Alt Pelsdyrutvalget ikke vet

Publisert 11.12.2014

Pelsdyrutvalget skal konkludere 15. desember. Utvalget ble nedsatt av forrige regjering for å vurdere framtiden til norsk pelsdyroppdrett. Det finnes ikke tilstrekkelig med faglig belegg for å fortsette norsk pelsdyrnæring.

Norsk reveoppdrett.

Rev med bøyde frambein, såkalte "sålegjengere".

Foto: Iselin Linstad Hauge

Pelsdyrutvalget skal konkludere 15. desember. Utvalget ble nedsatt av forrige regjering for å vurdere framtiden til norsk pelsdyroppdrett. Det finnes ikke tilstrekkelig med faglig belegg for å fortsette norsk pelsdyrnæring.

Pelsdyrutvalget skal vurdere to alternativer for pelsdyrnæringen: Styrt avvikling eller bærekraftig utvikling.

Vi har lenge visst at de mest sentrale faginstansene i Norge på området, blant annet Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet, tilråder en avvikling av pelsdyrnæringen. Nå skal utvalget altså også vudere hvordan pelsdyrnæringen kan leve videre, men uten å ha innhentet sentral informasjon om pelsdyrenes tilstand.

Eksempler på hva Pelsdyrutvalget ikke vet

Noen eksempler på lidelser som ikke er godt kartlagt:

  • Sår og bitt hos mink. Antallet mink som får sår- og bittskader på grunn av nye klatrebur.
  • Omfanget av urinveisinfeksjon og urinstein hos mink. Helseproblemene er kjent, men ikke kvantifisert.
  • Omfanget av munnhulelidelser hos rev. Det er velkjent at rev i bur kan få overgrodd tannkjøtt, svulster i munnen og lignende. Omfanget av lidelsene er ikke kjent.
  • Omfanget av lidelse for sålegjengere hos rev. En del rev får lidelser som gjør at de går på håndleddene, såkalte "sålegjengere". 26% av rev på norske farmer har lidelsen, ifølge tall fra 2011.
  • Omfang av stereotypier hos rev og mink. Forstyrret adferd, som stereotype bevegelser, er vanlig for rovdyr i bur. Omfanget av slik adferd er ikke kartlagt.
  • Valpetap for rev og mink. Kannibalisme og slåssing er velkjente problemer. Det samme er mors angrep mot nyfødte valper første levedøgn. Det finnes likevel ikke gode tall på omfanget av noen av disse alvorlige problemene. 

Dyrevernalliansen er kritisk til Pelsdyrutvalget

altSivilagronom og fagleder i Dyrevernalliansen Marianne Kulø studerer pelsdyr på et invitert besøk på pelsfarm.– Det er kritikkverdig at denne informasjonen ikke er tilgjengelig, sier sivilagronom Marianne Kulø i Dyrevernalliansen..

Dyrevernalliansen mener det vil være ufaglig å la pelsdyrnæringen få fortsette uten å kjenne til disse opplysningene, som er sentrale for dyrevelferden.

– Uansett hvilke argumenter Pelsdyrutvalget ellers bygger på, er det ikke forsvarlig å gi pelsdyrnæringen grønt lys til å fortsette uten å ha disse tallene på bordet, sier Kulø.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!