Bøker om dyrevern, dyreetikk og dyrs rettigheter

Publisert 01.07.2013

Her presenterer Dyrevernalliansen en samling bøker som belyser temaet dyrevern, dyreetikk og dyrs rettigheter fra ulike perspektiver.

Grafikk bøker 2

Her presenterer Dyrevernalliansen en samling bøker som belyser temaet dyrevern, dyreetikk og dyrs rettigheter fra ulike perspektiver.

Formålet med boklisten er å bidra til kunnskap og debatt om dyrevern, dyreetikk og dyrs rettigheter. Innholdet representerer ikke nødvendigvis Dyrevernalliansen syn. Bokanbefalingene er delt i følgende emner:

Bøker om filosofi & dyreetikk
Bøer om dyrevelferd & etologi
Bøker om forsøksdyr
Bøker om dyreadferd & evner
Bøker om lov & dyrerett
Bøker om diverse dyrevern
Bøker om familiedyr
Bøker om vegetarmat

 • Bøker om filosofi & dyreetikk

 • Animal ethics reader

  Animal Ethics Reader
  Armstrong S. J., Routledge (2003)
  En omfattende og oppdatert antologi av viktige bidrag til den etiske debatten om dyrevern og dyrs rettigheter. Bidrag fra over 80 anerkjente filosofer, vitenskapsmenn ol. utgjør tilsammen over 500 sider!

 • Animal revolution

  Animal Revolution
  Ryder R. (red.), Berg Publishers (2000)
  Tilbyr en grundig gjennomgang av menneskets endrende holdninger til dyr gjennom historien.

 • Animal gospel

  Animal Gospel - Christian faith as though animals mattered
  Linzey, A., Hodder&Stoughton (1998)
  Teologen Linzey viser at vår behandling av dyr er et viktig tema i kristent perspektiv. Han presenterer klare argumenter for å inkludere dyr i kristen etikk.

 • rights and obligations

  Animal Rights and Human Obligations
  Regan T. & Singer P. (red.), Prentice Hall (1989)
  Argumenter for og mot dyrs rettigheter av fremtredende tenkere fra antikken og frem til moderne tid. Grundig drøfting av temaer som verdien av dyreliv og bruken av dyr i forskning og landbruk.

 • Awe for tiger love for lamb

  Awe for the tiger - love for the lamb
  Preece R. (red.), Routledge (2002)
  Rik antologi som presenterer menneskers medlidenhet for dyr gjennom historien.

 • Djur antologi

  Djur och Människor - En antologi i djuretik
  Gålmark L. R., Nya doxa (1997)
  En introduksjon til dyreetiske spørsmål, belyst fra forskjellige faglige vinkler. Bidrag fra en rekke internasjonalt kjente dyrerettighetsforkjempere.

 • Djurrätt

  Djurrätt - En fråga om frihet, jämlikhet, solidaritet
  Gålmark L. (red.), Nya Doxa (1998)
  Dyrerettigheter og dyrevern presentert i en lettfattelig og oversiktlig form. Passer godt for ungdom.

 • Dyrenes frigjøring

  Dyrenes Frigjøring
  Singer, P., Spartacus (2002)
  Boka ble utgitt første gang i 1975 og regnes som starten på moderne dyrerettighetsbevegelse. Singer argumenterer for at alle vesener som kan føle lidelse, må omfattes av våre etiske vurderinger.

 • Empty cages

  Empty Cages
  Regan T., Rowman & Littlefield (2005)
  Forfatterne argumenterer for at det ikke er nok å være "snill" mot dyr ved å gi dem større bur, men at målet må være et samfunn der dyr gis full respekt som individer med iboende verdi - og ikke holdes fanget.

 • Animals reader

  The Animals Reader
  Fitzgerald A. (red.), Berg Publishers (2007)
  En omfattende og oppdatert antologi av viktige bidrag til den etiske debatten om dyrevern og dyrs rettigheter. Bidrag fra over 30 anerkjente filosofer, vitenskapsmenn ol. utgjør tilsammen over 300 sider.

