Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter

Publisert 07.05.2017

Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter er på 10.000 kroner, og deles ut hvert år i perioden 2012 til 2021.

vilt kanadagjess

Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter er på 10.000 kroner, og deles ut hvert år i perioden 2012 til 2021.

Formålet med prisen er å fremme og hedre arbeid for dyr som utføres i det små; av enkeltpersoner eller mindre sammenslutninger, som ikke har store midler til disposisjon.

Sonia Løchens engasjement for dyrene

Prisen er opprettet til minne om Sonia Løchens engasjement for dyr. Sonia Løchen (1908–1998) var olderbarn av dikter Johan Sebastian Welhaven, arbeidet som sekretær på Kunstindustrimuseet i over 40 år og var nordisk mester i fekting. Hun drev humanitært arbeid – blant annet i fengsel og for hjemløse. Under krigen jobbet hun for motstandsbevegelsen, og ble tilfangetatt og torturert av okkupasjonsmakten.

Tidlig på 1970-tallet stiftet hun, sammen med Kåre Knudsen, Norges første dyrerettighetsorganisasjon; "Norsk Liga for dyrs rettigheter", og laget et opprop for dyrs rettigheter. Hun var første nordmann som demonstrerte mot selfangst – det skjedde i Ålesund i 1979. De siste tiårene av sitt liv altSonia Løchen var første nordmann som demonstrerte mot selfangst. Foto: skjermdump fra VG 1985viet hun først og fremst til å tale dyrenes sak – hun skrev et stort antall innlegg for dyrs rettigheter, som ble trykket i mediene, holdt kåserier i NRK, og var en markant frontfigur i dyrevernbevegelsen i Norge. Sonia Løchen samlet til slutt et utvalg av sine prosatekster om natur og dyr i boken "Å sitte på en sten" (1997).

Sonia Løchens tekster fokuserer på viktigheten av respekt og ydmykhet overfor naturen, og hun næret en dyp kjærlighet til den: "Naturen må oppfattes på samme måte som et kunstverk, ved betraktning og fordypelse i det vi ser og hører." Gjennomgående er også viktigheten av livets verdi for hvert enkelt dyr, og at ikke noe dyr er for unnseelig for å verdsettes: "Jeg hyller det prinsippet at man ikke skal ødelegge noe liv, selv det minste, uten at det er strengt nødvendig."

Deler ut penger i Sonia Løchens navn 

Prisen er opprettet av Norsk Liga for dyrs rettigheter, som har overdratt 50.000 kroner til hver av Dyrevernalliansen og NOAH - for dyrs rettigheter for formålet. Dyrevernalliansen og NOAH - for dyrs rettigheter skal dele ut prisen annen hver gang, slik at hver av dem deler ut prisen fem ganger.

Utdelingene skal skje hvert år innen utløpet av oktober måned.

Oversikt over utdelingene:
2012: NOAH
2013: Dyrevernalliansen
2014: NOAH
2015: Dyrevernalliansen
2016: NOAH
2017: Dyrevernalliansen
2018: NOAH
2019: Dyrevernalliansen
2020: NOAH
2021: Dyrevernalliansen

Prisen kan ikke deles ut til personer med ansettelse eller verv i Dyrevernalliansen eller NOAH - for dyrs rettigheter, organisasjoner eller enkeltpersoner som er formelle/offisielle samarbeidspartnere med en eller begge organisasjonene, eller til prosjekter helt eller delvis i regi av en av organisasjonene eller begge. Dersom det i 2020 og 2021 gjenstår renter av beløpet, skal disse tilbakeføres til henholdsvis Dyrevernalliansen og NOAH - for dyrs rettigheter. Norsk Liga for dyrs rettigheter nedlegges ved prisens opprettelse.

Spørsmål og forslag til mottagere av prisen kan rettes til Dyrevernalliansen og NOAH per e-post eller post:

Dyrevernalliansen
Brennerivn. 7
0182 Oslo

og

NOAH – for dyrs rettigheter
Osterhaugsgt. 12
0183 Oslo

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!