Mattilsynet må styrkes

Publisert 10.12.2019

Granskning av Mattilsynet viser behov for økte ressurser til dyrevelferd.

Grisunge
Foto: Ihne Pedersen

Granskning av Mattilsynet viser behov for økte ressurser til dyrevelferd.

På oppdrag fra regjeringen og Stortinget har selskapet KPMG foretatt en uavhengig granskning av Mattilsynet

KPMGs granskning kommer i tillegg til Riksrevisjonens rapport om Mattilsynets innsats mot alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. 

Dyr lider i syv år 

Riksrevisjonen konkluderte høsten 2019 med at Mattilsynet mangler systemer for å sikre at dyr i nød får hjelp. I alvorlige saker lider dyrene i gjennomsnittlig syv år fra Mattilsynet gjør første vedtak til dyreholdet er avviklet. 

Rapporten fra KPMG understreker inntrykket av at Mattilsynet ikke klarer å fylle sin samfunnsrolle, og bekrefter at Mattilsynets systemer og rutiner er en avgjørende årsak til forholdene. Samtidig retter rapporten søkelyset på manglende ressurser til styring, som kan være en viktig grunn til at Mattilsynet ikke klarer å følge opp bedre. 

KPMG-rapporten påpeker at "det er de samme systematiske manglene som ligger til grunn både når det gjelder manglende rettssikkerhet for næringsaktører, og manglende beskyttelse av dyrevelferd."

Dyrevernalliansens innspill til granskningen 

Dyrevernalliansen svarte på høringen i forbindelse med KPMGs granskning. 
Vi videreformidlet blant annet innspill vi har mottatt fra tipsere som selv jobber i Mattilsynet eller tilknyttede virksomheter. Innspillene ble anonymisert og sammenfattet. Vi videreformidler bare tips fra personer som vi kjenner identiteten til, og som melder om mangler som angår flere enn én sak. 

Flere av tipsene melder om ressursmangel. Dette fører til at inspeksjoner ikke blir gjennomført, og at dyr lider unødvendig. For få av de groveste lovbruddene blir politianmeldt. Tipsere fra Rogaland melder også om at regionledelsen unnlater å prioritere alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Tilsyn er tilfeldig, og bekymringsmeldinger blir ikke fulgt opp. 

Dyrevernalliansen etterlyser metodikk for å skille ut de alvorligste bekymringsmeldingene. Vi etterlyser også økte ressurser for at Mattilsynet skal kunne avslutte dyrehold med gjentatte lovbrudd.

Trenger tilstrekkelige ressurser

Mattilsynet er satt til å føre tilsyn med dyrevelferd på vegne av samfunnet. En naturlig følge er at dyreeiere kan føle seg kritisert. Et høyt konfliktnivå i noen saker kan ikke forhindre Mattilsynet i å gjøre jobben sin. Noen inspeksjoner vil avsluttes uten at det avdekkes lovbrudd, og andre vil føre til at dyreeieren retter forholdene, og i noen tilfeller vil dyreeieren bli ilagt aktivitetsnekt. Dette er krevende vurderinger, og det er viktig at Stortinget støtter Mattilsynet ved å gi tilstrekkelige ressurser til at de kan gjøre en god jobb. KPMG-rapporten gir flere råd om hvordan effektivitet og rettssikkerhet kan bedres gjennom praktiske tiltak, som bedre veiledere og forbedring av datasystem.

– Stortinget bevilger for knapt med midler til at det er mulig for Mattilsynets å oppfylle sin tiltenkte samfunnsrolle, sier kommunikasjonsleder og jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen. 

Granskningen har svart på to spørsmål:  

  • Har Mattilsynet et godt nok system for tilsyn?

  • Hvordan er forvaltningskvaliteten i tilsynsarbeidet?

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!