 • oxford.jpg

  The Oxford Handbook of Animal Ethics
  Beauchamp, T. L. and Frey, R.G., Oxford University Press (2011)
  Boken utforsker filosofiske temaer om dyrs bevissthet samt problematiske sider ved bruk av dyr i for eksempel matproduksjon, underholdning og forskning.

 •  

   

 • Bøker om dyrevelferd & etologi

 • folelsesliv.jpg

  Dyrenes følelsesliv
  Marc Bekoff, Linda Rugaas (oversetter), Huldra Forlag (2010)
  En ledende forsker undersøker dyrenes glede, sorg og empati - og hvorfor det betyr noe.

 • Welfare organic agriculture

  Animal Health and Welfare in Organic Agriculture
  Vaarst M. et al., CABI (2004)
  Gir grunnleggende forståelse for prinsippene i økologisk husdyrhold. Bygger på praktiske erfaringer og forskning fra europeisk økologisk landbruk.

 • Jensen Dyras Adferd

  Dyras Atferd
  Jensen, P., Landbruksforlaget (2001)
  En lettfattelig innføring i faget husdyretologi. Grunnprinsippene og mekanismene som er felles for alle arter. Den naturlige adferden til de ville forfedrene til moderne produksjonsdyr.

 • domestic welfare

  Domestic Animal Behaviour and Welfare
  Fraser A. F. & Broom D. M., CAB (2007)
  Standardverket om landbruksdyrenes adferd og velferd. Oversiktlig fremstilling av grunnleggende etologiske emner.

 • domestic behavior

  Domestic Animal Behavior for Veterinarians and Animal Scientists
  Houpt K. A., Wiley-Blackwell (2004)
  Gir en god oversikt over adferden til de vanligste dyrene.

 • forebyggende husdyrproduksjon

  Forebyggende Helsearbeid i Husdyrproduksjonen
  Simensen, E., Landbruksforlaget (1998)
  Generell gjennomgang av forebyggende helsearbeid på besetningsnivå, og oversikt over de viktigste helseproblemene i Norge for artene storfe, svin, geit, sau og fjørfe.

 • physiology animal suffering

  Physiology and Behaviour of Animal Suffering
  Gregory N., Blackwell (2005)
  Skrevet av én av de fremste ekspertene innen dyrevern og fysiologi. Boka forklarer i detalj hvordan og hvorfor dyr lider.

 • stress

  Stress i Djurvärlden
  Jensen P., LT´s Förlag (1996)
  Dyreadferdsforskeren forklarer hvordan dyr blir stresset når de ikke får utløp for sin naturlige adferd.

 • social behaviour

  Social Behavior in Farm Animals
  Keeling L. J., CABI (2001)
  En faglig innføring i landbruksdyrenes sosiale adferd og behov. Dekker pattedyr og fugler.

 • stereotypic

  Stereotypic animal behaviour
  Masen G. & Rushen J., CABI (2008)
  Grundig vitenskapelig gjennomgang av årsakene til stereotyp adferd hos dyr som holdes i menneskelig varetekt.

 • ethology domestic

  The Ethology of Domestic Animals
  Jensen P. (red.), CABI (2002)
  En oversiktlig gjennomgang av sentrale emner innen dyreadferdsforskningen. Dekker de vanligste tamdyrene.

 • well-being

  The well-being of farm animals
  Benson G.J. & Rollin B.E., Blackwell (2004)
  Praktiske og økonomiske løsninger i intensivt landbruk er hovedfokuset i denne boken.

 •  

   

 • Bøker om forsøksdyr

 • the cost.jpg

  The costs and benefits of animal experiments
  Andrew Knight (2011)
  Få etiske problemstillinger skaper så mye kontrovers som invasive eksperimenter på dyr. Noen forskere hevder de er avgjørende for å bekjempe alvorlige menneskelige sykdommer, eller oppdage giftstoffer. Andre hevder det motsatte, støttet av tusenvis av pasienter skadet av legemidler utviklet ved hjelp av dyreforsøk. Noen hevder alle forsøk er utført humant og av høy faglig kvalitet. Likeve, har et vell av studier nylig avdekket at forsøksdyr lider betydelig stress, noe som kan forvrenge eksperimentelle resultater.

