Dyrevernalliansen krever avvikling av pelsnæringen

Publisert 17.03.2013

Konsesjonsgrense er ikke et alternativ til avvikling av pelsnæringen. Dyrevernalliansen krever at pelsdyroppdrettet nedlegges.

Terje Aasland, Arbeiderpartiet

Terje Aasland (Ap).

Konsesjonsgrense er ikke et alternativ til avvikling av pelsnæringen. Dyrevernalliansen krever at pelsdyroppdrettet nedlegges.

Næringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Terje Aasland, gikk tidligere denne uken ut med et forslag om å innføre konsesjonsplikt for pelsdyrfarmer. Norges pelsdyralslag har gitt uttrykk for at de støtter dette forslaget så sant det ikke påfører dem ekstra kostnader.

Dyrevernalliansen ønsker en konsesjon for næringen velkommen – som et ledd i en styrt avvikling.

En konsesjonsordning som ikke gjør annet enn enn å begrense antall dyr per farm, vil være et svik mot Arbeiderpartiets velgere.

Konsesjon gjør ikke dyrevelferden i pelsdyroppdrett akseptabel

Pelsdyrnæringen har grunnleggende problemer med dyrevelferd som ikke kan løses ved en konsesjonsgrense.

– En fersk undersøkelse viser at bare i underkant av 40 prosent av norske pelsdyr er tamme. De blir ikke tammere av en konsesjonsgrense, og får heller ikke bedre muligheter til å grave, svømme, jakte eller leve i familiegrupper, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

I pelsdyroppdrettet holdes mink og rev i små nettingbur. Dette strider med intensjonen i Lov om dyrevelferd, der det er fastslått:

"Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel."

Regelverket i pelsnæringen har så langt ikke avverget lovbrudd

– Hverken kontroller fra Mattilsynet eller næringens egen sertifiseringsordning har fått bukt med lovbruddene i pelsnæringen. Den eneste måten å rydde opp i næringen på, er ved å legge den ned, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland.

Dyrevernalliansen oppfordrer nå regjeringen til å sørge for at pelsdyroppdrett blir vedtatt avviklet før valget. Pels er en hjertesak for mange velgere, men fremtiden er også viktig å få avklaret for pelsdyroppdretterne.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!