Søk midler fra Dyrevernalliansens forskningsfond

Publisert 16.09.2019

Forskningsfondet starter opp igjen, og vi utlyser én million kroner i året til forskning og utvikling til beste for dyr.

høne og kylling sammen
Adobestock

Forskningsfondet starter opp igjen, og vi utlyser én million kroner i året til forskning og utvikling til beste for dyr.

Dyrevernalliansens forskningsfond har som formål å støtte forskning av god vitenskapelig kvalitet som bidrar til å fremme dyrs interesser i liv og velferd. Vi prioriterer prosjekter som hjelper dyrene i intensivt dyrehold. 

Støtter forskning på alle nivåer 

Fondet støtter både grunnforskning og anvendt forskning. Det kan også gis støtte til utredning og utvikling, for eksempel litteraturstudier eller praktisk utprøving. Også relevante masteroppgaver vil bli vurdert. Fondet skal dele ut minimum inntil én million kroner hvert år i tre år fremover.

Dyrevernalliansens forskningsfond legger stor vekt på at forskningsmetodene skal være etisk akseptable, herunder ikke påføre dyr lidelse eller død.

Slik søker du 

Søk ved å sende en mail til post@dyrevernfondet.no. Søknadsfrist er 1.oktober 2019. Søknadskriteriene finner du her

Tidligere forskningsprosjekter 

Dyrevernalliansens forskningsfond har tidligere støttet et internasjonalt forskningsprosjekt om hvordan ku og kalv kan oppstalles sammen. Veterinærinstituttet er blant de norske deltakerne i prosjektet. I prosjektet fant de ut at melkeku og kalv sammen gir flere helsegevinster.

Takket være midler fra forskningsfondet, har forskere klart å lage et filter som gjør det unødvendig for andre forskere å bruke forsøksdyr når de skal teste blant annet nye kremer og legemidler. Hudforskeren André Engesland fra Universitetet i Tromsø fikk i 2011 tildelt midler fra Dyrevernalliansens fond. Han klarte å utvikle et filter som kan gjenskape vår egen hudbarriere. Filteret kan erstatte noen av de mest smertefulle dyreforsøkene, nemlig brannforsøk. 

Du kan lese mer om tidligere utdelinger her.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!