Foie gras - gåselever - må forbys!

Publisert 04.05.2015

Foie gras, også kalt "gåselever", produseres gjennom alvorlig dyremishandling. Fuglene tvangsfôres på brutalt og smertefullt vis, slik at de får sykelig stor lever. Norge forbyr tvangsfôring, men tillater likevel både import og salg av foie gras.

Produksjon av foie gras. Tvangsfikserte fugler

Foie gras produseres i verste fall på gårder der fuglene holdes tvangsfikserte i enkeltbur.

Foie gras, også kalt "gåselever", produseres gjennom alvorlig dyremishandling. Fuglene tvangsfôres på brutalt og smertefullt vis, slik at de får sykelig stor lever. Norge forbyr tvangsfôring, men tillater likevel både import og salg av foie gras.

Tvangsfôring i Fois gras-produksjonTvangsfôring inngår alltid i produksjon av foie gras.Dyrevernalliansen arbeider for importforbud mot foie gras. Dyrevelferdsloven gir hjemmel til dette.

Produksjon av gåselever

Foie gras produseres ved at gjess og ender tvangsfôres med trakt to til tre ganger daglig, slik at leveren blir sykelig stor (”fettlever”). Tvangsfôringen er lidelsesfull i seg selv. I tillegg er leverskadene som oppstår forbundet med smerter og ubehag.

Frankrike produserer cirka 80 % av verdens foie gras. Fuglene holdes enten i gruppebur eller fastspent i små enkeltbur den siste tiden av oppfetingsperioden. Burene gjør det lettvint å holde dem fast når trakten presses ned i halsen på dem. De hindres imidlertid i få oppfylt grunnleggende behov, som å fly eller stelle fjærene. Ender og gjess er vadefugler, men fuglene får ikke mulighet til å bade. På endel gårder får fuglene gå fritt i første del av produksjonen, og er i gruppebur i tvangsfôringsperioden. 

Her kan du se en video om gåseleverproduksjon, filmet på en gård i Frankrike (vi advarer mot sterke scener):

FN går ut mot foie gras-produksjon

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) uttalte i 2002 at produksjon av foie gras innebærer seriøse velferdsproblemer og at de ikke anser produksjonen som akseptabel praksis. 

Slik dyremishandling blir trolig forbudt i California

Delstaten California i USA innførte forbud mot både produksjon og salg av foie gras i 2012. Flere amerikanske dyrevernorganisasjoner har arbeidet for forbudet, som ble støttet av en rekke kjendiser, blant annet Paul McCartney, Kim Basinger og Alicia Silverstone. Deler av serveringsbransjen og produsenter av foie gras har arbeidet for å få forbudet opphevet. Dette lyktes de med i januar 2015. Saken vil trolig ankes.  

Gåselever selges i Norge

Foie gras fra tvangsfôrede fugler selges av mange norske butikker og serveringssteder. I 2002 importerte Norge omtrent 8 tonn tilberedte/konserverte produkter fra and og gås, det vil si i hovedsak leverpostei. Importen har økt de siste ti årene, og var i 2013 på 13.5 tonn i året.

Les også: Butikker og hoteller sier nei til gåselever

Dyrevernalliansen ønsker importforbud mot foie gras

Foie gras er forbudt å produsere i Norge, fordi dette innebærer tvangsfôring av dyrene. Det er imidlertid likevel tillatt å importere dette produktet. Dyrevernalliansen arbeider derfor nå for at det også skal innføres et importforbud. Dyrevelferdsloven gir hjemmel til å forby import av produkter som er produsert på en dyrevelferdsmessig uforsvarlig måte, så fremt produksjonen er forbudt i Norge. Landbruksdepartementet har flere ganger avvist å få utredet et eventuelt importforbud.

  Vis kilder Skjul kilder

Landbruks- og matdepartementet, "Svar på henvendelse vedrørende forbud mot import av foie gras", Brev til Dyrevernalliansen, 27. mai 2014.

Dyrevernalliansen, Foie gras: produksjon og dyrevelferd, Fagnotat, november 2013.

California Senate Bill no. 1520 Force fed birds, 26 September 2004.

LA Times, "Foie gras ban is overturned", URl: latimes.com, 7 January 2015.

Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd.

Council of Europe, Recommendation concerning muscovy ducks (Cairina moshata) and hybrids of muscovy and domestic ducks (Anas platyrhynchos), 1999.

Council of Europe, Recommendation concerning domestic geese (Anser anser f. domesticus, Anser cygnoides f. domesticus) and their crossbreeds, 1999.

Statistisk sentralbyrå, Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og land, Tabell, URL: ssb.no, hentet 4. mai 2015.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!