Dyrevelferd blir obligatorisk for norsk næringsliv

Publisert 01.10.2019

Dyrevernalliansen har bidratt til at dyrevelferd skal være et obligatorisk felt for 170 av Norges bedrifter. – Et gjennombrudd for næringslivets satsing på dyrevern, sier fagleder i Dyrevernalliansen, Marianne Kulø.

utegriser

Nå må store deler av næringslivet i Norge forholde seg til dyrevelferd på lik linje med arbeiderrettigheter og miljøvern.

Foto: Iselin Linstad Hauge

Dyrevernalliansen har bidratt til at dyrevelferd skal være et obligatorisk felt for 170 av Norges bedrifter. – Et gjennombrudd for næringslivets satsing på dyrevern, sier fagleder i Dyrevernalliansen, Marianne Kulø.

Etisk handel Norge – som tidligere het Initiativ for Etisk Handel – er et nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. De arbeider for å fremme etisk handel i leverandørkjedene, og har medlemmer som for eksempel Bama, NorgesGruppen og Europris.

altNæringslivet har et stort ansvar for dyrevelferd. Her er Dyrevernalliansens fagleder Marianne Kulø sammen med sjef for bærekraftig handel i NorgesGruppen, Bjart Pedersen.I 2017 ble Dyrevernalliansen medlem, og har siden det intensivert arbeidet med å styrke organisasjonens og medlemmenes kompetanse på dyrevelferd. Dette har resultert i at Etisk handel nå i april vedtok å innta et punkt om dyrevelferd i sin prinsipperklæring. Dermed er arbeid med å forbedre dyrevelferd i leverandørkjedene blitt obligatorisk for medlemmene, på lik linje med arbeiderrettigheter og miljøvern. 

Marianne Kulø har ledet arbeidet hos Dyrevernalliansen, og forteller at dette vil ha ringvirkninger for dyr både i Norge og internasjonalt.

– Dette gjenspeiler at dyr er i ferd med å bli tatt inn i varmen i næringslivets bevissthet om hvilke felt de må ta etisk hensyn til. 

At dyrevern nå blir et obligatorisk felt å forholde seg til for medlemsbedriftene, fører til at flere i norsk næringsliv lærer hvordan virksomheten deres påvirker dyr og hvordan de kan skåne dyr mest mulig. 

– Forbedring av dyrs velferd blir løftet opp som satsingsfelt i bedrifters virksomhet. Det vil også bidra til å øke oppmerksomheten internasjonalt om næringslivets samfunnsansvar for dyrs velferd, sier Kulø.

Her er punktet som 170 norske bedrifter nå må forholde seg til: 

13.1. Dyrevelferd skal respekteres. Tiltak bør iverksettes for å minimere negativ påvirkning på produksjonsdyrs og arbeidsdyrs velferd.
13.2. Nasjonal og internasjonal dyrevelferdslovgivning og -reguleringer skal overholdes.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!