Vi trenger en mer dyrevennlig lovgivning

Publisert 01.01.2005

På TV2 i 2000 ble det norske folk vist skrekkscener av dyremishandling satt i system. Programmet "Rikets tilstand" avslørte hvordan pelsdyrnæringen foregår. Synet av de forpinte revene som sitter innesperret på livstid i små nettingbur - og som er så menneskesky at de bare kan håndteres med en metallklype spent rundt snuten - gjorde nok at mang en pelskåpe ble hengende ubrukt på loftet den vinteren.

Dyremishandlingen er ille. Verre er det kanskje likevel at den foregår i samsvar med norsk lov.

Mattilsynet forvalter dyrevelferden i Norge, og har også ansvar for konkurransedyr.

På TV2 i 2000 ble det norske folk vist skrekkscener av dyremishandling satt i system. Programmet "Rikets tilstand" avslørte hvordan pelsdyrnæringen foregår. Synet av de forpinte revene som sitter innesperret på livstid i små nettingbur - og som er så menneskesky at de bare kan håndteres med en metallklype spent rundt snuten - gjorde nok at mang en pelskåpe ble hengende ubrukt på loftet den vinteren.

Dyremishandlingen er ille. Verre er det kanskje likevel at den foregår i samsvar med norsk lov.

 

Om forfatteren
Svein Slettan (d. 2002) var jurist og 1. amanuensis ved Universitetet i Oslo. Han retter hard kritikk mot dyrevernloven, og argumenterer for å tilkjenne dyr rettigheter. Artikkelen er gjengitt med forfatterens tillatelse. Innholdet i artikkelen representerer ikke nødvendigvis Dyrevernalliansen syn.

I jusen har man valgt å overse at dyr er levende individer med evne til å føle redsel og smerte. Juristene har forvandlet dyr til ting, til "løsøregjenstander". Hvis du for eksempel dreper naboens kjæledyr, har du gjort deg skyldig i skadeverk etter straffeloven: Du har "ødelagt en gjenstand som tilhører en annen".

Dyrevernloven, den sentrale loven om dyrs velferd, gjør det tillatt - fullt lovlig - å utsette dyr for lidelse. Programbestemmelsen i paragraf 2, som gir et alminnelig direktiv om hvordan dyr skal behandles, sier at "det skal farast vel med dyr...så dyret ikkje kommer i fåre for å lide..." Og så kommer fortsettelsen: "i utrengsmål".

Lidelsen må ikke være unødig. Den må være til nytte for noen! For oss mennesker. Da er det fritt frem.

Dyrevernlovens hovedprinsipp er altså ikke det man kunne ha grunn til å forvente: at det er forbudt å påføre dyr lidelse. Nei, lovens utgangspunkt er at det er tillatt å plage dyr.

Utgangspunktet i loven burde selvsagt være at det er forbudt å påføre dyr lidelse. Men at det likevel er tillatt å drive med husdyrhold innenfor de rammer som lovgiveren ellers setter.

Hvilke interesser og rettigheter er det så dyrevernloven paragraf 2 tar sikte på å beskytte? Dyrets? Nei. Dyr har i følge en kommentarutgave til dyrevernloven ikke interesser eller rettigheter. Dyr er ting. Bestemmelsen har til hensikt å "beskytte den eksisterende samfunnsmoral" hva nå det måtte være. Trolig er det dine og mine følelser som blir krenket ved dyremishandling - iallfall er det ikke dyrets. Disse vesentlige spørsmålene har for øvrig ikke lovgiveren funnet det bryet verdt å drøfte.

Regjeringen har foreslått endringer i dyrevernloven. Men hva med det viktigste? Hva med fanebestemmelsen i dyrevernloven paragraf 2? Vil Stortinget gjøre noe med den? Skal lovens utgangspunkt fortsatt være at det er tillatt å plage dyr, eller forstår våre folkevalgte at det er et galt signal å gi?

Vår lovgivning på dette området signaliserer at hensynet til dyr er lavt prioritert hos de lovgivende og rettshåndhevende myndigheter. Signaleffekten er bekymringsfull. Den er med på å innarbeide og forsterke holdninger hos folk flest om at det ikke er så farlig hvordan vi behandler de svakeste blant de svake.

Det er på høy tid at noen begynner å tenke nytt om dyrs rettslige stilling. Det er på høy tid å slå sprekker i det uholdbare dogmatiske postulatet om at det bare er mennesket - "universets sentrum og alle tings mål" - som kan ha rettigheter. Det er på høy tid at lovgiveren tar konsekvensen av at dyr er levende individer. Det er på høy tid å utforme en mer dyrevennlig lovgivning som bygger på en fundamental holdningsendring til dyrs verd.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!