Dyrevern i barnehage og ungdomsskole

Publisert 21.12.2009

Dyrevern Ung har publisert prosjekter om dyrevelferd og dyrevern til bruk i barnehage og ungdomsskole.

familie katt og barn leker

Dyrevern Ung har publisert prosjekter om dyrevelferd og dyrevern til bruk i barnehage og ungdomsskole.

Dyrevern Ung arbeider for at barn, ungdom og studenter skal erverve kunnskap om og interesse for dyrs evner og behov, og forståelse om hvordan de selv kan bidra til å bedre dyrs velferd. Dyrevernalliansen støtter Dyrevern Ung gjennom kontorfunksjoner og ved praktisk hjelp.

I høst har Dyrevern Ung ferdigstilt to prosjekter for barn i barnehage og på ungdomsskole. Dermed har Dyrevern Ung nå undervisnings- og aktivitetstilbud for aldersgrupper fra tre til 16 år.

Undervisningsprosjekt for ungdomsskolen

Heftet "Dyreforsøk og etikk" er laget for å møte kunnskapsmålene i RLE-faget på ungdomstrinnet. Heftet gir en oversikt over bruken av forsøksdyr, og oppfordrer de unge til å tenke gjennom etiske problemstillinger i den forbindelse. For eksempel får de i oppgave å undersøke om levereglene i islam, buddhisme og kristendom sier noe om bruken av dyreforsøk. De blir presentert for ulike etiske oppfatninger om dyr, og må bruke dataverktøy for å finne opplysninger selv. Det følger med lærerveileding, og undervisningsopplegget er selvforklarende. Prosjektet er kvalitetssikret pedagogisk av lærere og personer som arbeider med dyreforsøk.

"Dyreforsøk og etikk" kan fritt lastes ned, og er sendt ut til alle ungdomsskolene i landet på e-post.

Aktiviteter for barnehagene

Prosjektet "Glad i dyr" er laget for barn i alderen tre til seks år. Målet er å lære barna det mest grunnleggende om hvordan de bør oppføre seg i møte med vanlige familiedyr. Foreløpig er det hund, katt, kanin og undulat som står i fokus. Prosjektet består av enkle tekster og oppgaver til bruk i fortellerstund, og en serie bilder som kan printes ut eller vises som powerpoint. Bildene viser typisk adferd hos dyrene, og illustrerer tekstene som danner grunnlaget for samtale.

"Glad i dyr" kan fritt lastes ned, og er sendt ut til alle barnehagene i landet på e-post.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!