 • the ethics.jpg

  The Ethics of Research Involving Animals  
  Nuffield Council On Bioethics (2005)
  En rapport fra Nuffield Council på en Bioetisk arbeidsgruppe som undersøker etiske problemstillinger i forskning som involverer dyr.
   

 • brute science

  Brute Science
  LaFollette H. & Shanks N., Routledge (1996)
  Reiser mange viktige dilemmaer ved dagens bruk av forsøksdyr. Både etiske og vitenskapelige argumenter for forskning uten dyreforsøk

 • animal experimentation.jpg

  Animal Experimentation
  David M. Haugen (2006)
  Til tross for en nylig nedgang i antall dyr som blir brukt i forskning, fortsetter debatten om hvorvidt det er etisk og nødvendig å bruke dyr for vitenskap og produkttesting. Støttespillere hevder at fortsatt dyr forskning er nødvendig for å beskytte mennesker fra sykdom og farlige produkter, mens motstanderne mener at dyreforsøk er etisk galt og de ​​vitenskapelige resultatene er ofte ikke relevant for mennesker.

 •  

   

 • Bøker om dyreadferd & evner

 • menneskenes verden.jpg

  Menneskenes verden sett med dyreøyne - folk og dyr i 20.000 år
  Bergljot Børresen (2006) 
  Temming av husdyrene startet ikke med maktbruk og nyttetenkning. Den startet som en kjærlighetshistorie. Bergljot Børresen gir oss her et sjeldent innblikk i samspillet mellom dyr og mennesker gjennom 20 000 år, formidlet med kunnskap, forståelse, humor og innlevelse.

 • mental health

  Mental Health and Well-being in Animals
  McMillan F. D., Blackwell (2005)
  Første fagbok som samler en rekke eksperter på området dyrs mentale evner og emosjoner. Anbefales alle som arbeider med dyr eller jobber med dyrevernspørsmål.

 • animal minds

  Animal Minds
  Griffin, D. R., The University Chicago (1992)
  Standardverket om dyrs bevissthet. Bevissthet lar seg ikke måle, men kommunikasjon, evne til problemløsning og tegn på selvforståelse kan tyde på at flere arter enn mennesket er bevisste om sin egen eksistens.

 • ensomme apen

  Den Ensomme Apen - instinkt på avveie
  Børresen B., Gyldendal (1996)
  Menneskenes forhold til dyrene - og omvendt - opp gjennom historien. Hyggelige fortellinger om dyrs evner og behov.

 • fish cognition

  Fish cognition and behavior
  Brown A., Wiley-Blackwell (2006)
  Et standardverk om evner og adferd hos fisk, med bidrag fra en rekke internasjonale fiskeforskere.

 • fiskenes liv

  Fiskenes Ukjente Liv
  Børresen B., Transit (2007)
  Populærvitenskapelig, lettlest og morsom fremstilling av de senere årenes forskning på fiskenes evner.

 • minding animals

  Minding Animals - Awareness, emotions, and heart
  Beckoff, M., Oxford University Press (2002)
  Biologen Beckoff har studert dyr i en mannsalder, og bringer i denne boka tankevekkende anekdotiske beviser for dyrs evner til å føle og resonnere.

 • dolphin smile

  The Smile of a Dolphin - Remarkable accounts of animal emotions
  Beckoff M., Discovery Books (2000)
  Kjente dyreadferdsforskere forteller de morsomste, tristeste og merkverdigste dyrehistoriene fra sin praksis, og utfordrer slik antatte sannheter om dyrenes følelsesliv. Vakkert illustrert med store fotografier.

