Dette sier politikerne om Dyrevernalliansen

Publisert 30.09.2016

Da Dyrevernalliansen ble grunnlagt for 15 år siden var dyrevernssaken utelatt fra den politiske debatten. Men hva sier politikerne om Dyrevernalliansen i dag? 

ku på beite
Foto: Iselin Linstad Hauge

Da Dyrevernalliansen ble grunnlagt for 15 år siden var dyrevernssaken utelatt fra den politiske debatten. Men hva sier politikerne om Dyrevernalliansen i dag? 

 • Torgeir Micaelsen

  Torgeir Micaelsen - stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

  Gratulerer til Dyrevernalliansen med 15-årsjublileet! Jeg var en av dem som tidlig mente at Arbeiderpartiet burde gå inn for å avvikle pelsdyrnæringen. Dyrevernalliansen bidro med verdifulle fakta og innsikt til de krevende debattene. Jeg er sikker på at vi i Arbeiderpartiet og Dyrevernalliansen vil lykkes med vårt felles mål om en styrt avvikling av pelsdyroppdrett i Norge, til beste for både dyr og lokalsamfunn.

 • Stefan Heggelund skjermbilde

  Stefan Heggelund - Stortingsrepresentant for Høyre

  Jeg vil gratulere Dyrevernalliansen med femten år! Vi trenger organisasjoner som Dyrevernalliansen, som setter dyrevelferd og dyrs rettigheter på dagsorden, for vi vet at det er spørsmål som det er vanskelig å sette på dagsorden. Dyrevernalliansen bidrar til det og gjør det bra. Jeg vil også gratulere med et par politiske seiere som vi har fått med den borgerlige regjeringen som vi har nå - både forsøk med dyrepoliti og at store deler av subsidiene til pelsdyrnæringen er kuttet. Gratulerer med jubileum! 

   

 • Trine Skei Grande
  Trine Skei Grande - leder i Venstre
   

  Gratulerer med jubileum! Dyrevelferd er noe jeg har vært opptatt av siden jeg var barn. Den som åpnet øynene mine var nok mormor, som ikke lot meg gå på sirkus fordi hun mente de behandlet dyrene dårlig. Hun lærte meg at dyr har en egenverdi, og skal behandles med respekt. Dyrevernalliansens arbeid er viktig. Jobben dere har gjort disse femten årene med å sette dyrenes beste på den politiske agendaen har vært svært viktig for å få til en bedring av dyrs levekår. Men vi har fortsatt en vei å gå i Norge før alle dyr, så godt som kjæledyr, dyr som lever fritt i naturen og produksjonsdyr, blir behandlet godt. 

 • Jon Georg Dale blant glade griser.jpg

  Jon Georg Dale - Landbruks- og matminister, Frp

  Regjeringa arbeider for god dyrevelferd. Dyrevernalliansen er ein frivillig organisasjon som har mykje fagleg kompetanse knytt til dyrevelferd. Basert på dette kjem dei med interessante innspel til politiske prosessar.

 • Audun Lysbakken

  Audun Lysbakken - Leder i SV

  Dyrevernalliansen har vært en avgjørende kraft i arbeidet for å sette dyrevern på dagsordenen i politikken, og gitt oss i SV verdifull informasjon før viktige avgjørelser. Vi ønsker lykke til med de neste 15 årene.

 • Rasmus Hansson skjermbilde

  Rasmus Hansson - Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet de grønne.

  Miljøpartiet de grønne gratulerer Dyrevernalliansen med femten års kjempegodt arbeid for dyrs velferd i Norge. Vi i De grønne samarbeider mye med Dyrevernalliansen, og har veldig stor glede av det faglige arbeidet dere gjør og det politiske trøkket dere utøver. Vi er helt enige om nødvendigheten av bedre velferd for dyr i Norge - både i landbruket, i det private, innenfor forskning og i alle andre sammenhenger. Vi er enig i at vi må redusere kjøttforbruket, vi er enige om behovet for bedre dyrepoliti, og færre smertevoldende dyreforsøk. Og dette får vi til sammen med Dyrevernalliansen og andre gode krefter. Lykke til med nye femten år!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!