Sunn mat? 10 ting du må vite om kjøtt

Publisert 26.11.2015

Vi spiser altfor mye kjøtt her i Norge. Hver nordmann konsumerer rundt 76 kg kjøtt i året, en økning på 30 prosent siden 2012 ifølge Helsedirektoratet. Men hva slags konsekvenser har dette enorme forbruket av kjøtt for kroppen vår, planeten vår og ikke minst dyrene vi spiser?

Storfe ku rekke

Vi spiser altfor mye kjøtt her i Norge. Hver nordmann konsumerer rundt 76 kg kjøtt i året, en økning på 30 prosent siden 2012 ifølge Helsedirektoratet. Men hva slags konsekvenser har dette enorme forbruket av kjøtt for kroppen vår, planeten vår og ikke minst dyrene vi spiser?

 

 1. Store deler av befolkningen har et kosthold med mye rødt kjøtt. Dette medvirker til utvikling av livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdom, kreft, overvekt og type-2 diabetes.
 2. I Norge har kjøttsalget økt med 15 prosent de siste ti årene, og vårt årlige forbruk ligger mer enn 20 kilo over verdensgjennomsnittet. [4]
 3. Overvekt er i dag et økende helseproblem også i fattige deler av verden, og flere vitenskapelige studier har vist at det er en betydelig lavere forekomst av overvekt blant vegetarianere enn blant de som spiser kjøtt. [1]
 4. På verdensbasis må cirka 50 milliarder dyr må bøte med livet i kjøttindustrien hvert år. For å holde tritt med det stigende kjøttforbruket har produksjonsmetodene blitt effektivisert på bekostning av dyrs helse og trivsel.[2]
 5. 37 prosent av befolkningen er skeptiske til eget kjøttforbruk, og 20 prosent av alle forbrukere unngår å spise bestemte typer fisk eller kjøtt fordi de misliker moderne kjøttproduksjon. [6]
 6. For å oppnå maksimalt økonomisk utbytte drives intensiv avl som resulterer i unaturlig hurtigvoksende, store dyr. Dersom et spedbarn vokste med samme hastighet som dagens norske industrikyllinger, ville det for eksempel fått en vekt på over 100 kilo på under en måned. [3]
 7. Sterile, trange omgivelser gir produksjonsdyrene minimale muligheter til å leve ut sine naturlige adferdsbehov, og manglende miljøstimuli og kontakt med artsfrender forårsaker frustrasjon og mentale lidelser. Et eksempel er griser, som kan tygge av hverandre halen, og kalver, som kan begynne å suge på innredningen i bingen eller på hverandre. [7,8]
 8. Kjøttindustriens utslipp av gjødsel, blod og kjemikalier påvirker vann- og jordkvalitet og kan ødelegge hele økosystemer, samt føre til utryddelse av arter. [1,5]
 9. En ku produserer nesten 60 liter ekskrementer per døgn, og på verdensbasis stammer 10 prosent av drivhusgassutslippene fra dyreekskrementer. [1]
 10. Flere av de smittsomme sykdommene som forekommer blant produksjonsdyr er overførbare til mennesker. Alt fra munn- og klovsyke til BSE og antibiotikaresistens utgjør en trussel for matsikkerheten og er resultater av moderne produksjonsmetoder som har nedprioritert dyrenes helse og velferd.

Kjøtt på den politiske agendaen

Ikke bare får vi dårlig helse av å spise så mye kjøtt, men det økte kjøttkonsumet fører også til at landbruksdyrene får det verre. Dyrevernalliansen har lenge jobbet for et å få ned kjøttkonsumet i Norge. Etter mange år hvor dette store problemet har blitt oversett av politikerne, er vi nå glade for at flere politikere har begynt å våkne.

Spis mindre kjøtt - det hjelper!

Du hjelper miljøet, dyrene og deg selv ved å spise mindre kjøtt. Det finnes mange gode alternativer til kjøtt. Trenger du litt mer inspirasjon, les her!

Dyrevernalliansen arbeider for å opplyse publikum om hvordan industrielt dyrehold foregår, og hvordan forbruket kan endres til å bli mer dyrevennlig.

 • Vi deltar i den internasjonale kampanjen "Eat Less Meat" som har som målsetting å redusere kjøttkonsumet i den vestlige verden.
 • Vi arbeider for styrket rettsvern og bedre velferd for dyr, selv om dette går på bekostning av matpriser og produkttilbud.
 • Informerer om vegetarmat som et sunt, miljøvennlig og dyrevennlig alternativ til kjøtt, fisk, egg og melkeprodukter.
  Vis kilder Skjul kilder

[1] Compassion in World Farming, The global benefits of eating less meat, 2004. http://www.ciwf.org.uk/eatlessmeat/

[2] FAO Statistical Databases, http://faostat.fao.org & Farmed Animal Watch, Statistics: Global Animal Welfare Slaughter http://www.farmedanimal.net/Newsletters/Newslettern68v2.htm

[3] Dyrevernalliansen, Fakta om dyrevern: Kylling, 2005, http://www.dyrevernalliansen.org/fakta/f_04.php

[4] Austreng, I. og Germiso, M., Slik spiser de rike, Fremtiden i Våre Henders forskningsinstitutt, rapport nr. 2/2003.

[5] World Watch Institute, Meat, World Watch Magazine July/August 2004.

[6] Statens institutt for forbrukerforskning (SIFO), Dyrevelferd i Norge, nr 10, 2002.

[7] Simensen, E., Forebyggende helsearbeid i husdyrproduksjonen, Landbruksforlaget, 1998.

[8] Keeling, L.J. and Gonyou, H.W., (ed.), Social behaviour in farm animals, Cabi Publishing, 2001.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!