Livssynsforbund gir penger til dyrevern

Publisert 17.09.2013

Humanistforbundet gir 200 kroner til Dyrevernalliansen for hvert nye medlem. Medlemskap i Humanistforbundet gir verdige seremonier ved bryllup, mentorfest, konfirmasjon og begravelse.

Humanistforbundet logo hvitt på sort

Humanistforbundet støtter Dyrevernalliansens arbeid.

Humanistforbundet gir 200 kroner til Dyrevernalliansen for hvert nye medlem. Medlemskap i Humanistforbundet gir verdige seremonier ved bryllup, mentorfest, konfirmasjon og begravelse.

Livssynssamfunn gir penger til dyrevern

Du som ønsker et alternativ til Den norske kirke kan nå velge å la pengene dine gå til Dyrevernalliansen.

Humanistforbundet gir 200 kroner for hvert medlem til enten Dyrevernalliansen eller UNICEF. Du velger selv hvilken organisasjon som skal få pengene. Dette er for deg som har et annet livssyn enn kirken, og ikke ønsker at skattepengene dine skal gå til kirkelig virksomhet.

Medlemskapet i Humanistforbundet er gratis. Pengene som Dyrevernalliansen får, er statsstøtte som gis per medlem.

Monica Husum er informasjonsansvarlig i Humanistforbundet, som har inngått en samarbeidsavtale med Dyrevernalliansen.Monica Husum Nilsen i Humanistforbundet, er glad for å ha inngått samarbeidsavtalen med Dyrevernalliansen.Monica Husum Nilsen, informasjonsansvarlig i Humanistforbundet, er veldig fornøyd med å ha inngått denne samarbeidsavtalen med Dyrevernalliansen.

– Framover kan nyinnmeldte medlemmer få mulighet til å velge om vi skal gi 200 kroner til Dyrevernalliansen eller UNICEF. På denne måten er vi direkte med og støtter arbeid som kommer både barn og dyr til gode, gjennom to veldig anerkjente samfunnsaktører, sier hun.

Om Humanistforbundet

Humanistforbundet er en landsdekkende organisasjon for alle humanister.

Forbundet arbeider med utredning og veiledning i verdispørsmål, blant annet menneskerettigheter, miljø og samfunn, folkehelse, naturressurser og dyrevelferd.

– Valget falt på Dyrevernalliansen både på grunn av deres brennende engasjement for- og fokuset de har på vitenskapelig fakta, i arbeidet for dyra. Dyrevernalliansens kompetanse og solide faglige fundament på dette området gjør dem helt unike, sier Monica Husum Nilsen.

Daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag, påpeker at Dyrevernalliansen er livssynsnøytral og ikke tar stilling til trosspørsmål.

– Men omsorg for barn og dyr bør være en viktig del av ethvert livssyn. Det gir mening at Humanistforbundet vil tilgodese Dyrevernalliansen og UNICEF, sier han.

Meld deg inn i Humanistforbundet

Det er gratis å bli medlem i Humanistforbundet. Du må samtidig melde deg ut av Den norske kirke

Du kan melde deg ut av Den norske kirke her: Skjema for utmelding av Den norske kirke

Du kan melde deg inn i Humanistforbundet her: Skjema for innmelding i Humanistforbundet

Konfirmasjon, vielse og begravelse hos Humanistforbundet

Humanistforbundet tilbyr gratis og livssynsnøytrale seremonier:

  • Mentorfest - seremoni som alternativ til dåp
  • Konfirmasjon - ungdomsundervisning i forkant
  • Bryllup - seremoni ved vielsen
  • Begravelse - gravferd i verdige former

Dyrevernalliansen er livssynsnøytralt, og tar ikke stilling til trosspørsmål. Vi opplyser om dette fordi Humanistforbundet gir 200 kroner til Dyrevernalliansen for hvert nye medlem.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!