50 millioner kroner i subsidier til 500 pelsfarmer

Publisert 14.11.2008

En ny økonomisk rapport viser at det finnes under 500 pelsfarmer i Norge, og at disse får omlag 50 millioner kroner i offentlig støtte årlig.

Pels rever 1

Hvis oppdretteren avvikler farmdriften, kan han bruke tiden til annet inntektsbringende arbeid. Full kompensasjon ved avvikling er dermed urimelig.

En ny økonomisk rapport viser at det finnes under 500 pelsfarmer i Norge, og at disse får omlag 50 millioner kroner i offentlig støtte årlig.

Rapporten er utarbeidet av Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning, og bestilt av Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen Norge i fellesskap.

Det er nå under 500 pelsfarmer i Norge. Tilsammen mottar pelsnæringen likevel omlag 50 millioner kroner i offentlig støtte. Støtten fordeles over flere tiltak. Noe gis som avløsertilskudd, noe som investeringsstøtte og noe som "bygdeutviklingsmidler" gjennom rentestøtte til lån.

Pelsnæringen får et eget særtilskudd over statsbudsjettet som kalles "tilskudd til pelsdyrfôr". Målet er å redusere prisen på fôret, slik at norsk pelsnæring skal bli konkurransedyktig på verdensmarkedet. Tilskuddet utbetales til Norges Pelsdyralslag. I 2007 var tilskuddet på over 23 millioner kroner. Dette er en reduksjon fra hele 30 millioner i 2002.

- I forbindelse med at forskrift om hold av pelsdyr er under revisjon, ønsket vi fakta på bordet om næringens økonomiske betydning. Rapporten viser at pelsdyrnæringen nå har marginal distriktspolitisk betydning, men fortsatt koster skattebetalerne dyrt, sier rådgiver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

  Vis kilder Skjul kilder

Hovland, I., Pelsdyrholdet i Norge - utvalgte emner, Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!