Pølser og politikk

Publisert 23.01.2015

I fjor etterlyste Dyrevernalliansen et økt fokus på å redusere kjøttforbruket her i Norge. Vi er glade for å se at flere politikere endelig har våknet.

handlekurv avstand

I fjor etterlyste Dyrevernalliansen et økt fokus på å redusere kjøttforbruket her i Norge. Vi er glade for å se at flere politikere endelig har våknet.

Nordmenns kjøttforbruk har økt betydelig de siste tiårene, særlig hvitt kjøtt. Prisen på kjøtt stuper, og dyrene er skadelidende. En ny rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) dokumenterer at norske forbrukere blir utsatt for et betydelig press for å øke sitt kjøttforbruk. Mesteparten av denne markedsføringen står dagligvarekjedene for, men også Opplysningskontoret for egg og kjøtt bidrar i betydelig grad gjennom generisk reklame for animalske produkter.

Regjeringen Høyre og Frp har hittil lukket øynene for problemet, som også påvirker vår helse og bidrar til store klimagassutslipp. Landbruksminister Sylvi Listhaug jobber til og med for det motsatte, nemlig økt kjøttforbruk. Listhaug ønsker blant annet billigere kylling og økte konsesjoner for produksjon av animalske produkter. Heldigvis er det bevegelse i andre partier.

MDG, Venstre og SV tar grep

Det ligger nå et forslag ute fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson (MDG), Ingunn Gjerstad (SV) og Sveinung Rotevatn (V) om endring av omsetningsloven for å redusere den massive kjøttreklamen vi blir fôret med daglig.altRasmus Hansson fra MDG er en viktig pådriver for å redusere kjøttforbruket

Miljøpartiet De Grønne har lenge vært viktige pådrivere for å sette denne viktige saken på dagsorden. Også Miljødirektoratet følger opp: ”Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling” ble lansert 13. oktober 2014. Rapporten peker blant annet på ulike tiltak for å redusere klimagassutslippene fra jordbrukssektoren, inkludert utslippene fra matproduksjon.

Klima- og miljødepartementet vurderer nå hvordan lavutslippsrapporten best bør følges opp i arbeidet med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Ungdomsparti med potensial

Senterungdommen viser også lovende takter. Ungdomspartiet har nå i 2014 lansert et jordbrukspolitisk manifest, som tar for seg forbrukermakt, helse og dyrevelferd, hvor det presiseres at "den mest klimavennlige kjøttproduksjonen i Norge er den som baseres på lokale gress- og beiteressurser. Derfor må også kjøttkonsumet i større grad innrette seg etter dette, i tillegg til å reduseres."

Kjøttforbruket må ned

Folk i vestlige land, som Norge, spiser langt mer kjøtt enn det kloden vår kan tåle. Dyrevernalliansen jobber videre for at politikerne våre skal fortsette å ta tak i dette problemet. For mens sterke markedskrefter jobber for at prisene skal videre nedover, blir et dyreliv i kjøttindustrien mindre og mindre verdt. Prisen vi må betale for vårt kjøttforbruk vil trolig koste langt mer enn den kyllingfileten du skal ha til middag i dag.

  Vis kilder Skjul kilder

Rosenberg, T. og Vittersø, G., Kjøtt og reklame, Oppdragsrapport nr. 4, SIFO, 2014.

Representantforslag, fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn Gjerstad og Sveinung Rotevatn om endring av omsetningsloven for å redusere reklame for kjøtt, Dokument 8:26 S (2014–2015).

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!