 • eyes only

  Through our eyes only?
  Dawkins S., Oxford University Press (1998)
  En av verdens mest respekterte dyreadferdsforskere gir sitt bidrag til debatten om dyrs evner til å tenke rasjonelt.

 • bok Dyrisk

  Dyrisk
  Hummelvoll H. & Solheim E., Aschehoug (2008)
  Kan sauer sørge? Forstår døve hunder tegnspråk? Er "hønsehjerne" egentlig et kompliment? Dette er bare tre av en bråte spørsmål du kan få svar på ved å lese denne boka.

   

 •  

   

 • Bøker om lov & dyrerett

 • an introduction.jpg

  An Introduction to Animals and the Law
  Joan E. Schaffner (2010)
  Selv om de fleste land har lover om dyrevern er de fleste lover til for å beskytte menneskenes interesser. Boken analyserer og kritiserer ulike lover i forhold til det reelle vernet dyrene får og utforsker muligheter for fremtidige dyrelferdslover.

 • animal cruelty.jpg

  Animal Cruelty, Antisocial Behaviour, and Aggression: More Than a Link
  Eleonora Gullone (2012)
  Gullone viser at mishandling av dyr er en form for antisosial atferd som ofte opptrer i sammenheng med vold mot mennesker og andre kriminelle handlinger. 

 • animal law

  Animal Law
  Favre D., Aspen Law & Business (2008)
  Bred fremstilling av amerikansk dyrerett, der dyrevernsaker er ett av temaene som behandles.

 • dyrevern sanfunnsvern

  Dyrevern eller Samfunnsvern
  Guri Larsen, Unipub forlag (2003).
  Bokens hovedmål er å vise hvordan vi mennesker behandler dyr på måter som først og fremst passer oss - ikke dyrene, og hvordan man med loven på sin side kan utsette dyr for mishandling.

 • forensics

  Forensic investigation of animal cruelty
  Sinclair L. et al., Humane Society Press (2006)
  Rettsmedisinske problemer ved oppklaring av dyremishandlingssaker.

 • issues criminology

  Issues in Green Criminology
  Beirne P., Willan Pub (2007)
  Kriminalitet mot dyr og natur i en omfattende og grundig fremstilling.

 • unlocking cage

  Unlocking the Cage - Science and the case for animal rights
  Wise S. M., Perseus Press (2002)
  Jussprofessoren er en pionér i arbeidet for dyrs juridiske rettigheter. Han argumenterer for at også andre dyr enn mennesker oppfyller kriteriene for rettslig personvern.

 • dyrevelferdsloven.jpg

  Dyrevelferdsloven – Kommentarutgave
  Inger Helen Stenevik (2011)
  Denne kommentarutgaven gir en gjennomgang av forarbeidene og rettspraksis. Med litteraturliste og lov-, doms- og stikkordregister.

 •  

   

 • Diverse bøker om dyrevern

 • dyrevenner

  Dyrevenner - Forut for sin tid
  Knutsen K., Vesle-Brunen Forlag (2004)
  Boken handler om en rekke fremtredende personer som utmerker seg ved å ligge foran sin tid i holdningen til dyr - blant annet Dronning Victoria, Astrid Lindgren, Edvard Munch, Karen Blixen og Abraham Lincoln.

 • extended circle

  The Extended Circle - An anthology of humane thought
  Wynne-Tyson J., Cardinal (1990)
  En mengde sitater om dyr, dyrevern og dyrerettigheter fra kjente personer fra antikken og frem til i dag.

 •  

   

 • Bøker om familiedyr

 • kaninboka.jpg

  Den store kaninboka
  Marit Emilie Buseth, Tun Forlag (2010)
  Glade kaniner i gode hjem lever lengre, er sunnere og mye mer kontaktsøkende enn kaniner som er oppstallet i tradisjonelle små bur. Les om hvordan man kan ta hensyn til kaninens naturlige atferd og sosiale og bevegelsesmessige behov, og hvordan man dermed får et nært og godt forhold til sitt familiedyr.

