Dyrevernalliansen feirer 15 år

Publisert 22.09.2016

Da Dyrevernalliansen startet for 15 år siden, var dyrevern et kontroversielt tema. Dette har ulike samfunnsaktører å si om Dyrevernalliansen i dag.

revevalp i hi
Foto: Dollar Photo Club

Da Dyrevernalliansen startet for 15 år siden, var dyrevern et kontroversielt tema. Dette har ulike samfunnsaktører å si om Dyrevernalliansen i dag.

 • Harald Gjein i Mattilsynet

  Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet

  Mattilsynet oppfatter Dyrevernalliansen som en seriøs og faglig kompetent organisasjon som prioriterer viktige områder innenfor dyrevelferd i sitt arbeid.

  Mattilsynet gratulerer Dyrevernalliansen med 15 års virke og ser fram til fortsatt konstruktiv dialog og godt samarbeid til dyrenes beste.

 • Hans Arild Grøndahl

  Hans Arild Grøndahl, melkebonde

  Vi inviterte Live Kleveland til gården vår i 1999 og har siden hatt god kontakt med Live og Dyrevernalliansen. Det var blant annet i samtale med Live at vi ble inspirert til å la ku og kalv være sammen i vår melkeproduksjon. 

  I dialog med Dyrevernalliansen gjennom mange år – helt siden starten for 15 år siden – har vi blitt møtt av dyktige fagfolk innen dyrevelferd. Vi opplever ansatte med god kompetanse på produksjonsdyr. Vi setter stor pris på den gode dialogen vi har hatt i alle år og opplever at både vi og Dyrevernalliansen har erfaringer og kompetanse som vi felles har nytte av.

  Vi ønsker at våre dyr skal få leve et så godt liv som mulig mens de lever på Grøndalen gård. Vi vil gjerne bli bedre. Vi opplever at også Dyrevernalliansen har de samme mål. Ethvert dyr har en egenverdi og fortjener å bli sett, behandlet og respektert. Dyrevernalliansen jobber slik vi ser det for at alle dyr skal få det bedre. Vi opplever at Dyrevernalliansen mener som oss at god dyrevelferd lønner seg også økonomisk.

 • Bjart Thorkil Pedersen

  Norgesgruppen ved fagsjef bærekraftig handel, Bjart Pedersen:

  NorgesGruppen gratulerer Dyrevernalliansen med jubileet, og takker for innsatsen organisasjonen har gjort for at alle dyr skal få leve gode liv. Dyrevernalliansen har vært en pådriver for å sikre god dyrevelferd innen matvareproduksjon.

  Dyrevernalliansen er både prinsippfast, samarbeidsvillig og uredd, som er en god oppskrift for å få til endringer.

  Gratulerer med jubileet! Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.

 • Adrian Smith

  Adrian Smith - tidligere professor ved Norges veterinærhøgskole, og sekretær for Norecopa

  Dyrevernorganisasjoner spiller en viktig rolle i samfunnsdebatten om bruken av dyr. Jeg oppfatter Dyrevernalliansen som en seriøs aktør på området, som viser viljen til å samarbeide med de andre interessepartene. Jeg har stor respekt for personer som arbeider hardt for bedre dyrevelferd på ideellt grunnlag.

  Dyrevernalliansens Dyrevernfond har dessuten vært en viktig finansieringskilde for arbeidet med alternativer til dyreforsøk.

 • Guri Larsen

  Guri Larsen - professor emerita i kriminologi

  Dyr har mye å takke Dyrevernalliansen for. Deres utrettelige, uredde og kunnskapsbaserte arbeide i 15 år har bidratt til økende engasjement og krav fra stadig flere om at dyr har rett til et liv uten lidelse og utnytting.

  Veien fram til å sikre dyr rettigheter er fortsatt lang. Derfor er det viktig å støtte Dyrevernalliansens og andre organisasjoners arbeide. Men vi har alle et ansvar for å bidra hver på vår måte med å framheve og forsvare dyrs interesser.

  Dyrevernalliansens innsats oppmuntrer og inspirerer mange og fører til stadig økende erkjennelse av hvorfor dyrs levekår må endres.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!