Slik hjalp vi dyr i 2016

Publisert 01.01.2017

Tusen takk til deg som er fadder, medlem, sponsor eller giver! Det er din hjelp som gjør det mulig å stoppe dyremishandling.

Storfe nyfødt kalv Grøndalen gård

Nyfødt kalv på Grøndalen gård.

Tusen takk til deg som er fadder, medlem, sponsor eller giver! Det er din hjelp som gjør det mulig å stoppe dyremishandling.

Her kan du se hva din støtte betyr for dyrene. De viktigste fremskrittene for dyr i 2016:

Dyreetisk næringsliv – 40 til

Over 400 merkevarer tar nå dyreetiske valg etter dialog med Dyrevernalliansen eller våre internasjonale samarbeidspartnere. Totalt begynte 40 nye merker å ta hensyn til dyrevelferd i 2016: Meny vegetardisk åpner med DyrevernalliansenTrainee Martine Lie i Dyrevernalliansen, sjef for Meny Vegard Kjus, og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen Live Kleveland på åpningen av en egen vegetarisk ferskvaredisk, sammen med en avdeling for kjøttfri mat.

- 23 nye merker ble pelsfrie. Se hele lista over Pelsfri mote!

- 6 nye merker sluttet å bruke ull fra sauer som har blitt utsatt for mulesing. Se lista over Ull uten mulesing.

- 11 nye merker sluttet å dyreteste kosmetikk. Se hele lista over Ikke testet på dyr.

Tilgangen til kjøttfri mat øker i samfunnet. Dyrevernalliansen har bidratt til vegetarmat i Rema 1000s middagsplanlegger og vært med på lansering av vegetarisk ferskvaredisk hos Meny. På slutten av året kartla vi det nye og utvidede utvalget i Den store vegetaroversikten

Mer dyrepoliti og strengere straffer for dyremishandling

- Straffenivået for grov dyremishandling er hevet av Høyesterett. Påtalemyndigheten tok opp spørsmålet etter en rapport fra Dyrevernalliansen. Rapporten sammenheng mellom om vold mot dyr og mennesker overleveres til justisministeren.Rapporten "Hjelp når det trengs aller mest" om sammenhengen mellom vold mot dyr og mennesker ble overlevert til daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) høsten 2016.

- Det er en sammenheng mellom vold mot dyr og mennesker. Dyrevernalliansen har gjennomgått og systematisert all kjent forskning i rapporten Hjelp når det trengs aller mest. Rapporten distribueres til helsevesenet, politiet og barnevernet. Dyremishandling har utviklet seg fra å være oversett av alle, til å bli en viktig sak for regjeringen.

Økt motstand mot pelsdyroppdrett

Pelsdyroppdrett er fortsatt ikke avviklet, men vi nærmer oss målet:

- Avvikling av pelsdyroppdrett kan være lønnsomt for samfunnet, viser en rapport fra Menon Economics i 2016. Dyrevernalliansen deltok i referansegruppen for rapporten, som ble bestilt av Landbruks- og matdepartementet.

- Regjeringen foreslo strengere regler for pelsdyroppdrett. Høyre, Fremskrittspartiet, Krf og Senterpartiet nedstemte forslaget, men dette viser at motstanden mot pels vokser – selv i regjeringspartiene. Den politiske historien om pels viser utviklingen siden 2001. Kampen fortsetter! 

Kamp for landbruksdyrene

Dyrevernalliansen har satt fokus på:

- Kyllinger: Rema 1000 har begynt å samarbeide med Dyrevernalliansen om bedre velferd for kyllinger. Kyllinger med veterinær Julie Grell i Dyrevernalliansen.Veterinær Julie Grell fra Dyrevernalliansen besøker et kyllinghus som leverer til Rema 1000.I samarbeid med Miljøpartiet de Grønne bidro vi også til stortingsdebatt om uetisk avl på kylling. Saken førte til mediaoppmerksomhet og reaksjoner hos flere dagligvarekjeder. Et halvt år etterpå lanserte Meny en ny, saktevoksende kylling som del av sitt sortiment.

- Ku og kalv: Sammen med Grøndalen gård lanserte vi Norges første dyrevelferdsmerke. På Grøndalen går alle kyr fritt, og kalven får bli hos moren i to måneder. Melken som blir til overs, brukes til å lage Nýr (brukes som rømme).

- Kalkuner: Det er nesten ikke til å tro, men frem til nå har det vært forbudt å importere naturlige kalkuner til Norge for å drive oppdrett. Gården Homlagarden utfordret Landbruks- og matdepartementet, og med hjelp fra Dyrevernalliansen ble reglene endret.

- Brann i landbruket: Tusenvis av landbruksdyr dør i brann hvert år. En rapport fra Dyrevernalliansen viser at mange fjøsbranner kunne vært unngått med bedre brannsikring. Norsk Landbruksrådgivning sendte rapporten videre til sine 40 rådgivere, som jobber med brannsikring på gårder over hele Norge.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!