Amerikanske psykologers arbeid med dyreetikk

Publisert 01.01.2005

En liten, men økende forskningsmengde peker mot at vold mot mennesker og vold mot dyr henger sammen. Funn kommer fra studier av grupper av kriminelle, voldelige pasienter med alvorlige psykiske lidelser, seksualmordere, ungdomsforbrytere, ofre for familievold, college-studenter og andre.

Hund bak gitter

En liten, men økende forskningsmengde peker mot at vold mot mennesker og vold mot dyr henger sammen. Funn kommer fra studier av grupper av kriminelle, voldelige pasienter med alvorlige psykiske lidelser, seksualmordere, ungdomsforbrytere, ofre for familievold, college-studenter og andre.

 

Om forfatteren
Grethe Hummelvoll er psykolog. Gjennom intervju med den verdenskjente forskeren Ken Shapiro gir hun et innblikk i hvordan amerikanske psykologer arbeider med dyreetikk med sikte på å redusere lidelse hos dyr og mennesker. Artikkelen har tidligere stått på trykk i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr.7/2002, vol. 39, s. 639 - 640. Artikkelen er gjengitt med forfatterens tillatelse. Innholdet i artikkelen  representerer ikke nødvendigvis Dyrevernalliansen syn.

Ken Shapiro, PhD, intervjuet av psykolog Grete Hummelvoll

Organisasjonen Society & Animals Forum (tidligere PSYETA - Psychologists for the Ethical Treatment of Animals) har siden 1981 profilert etikk knyttet til dyr innenfor en psykologisk sammenheneng, med sikte på å redusere lidelse hos dyr og mennesker). Den har tre satsningsområder:

  • å arbeide med praktiske og politiske implikasjoner av relasjonen mellom vold mot mennesker og dyremishandling
  • å utvikle det akademiske området studier av menneske-dyr
  • å erstatte, forbedre og redusere bruk av dyr for å forstå menneskelige forstyrrelser

Ken Shapiro er Society & Animal Forums leder. Han er også redaktør i tidsskriftet Society & Animals og medredaktør i Journal of Applied Animal Welfare. Hans siste bok, "Animal Models of Human Psychology. Critique of Science, Ethics and Policy", beskriver en vitenskapelig metode for å evaluere bruk av dyr i psykologisk og biomedisinsk forskning.

- Hvor mange medlemmer har Society & Animals Forum?

- Vi har 600 medlemmer. De fleste er psykologer, andre profesjonelle på området mental helse og samfunnsvitere. Flertallet er fra USA, men vi har medlemmer i mange andre land.

- Hvordan arbeider dere med alternativer til dyreforsøk?

- På området generell dyreforskning har vi utviklet en metode for å måle graden av smerte, ubehag eller skade i typiske psykologiske eksperimentelle prosedyrer med dyr. Metoden har blitt brukt i ulike sammenhenger. Boken "Animal Models of Human Psychology" fokuserer på strategien ved bruk av dyr som utgangspunkt for forståelse av menneskelige forstyrrelser, og beskriver vitenskapelige metoder for vurdering av kostnad og nytte ved enhver dyremodell. Alt bygger på tanken om at alternativer til dyreforskning ville være unødvendige dersom dyreforskning ikke faktisk har vært eller er til nytte for det aktuelle område.

- Hva kan du si om amerikanske psykologer og dyreetikk?

- Nyere studier, publisert i to større profesjonstidsskrift, viser at amerikanske psykologer er delt i synet på dyrebasert forskning som grunnlag for å forstå menneskelige forstyrrelser. Men holdningen er mer aksepterende enn hos amerikanere flest. Et klart flertall av befolkningen er nemlig mot forskning der dyr påføres smerte, selv om det gjelder antatt nyttig forskning og selv om forsøksdyrene er rotter.

- Er det påvist en forbindelse mellom vold mot mennesker og dyremishandling?

- En liten, men økende forskningsmengde peker mot at vold mot mennesker og vold mot dyr henger sammen. Funn kommer fra studier av grupper av kriminelle, voldelige pasienter med alvorlige psykiske lidelser, seksualmordere, ungdomsforbrytere, ofre for familievold, college-studenter og andre.

- Dere hevder at når dyremishandling ikke får strafferettslige følger, går dette ikke bare ut over dyr. Man mister også muligheten til intervensjon, som kan forebygge senere vold mot mennesker. Hva har dere på denne bakgrunnen gjort?

- For det første har vi gjort en vellykket innsats for å kriminalisere dyremishandling. Society & Animals Forum gikk i staten Maryland i spissen for dette arbeidet. Mer enn 30 stater har i dag lovgivning som rammer alvorlige tilfeller, hvorav 16 gir dommere anledning til å ilegge tvungen rådgivning i slike saker.

For det andre har vi utviklet et behandlingsprogram for dyremishandlere, "Anicare", som ble lansert senhøstes 1999. Programmet bygger på et allerede eksisterende og validert program for behandling av familievold. Tilnærmingen er i hovedsak kognitiv og bygget opp rundt sju kjernebegreper, eksempelvis "ansvarlighet" og "empati". "Anicare" er lagt frem i workshops i mange stater, og spesielt de som arbeider med familievold og barnevern finner tilnærmingen nyttig. Vi vurderer nå å gi økonomisk støtte til evaluering. Som et supplement til "Anicare" utvikler vi ellers nå "Anicare Child", et prram for de yngste dyremishandlerne. Vi sikter mot publisering denne våren, og vi vil da tilby workshops knyttet til dette programmet.

- Er det vanlig blant amerikanske kliniske psykologer i arbeid med barn og ungdom å se dyremishandling som et varselstegn?

- Det er vanskelig å vite hvordan den generelle kunnskapen er. Dyremishandling har vært ett av symptomene på "Childhood conduct disorder" i "The Diagnostic and Statistical Manual" siden 1987, og de fleste praktikere skulle derfor være oppmerksomme på det som et symptom. Forskningen antyder at voldelig atferd hos barn er stabil og etablert i åtteårsalderen, og at dyremishandling gjerne er det første symptomet som viser seg, ved seks års alder. Så det er faktisk grunnlag for å se på dyremishandling som et varselssignal og som noe en bør se etter hos risikogrupper.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!