikling. Dette er viktig når pelsdyroppdrett skal vurderes igjen i 2013.

 

Det nytter å engasjere seg!

Vedtaket til Ap viser at det nytter å engasjere seg. Det har blitt et folkekrav om avvikling, og engasjementet til alle dere som har bidratt, har vært enormt viktig.

Vi i Dyrevernalliansen har gjort alt vi kan for å påvirke Ap. De siste månedene har vi jobbet døgnet rundt for å informere Ap om grunner til å gå mot pels. At saken nå er vunnet, skyldes deg som er medlem, og deg som har sendt e-post eller på annen måte vist partiet at vi er mange på dyrenes side.

Nå skal vi sammen jobbe for at pelsdyroppdrett blir endelig avviklet i 2013.

Bli fadder i Dyrevernalliansen for å få endelig slutt på pelsdyroppdrett!


Arbeiderpartiets vedtak om pelsdyroppdrett:

"Styrt avvikling av pelsdyroppdrett etter en overgangsperiode med omstillingsmidler

Arbeiderpartiet mener det er forbundet med store utfordringer innen dyrevelferd i pelsdyrnæringen - noe både Den norske veterinærforening og Veterinærinstituttet har påpekt. Brudd på gjeldende regler i bransjen har vært avdekket gjentatte ganger, både gjennom media og av Mattilsynet. Næringen har fått flere sjanser til å forbedre forholdene uten å kunne vise til gode nok resultater.

I all hovedsak, drives næringen i dag på deltid i tillegg til annen næringsvirksomhet. I løpet av de siste ti årene har over halvparten av pelsdyrfarmene i landet blitt lagt ned, og det er nå rundt kun 300 pelsfarmer i drift.

Samtidig har holdningene til dyrevelferd vært i utvikling siden driftsformen ble etablert på 1930-tallet. Arbeiderpartiet mener at sannsynligheten for at pelsdyroppdrett skal kunne drives i overensstemmelse med dagens krav til etisk dyrehold, virker liten.

Arbeiderpartiet går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbruket sine ressurser, blir stilt til rådighet i avviklingsperioden. Arbeiderpartiet vil gjennom dette at storsamfunnet viser ansvar for næringsutøverne, samtidig som hensynet til dyrevelferden ivaretas."

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!