Økologisk mat ikke bedre dyrevelferd

Publisert 13.04.2010

Dyrevelferden i norsk økologisk landbruk er nesten like dårlig som dyrevelferden i konvensjonelt landbruk. Så lenge norsk økologisk landbruk ikke har bedre standard for dyrevelferd enn annet landbruk, kan ikke Dyrevernalliansen anbefale dette.

EU organic logo

Dyrevelferden i norsk økologisk landbruk er nesten like dårlig som dyrevelferden i konvensjonelt landbruk. Så lenge norsk økologisk landbruk ikke har bedre standard for dyrevelferd enn annet landbruk, kan ikke Dyrevernalliansen anbefale dette.

 

Økologiske produkter har til nå blitt merket med den velkjent Ø-logoen til Debio. I begynnelsen hadde Norge egne krav til øko-maten, men de siste årene har minimumskrav fra EU blitt fulgt slavisk. Dette har ført til en svekkelse av norske øko-krav til dyrevern.

 

Nye regler = større nasjonal frihet

Fra juli 2010 innføres det obligatorisk merking med EUs felles logo for økologiske produkter (se bilde), og det særnorske Debio-merket blir fra da av en frivillig tilleggsmerking.

Dermed blir det mulig for Debio å innføre strengere dyrevelferdskrav enn EU.

 

Kortere dyretransport og mer frisk luft

Strengere nasjonale krav kan gjøre det mulig å regulere etter særegne norske forhold.

I tillegg står Norge nå helt fritt til å gjeninnføre krav som har blitt tatt vekk på grunn av EU.

Eksempler er krav om kortere transporttid til slakteriet, og krav om at sauer skal få tilgang til frisk luft og dagslys om vinteren.

 

Valgte bort dyrevelferd og miljø

På Debios årsmøte 23. mars 2010 ble det diskutert hvordan framtidas øko-regler skal være i Norge. Der ble det enstemmig vedtatt at Debios regelverk ikke skal være strengere enn EUs minimumskrav.

Begrunnelsen var at for få norske forbrukere etterspør økologiske produkter, og at det dermed ikke stort nok markedsgrunnlag til å innføre strengere regler enn EUs minimumskrav.

Dyrevernalliansens juridiske rådgiver, Live Kleveland, er av en annen oppfatning: - En hovedårsak til den lave etterspørselen etter økologiske produkter, er sannsynligvis at økologisk regelverk per i dag er for likt det norske generelle regelverket. Dermed oppfatter forbrukerne forskjellen mellom økologiske og vanlige produkter som liten, sier hun.

Og siden nordmenn generelt har stor tillit til norsk landbruk, er de dermed lite villige til å betale den økologiske merprisen.

Så lenge det norske øko-regelverket ikke styrkes, vil det markedsgrunnlaget Debio etterlyser derfor kanskje aldri oppstå.

 

Sverige styrker dyrevelferd og miljø

Til sammenligning har Debios søsterorganisasjon i Sverige, KRAV, valgt å innføre strengere regler enn EUs økologiske regelverk. KRAV vil spesielt prioritere dyrevelferd og klima, i tråd med svenske forbrukeres ønsker.

Norturas årsmøterepresentant, Kjersti Sørby, var positiv til at det norske økologiske regelverket skal kunne være strengere enn EUs minimumskrav. Nortura vil gjerne fronte Debio-merket, fordi det er særegent norskt og velkjent blant norske forbrukere.

 

Dyrevernalliansen arbeider for forbedringer

Hvis Dyrevernalliansen skal kunne anbefale økolgisk animalsk mat, må dyrevelferden være klart bedre enn i vanlig landbruk.

Dyrevernalliansen har i over ett år arbeidet målrettet for å styrke kravene til dyrevelferd i økologisk landbruk. Blant annet har vi blitt medlem av Debio, og tatt initiativ til Regelverksutvalget for økologisk landbruk, som ligger under Landbruks- og matdepartementet. Ved hjelp av faglige innspill har vi arbeidet for at det økologiske merket i Norge skal kunne garantere bedre forhold for dyrene.

- Vi er svært bekymret for fremtidens øko-mat i Norge. Når kravene til dyrevelferd er nesten like elendige som i konvensjonelt landbruk, kan vi jo ikke anbefale folk å velge økologisk, sier Live Kleveland.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!