 • the welfare of horses.jpg

  The Welfare of horses
  Natalie Waran (2007)
  Boken tar for seg hestens velferd og problematiske sider ved moderne hestehold.

 • Valpen flytter.jpg

  Valpen flytter hjemmefra
  Linn Palm, Huldra Forlag (2011)
  Uansett hva slags utgangspunkt du har er dette en bok som kan hjelpe deg og hunden din til et enda bedre liv sammen. Alt fra vanlig stell og klipping av klør, stress og ro-trening, til miljøtrening og fryktperioder gjennomgås. Linn Palm er utdannet internasjonal hundetrener med vekt på læringsmetoder, hundespråk og atferd.

 • talefot hunden

  På Talefot med Hunden
  Rugaas T., Canis AS (2000)
  I denne boka lærer du om de forskjellige dempende signalene slik at hunden din lettere kan forstå deg. Du lærer å forstå hva hunden prøver å si. Du lærer å bruke dempende signaler selv . Du kommer kort sagt - "På talefot med hunden".

 • Bjeffing.JPG

  Bjeffing – språket som høres
  Turid Rugaas, Huldra Forlag (2007)
  Hva er egentlig bjeffing? Hva kan vi gjøre med det? Hva bør vi ikke gjøre? Bjeffing kan være meget plagsomt. Våre egne overreaksjoner skjer ofte fordi vi ikke forstår hva bjeffingen betyr. Les boken og få en dypere forståelse, bredere kunnskap og større respekt for hundens lydspråk.

 • ikke skyt.jpg

  Ikke skyt hunden
  Karen Pryor, Cecilie Køste (Oversetter) (2007)
  En innføring i praktisk læringspsykologi. Boken regnes i dag som en av tidenes absolutt viktigste hundebøker. "Ikke skyt hunden!" handler om trening og opplæring generelt. Læringslovene er universelle og gjelder for alle dyr.

 • klikkertrening.jpeg

  Klikkertrening for din hund
  Cecilie Køste og Morten Egtvedt (2006)
  Alle hundeeiere kan lære å trene sin hund på en effektiv måte, og i denne boka lærer du hvordan. Boka gir deg først en grundig innføring i teorien bak klikkertrening. Du lærer å forstå hvorfor hunder gjør som de gjør, og hvordan de lærer. Og du lærer om de fire hemmelighetene for å bli en "supertrener".

 •  

   

 • Bøker om vegetar

 • Å spise dyr

  Å spise dyr
  Jonathan Safran Foer (2010)
  Er det etisk riktig av oss å spise dyr? Hva vet vi om hvordan den maten vi spiser, blir laget? Safran Foer retter et modig og kritisk blikk mot den amerikanske matindustrien, men boka er et fruktbart grunnlag for å diskutere også den norske matpolitikken. For selv om utgangspunktet er personlig, er perspektivet globalt. Han bruker litteratur og filosofi, vitenskap, egne minner og eget detektivarbeid i sin leting.

 • Kjøttfrie dager

  Kjøttfrie dager
  Yngve Ekern, Hege Ulstein (2012)
  Journalistene Hege Ulstein og Yngve Ekern har sammen med sine to sønner spist kjøttfri hverdagsmat gjennom flere år. I denne boka deler de sine erfaringer og beste oppskrifter. Å kutte ned på kjøttforbruket er det mest effektive miljøtiltaket en familie kan gjøre. Hvem sa at det ikke kan være morsomt å redde verden?

 • becoming vegetarian

  Becoming vegetarian
  Melina V. & Davis B., Healthy Living Publications (2003)
  Lettlest og veldokumentert - denne boken gir svar på alle spørsmålene om ernæring som kan dukke opp for deg som ønsker å gå over til vegetarisk mat.

 • vegetarian nutrition

  Vegetarian Nutrition
  Sabaté J., CRC (2001)
  Vitenskapelig gjennomgang av vegetarisk ernæring, med særlige kapitler om livsfaser med spesielle behov, som graviditet og amming.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!