Dyreetisk regnskap: Du bestemmer over dyrenes liv

Publisert 29.12.2010

Har du et gjennomsnittlig kjøttforbruk? Da spiser du over 1.400 dyr i løpet av livet. Du kan hjelpe dyr ved små endringer i forbruket ditt!

Gris unger 4

Har du et gjennomsnittlig kjøttforbruk? Da spiser du over 1.400 dyr i løpet av livet. Du kan hjelpe dyr ved små endringer i forbruket ditt!

Dyrevernalliansens beregninger er foretatt på bakgrunn av tall fra blant annet Statistisk sentralbyrå, og er de første i sitt slag i Norge.

 

Norge har et høyt forbruk av dyreliv

Norge har et høyt forbruk av dyreliv. Hvert år drepes mange millioner dyr:

- 86 millioner kyllinger, høns, kyr, okser, griser og andre dyr i landbruket
- 169 millioner oppdrettsfisk
- 1,7 millioner forsøksdyr

 

Du spiser over 1.400 dyr

I løpet av livet spiser en gjennomsnittlig nordmann opp:

- 5 kyr eller okser
- 25 griser
- 1134 kyllinger
- 11 ville dyr
- eggene fra 61 høns

Totalt spiser en norsk forbruker i løpet av livet 1.428 griser, kyr, okser, høns, kyllinger, kalkuner, sauer, geiter, reinsdyr, storvilt og småvilt.

 

Norsk politikk er blottet for dyreetikk

Norske politikere har hittil hatt lite fokus på dyrevelferd og dyreetikk. For eksempel har Norge, til forskjell fra mange andre sammenlignbare land, ingen nasjonal plan for reduksjon av antall forsøksdyr. Staten subsidierer norsk pelsdyroppdrett med nærmere 50 millioner kroner i året. Norsk eksportindustri er basert på fiskeoppdrett, som har betydelige utfordringer knyttet til sykdom og skader hos fisken.

Den dyrefiendtlige politikken betyr høyt forbruk av dyreliv, og dårlig dyrevelferd. For hver norske forbruker blir det gjennomsnittlig hvert år slaktet:

- 30 forsøksdyr
- 11.129 fisk
- 15 pelsdyr

Flesteparten av fiskene og pelsdyrene går til eksport.

 

Høyt forbruk av dyr = dårligere dyrevelferd

Jo høyere etterspørsel etter kjøtt, jo flere dyr blir drettet opp. Stadig høyere produksjon betyr industrielt landbruk og dårlig dyrevelferd.

Det høye forbruket av liv har også et etisk aspekt.

- Livet er verdifullt for alle dyr! Du kan redusere det voldsomme forbruket av dyreliv med enkle grep i hverdagen, påpeker informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

 

Du kan hjelpe dyrene

- Kutt ut kjøtt en dag i uka
- Halvér kjøttmengden til hvert måltid, og erstatt med grønnsaker
- Bytt ut kjøttet med kikerter, linser, quorn eller soya

Se flere tips om hvordan du kan spise mindre kjøtt på en enkel måte!

- Be om grønnere mat i kantina på jobb eller skole, og når du spiser ute. Print ut en brosjyre med tips for vegetarisk mat!
- Fortell politiske partier at du er bekymret for Norges høye forbruk av dyreliv.
- Be om kostholdsråd som hjelper deg å spise grønnere!

 

Dyrevernalliansens dyreetiske regnskap:

 

Statistikk over antall dyr konsumert/produsert pr. nordmann i løpet av livet.

KATEGORI Antall dyr produsert pr. år Dyr produsert pr. nordmann i løpet av en levetid Kilder & merknader
       
SLAKT AV HUSDYR      
Storfe 316 319 5 [1]
Gris 1 522 298 25 [1]
Sau og geit 1 188 534 20 [1]
Rein 241 300 4 [1]
Kylling 68 705 148 1 134 [1]
Høne 3 712 000 61 [1]
Kalkun 10 151 829 168 [1]
Totalt slaktet 85 834 428 1 417 (A)
       
JAKT & FANGST      
Småvilt 564 200 9 [2]
Storvilt 109 378 2 [2]
Sel og hval 8 972 0 [2]
Totalt vilt 682 550 11 (B)
       
FISKE OG FISKEOPPDRETT      
 Oppdrettsfisk 169 270 600 2 793  [3] (C)
 Viltfanget fisk  505 197 000 8 336  [3] (D)
 Totalt fisk  674 467 000 11 129  (E)
       
OPPDRETT AV PELSDYR      
 Mink 680 000  11  [4]
 Rev 245 000  4  [4]
 Totalt pelsdyr 925 000 15  (F)
       
FORSØKSDYRVIRKSOMHET      
 Fisk 1 730 594  29  [5]
 Pattedyr 51 231  1  [5]
 Totalt forsøksdyr 1 781 825  30  (G)
       
 SUM  763 691 403  12 602  (H) 

  Vis kilder Skjul kilder

1) Statistisk sentralbyrå, "Slakt godkjent for folkemat" 2009 & Animalia "Kjøttets Tilstand", 2010.
2) Statistisk sentralbyrå, "Jaktstatistikk" & "Fangst av sel og hval", 2008/09.
3) Statistisk sentralbyrå, "Fiskeoppdrett. Sal av slakta matfisk" & "Fangstmengd etter fiskeslag", 2009.
4) Statistisk sentralbyrå, "Pelsdyr og tamrein", 2009.
5) Forsøksdyrutvalget, "Årsrapport", 2009.

Grunnlag for utregningen
Norges befolkning (2010): ca. 4 900 631 personer
Nordmenns gjennomsnitts levealder: ca. 80,86 år

Dyr produsert pr. nordmann i løpet av livet = (Antall dyr produsert per år i Norge / Norges befolkning) * Nordmenns gjennomsnitts levealder

Merknader
A) Konservativt estimat - hest, kanin, struts, and ol. ikke tatt med. Heller ikke dyr som ikke er godkjent til folkemat er tatt med.
B) Konservativt estimat - ikke-meldepliktige viltarter kommer i tillegg.
C) Gjennomsnittsvekt av én fisk satt av Dyrevernalliansen til 5 kg.
D) Gjennomsnittsvekt av én fisk satt av Dyrevernalliansen til 5 kg.
E) Konservativt estimat - fritidsfiske ikke tatt med.
F) Konservativt estimat - viltfangede pelsdyr ikke tatt med.
G) Konservativt estimat - flere kategorier av laboratoriedyr ikke medregnet i dagens statistikk.
H) For å unngå desimaler på antall dyr, er alle summene rundet opp/ned til nærmeste heltall.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!