Bøker & artikler

En sentral del av Dyrevernalliansens arbeid går ut på å formidle informasjon om dyrevern, dyreetikk og dyrevelferd.

En sentral del av Dyrevernalliansens arbeid går ut på å formidle informasjon om dyrevern, dyreetikk og dyrevelferd.

I denne seksjonen presenterer vi et utvalg artikler og bøker som belyser temaet fra ulike perspektiver.

Synspunkter som fremkommer i litteraturen reflekterer ikke nødvendigvis Dyrevernalliansens syn.

Studenter og forskere kan få ytterligere hjelp til litteraturinnsamling ved å henvende seg til oss.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!