Slik hjalp vi dyr i 2018-19

Publisert 11.12.2019

Du som er fadder, giver eller sponsor er med på å skape store endringer for dyr i hele Norge.

rev ute i snøen

I 2018 ble det endelig ble bestemt at pelsdyrnæringen i Norge skal avvikles. Vi har aldri vært nærmere målet, men likevel kan vi ikke ta seieren på forskudd. Kampen er ikke over før siste farm er stengt. 

rayhennessy - Fotolia

Du som er fadder, giver eller sponsor er med på å skape store endringer for dyr i hele Norge.

Her er noen av våre siste gjennombrudd: 

Forbud mot pelsdyroppdrett

altPolitisk rådgiver Martine Lie og kommunikasjonsleder Live Kleveland tok med kake til Venstre-leder Trine Skei Grande for å takke på vegne av pelsdyrene. Foto: I.Pedersen

Sommeren 2019 vedtok Stortinget at pelsdyroppdrett skal forbys fra 2025. Forbudet er et resultat av målrettet politisk arbeid gjennom mange år. Uten pelsfarmer spares hvert år livet til rundt én million mink og rev, som ellers ville vokst opp i bur.

Dyrevernalliansen arbeider nå for en rask og ansvarlig avvikling som tar hensyn til både dyr og oppdrettere.

Dyrevernmerket hjelper dyrene i landbruket 

altHovelsrud gård var blant de første som ble tildelt Dyrevernmerket. På denne gården mener de det er viktig å gi kyllingene et liv verdt å leve. Foto: I.Pedersen 

Dyrevernalliansen mener at alle dyr har krav på livskvalitet – et liv verdt å leve. Derfor har vi etablert Dyrevernmerket. Dyrevernmerket ble lansert i 2018.

Når du velger mat merket med Dyrevernmerket kan du føle deg trygg på at dyrene har hatt bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet.

Gjennom merkeordningen ønsker vi også å bidra til et landbruk der god dyrevelferd lønner seg for bonden. Vi synliggjør at det er mulig å gi dyrene et bedre liv, og fortsatt drive landbruk.

Fremover arbeider vi for at flere produsenter skal slutte seg til Dyrevernmerket, slik at flere kyllinger, høner, kyr og griser kan få et liv verdt å leve.

Dyrepoliti i hele Norge

altNå skal dyrepolitiet utvides til hele landet! Foto: IStock

I 2018 bestemte regjeringen at dyrepolitiet skal utvides til hele landet.

Sør-Trøndelag var første fylke som innførte et prøveprosjekt med dyrepoliti. I 2018 ble pilotprosjektet avsluttet, og ordningen med dyrepoliti videreføres. I sluttrapporten sto det å lese:

«Samarbeidet mellom politiet og Mattilsynet er kraftig forbedret, saksgangen går fortere og bevissikringen er blitt langt bedre. I tillegg er det utarbeidet tiltakskort og rutiner slik at ansatte i de to etatene vet hva de skal gjøre for best mulig oppfølging og bevissikring i dyrevelferdssaker. Dette har også ført til strengere straffepåstander i retten.»

Sammen med fadderne og giverne våre fortsetter vi arbeidet for at dyrepolitiet skal bli en nasjonal suksess.

Krav til dyrevelferd i næringslivet

altDagligvarekjeder har et stort ansvar for dyrevelferd. Her er fagleder i Dyrevernalliansen, Marianne Kulø, med Bjart Pedersen, fagsjef for bærekraftig handel i Norgesgruppen. Foto: I. Pedersen

Over 700 merker og selskaper tar nå dyreetiske hensyn etter dialog med Dyrevernalliansen eller internasjonale dyrevernorganisasjoner. I løpet av 2019 har vi fått 18 nye klesmerker på pelsfri liste, 35 nye kosmetikkmerker tok avstand fra dyretesting og 5 nye klesmerker garanterte at de er fri for mulesing

I løpet av 2019 faser Norgesgruppen ut buregg i sine butikker Meny, Kiwi, Jacobs, Spar og Joker. Rema 1000 sluttet å selge buregg allerede i 2011. Av norske dagligvarebutikker er det derfor nå bare Coop som selger egg fra burhøner. 

I 2018 kom en ny kyllingrase på markedet. Etter to års samarbeid med Dyrevernalliansen lanserte Rema 1000 Solvinge-kylling med rasen Hubbard. I motsetning til vanlig industrikylling, er Solvinge-kyllingen aktiv og orker å løpe, flakse, leke og vagle seg. Rundt ti millioner kyllinger i året har dermed fått et bedre liv.

Fremover jobber Dyrevernalliansen for at flere produsenter av mat, klær og kosmetikk skal ta dyreetiske valg.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!