Ap-politikere: – Må forhandle nå

Publisert 26.04.2013

Flere arbeiderpartipolitikere delte seieren for pelsdyrvedtaket med Dyrevernalliansen. - Nå må saken sluttføres, sa Linn Kristin Engø, leder i AUF Hordaland.

Ap landsmøte 2013 Live og Linn Kristin Engø2

Flere arbeiderpartipolitikere delte seieren for pelsdyrvedtaket med Dyrevernalliansen. - Nå må saken sluttføres, sa Linn Kristin Engø, leder i AUF Hordaland.

Linn Kristin Engø er en sann dyrevenn og kjemper for bedre dyrevelferd som leder i Hordaland AUF. I flere år har hun jobbet innad i Arbeiderpartiet for å få slutt på pelsdyroppdrett. Hun deler mer enn gjerne seieren med  Dyrevernalliansen.

- Denne seieren har Dyrevernalliansen en stor del av æren for. Dere har drevet et veldig bra forarbeid. Vi har alle fått god informasjon, sier Engø og viser til rapporter og faglige innspill som Dyrevernalliansen har formidlet til politikere og delegater i forkant av landsmøtet til Arbeiderpartiet.

Leder i Hordaland AUF mener dyrevern er en svært viktig sak som hun vil fortsette å sloss for fremover.

- Denne seieren er viktig for dyrevelferden. Dette området må få en mye sterke plass i dagens politikk, sier Linn Kristin Engø.

- Hvordan ser du på de forhandlingene med Senterpartiet (Sp) som Arbeiderpartiet (Ap) og SV er nødt til å gjennomføre dersom avviklingen kan vedtas før valget?

alt- Denne seieren er viktig for dyrevelferden, sier Linn Kristin Engø, leder i AUF Hordaland.- Sp må forstå at også de må ta del i forbedring av dyrevelferden. Det er viktig at det blir forhandlinger i inneværende periode. Vi vil fortsette å jobbe for denne saken til det blir vedtatt en endelig nedleggelse.

- Det er mange dyr som lider, og derfor er det viktig at en nedleggelse blir gjennomført så snart som mulig.

- Hva vil det bety for valgkampen til Ap å få en avgjørelse nå?

- Det er mange som har sterke følelser for denne saken, så jeg tror at dersom dagens regjering greier å vedta en endelig nedleggelse, så vil det ha betydning for Aps oppslutning i valget til høsten.

Advarer nye pelsoppdrettere

altGorm Kjernli, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, advarer mot å starte opp nye pelsfarmer.- Pelsoppdrettere bør være forsiktige med å starte opp med nye pelsfarmer nå, sier stortingsrepresentant Gorm Kjernli (Ap) til Dyrevernalliansen.

Gorm Kjernli sier han ikke er overrasket over det store flertallet på landsmøtet.Vi har jo nå et klart standpunkt om avvikling, og dersom det kommer en borgerlig regjering så ville det ikke være enighet der heller. Jeg ville derfor vurdert å satse på noe annet, og sett på de politiske signalene. To av tre partier i dagens regjering går mot pels – og i hvert fall to av fire i opposisjonen (Venstre samt Fremskrittspartiet som vil trekke statsstøtten).

Da Ap gjorde vedtak om avvikling av pelsnæringen for to år siden, ble det ikke programfestet politikk. Denne gangen, der man også stemte for en programfesting av vedtaket, var flertallet for nedleggelse av pelsnæringen blitt merkbart større, med rundt 230 av i alt 305 stemmer.

- Det viser at næringen ikke har klart å overbevise, sier Gorm Kjernli.

- Tror du vedtaket står i fare for å bli reversert i Arbeiderpartiet?

- Nei det ser jeg ingen grunn til. Når det nå ligger i programmet er det lite trolig.

- Hvor viktig er det å få saken til forhandlingsbordet sammen med SV og Sp nå før valget?

- Det er en prosess i Landbruksdepartementet rundt pelsutredningen…

- Men har man tid til å vente på denne? Den kommer først etter valget. Pelssaken er en hjertesak for mange velgere?

- Det er klart at for mange ville det hatt en betydning i valget. Jeg mener vi må komme til en avgjørelse om styrt avvikling så snart som mulig. Samtidig er det jo bare to år siden vi gjorde det første vedtaket.

- Sier dette vedtaket i Arbeiderpartiet noe om at dere vil satse mer på dyrevelferd i fremtiden?

- Det har et kontinuerlig fokus, og det kan nok skje en utvikling. Det kan komme til å bli en av mange viktige saker.

- Må ikke havne i en skuff!

altMalin Lifvergren, leder i Aps kvinnenettverk tror pelssaken vil ha stor betydning for stemmene til Ap.Det viktigste arbeidet fremover er at det faktisk skjer noe! Det sier Malin Lifvergren til Dyrevernalliansen. Hun leder Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Akershus og er kommunestyrerepresentant for Oppegård.

Malin er lykkelig over at Ap har programfestet vedtaket om nedleggelse av pelsdyrhold her i landet. Men dette vedtaket må ikke legges i en skuff, advarer hun.

- Plutselig kommer Senterpartiet (Sp) frem og begynner å tukle med vedtaket som er gjort slik at det ikke skjer noe ting. Nå må det faktisk skje noe! Det er greit at vi har vedtak, men det et er viktig med en prosess fremover der Jens følger opp.

Malin Lifvergren er blant Arbeiderpartiets politikere som har jobbet jevnt og trutt for å legge ned  pelsdyroppdrettet. Hun er svært opptatt av at dyr skal ha der bra, og er oppbrakt over situasjonen til rev og mink. Om det blir forhandlinger med Sp på denne siden av valget er hun likevel usikker på.

- Jeg håper det, men egentlig så ser jeg at det kan bli vanskelig fordi Sp står så fast på denne pelsdyrnæringen. Her må Ap vise at vi er størst og at det er vi som har flertallet her. Sp er jo nesten under sperregrensa. Nå er det vi som bestemmer.

Dette er også en viktig vinnersak for folk. Jeg merker jo det når jeg prater med folk, hvilket engasjement de har. Så det må virkelig ledelsen i Ap lytte til.

- Hvilken betydning kan det ha for stemmene til Ap?

- Jeg tror det vil ha en kjempestor betydning. Det er så mange som bryr seg. Dette er like viktig for mange som Lofoten og asylbarna, mener Malin Lifvergren.
Hun vil fortsette å jobbe mot pelsnæringen til saken er helt i mål.

- Nå begynner jobben med Sp

alt- En viktig seier for AUF, sier Åsmund Aukrust, nestleder i AUF.Dette var en viktig seier for AUF, sier Åsmund Aukrust, nestleder i AUF.

- Erfaring viser jo at dette er riktig politikk. Pelsnæringen har fått sine sjanser. Nå er det på tide på avvikle.

- Hva med distriktene og deres økonomi?

- Vi vil jo bruke omstillingsmidler slik at oppdretterne kan begynne med annen næring. Men det er jo heldigvis også en næring i nedgang uansett, så jeg tror ikke det blir drastisk.

- Hvor viktig er det at det blir forhandlnger med Sp nå?

- Det er selvsagt viktig. Nå har Ap fattet dette vedtaket på to landsmøter. SV har fattet vedtak. Nå begynner jobben med å overtale Sp.

- Er du redd for at mange andre saker kommer foran, slik at den ikke havner på forhandlingsbordet?

- Vi jobber jo for vår politikk for hele neste stortingsperiode. Så om vi ikke får det til nå, kommer vil å jobbe for det i neste periode.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!