15 års-jubileum: – Medlemmene betyr alt

Publisert 19.09.2016

Da Live Kleveland og Anton Krag i 2001 startet Dyrevernalliansen opplevde de ofte å bli latterliggjort. 15 år senere har Dyrevernalliansen 9.000 medlemmer, og dyrevern blir tatt på alvor av politiske partier, politiet og næringslivet.

Live med ku

I 15 år har Live Kleveland kjempet dyrenes sak. 

Foto: Iselin Linstad Hauge

Da Live Kleveland og Anton Krag i 2001 startet Dyrevernalliansen opplevde de ofte å bli latterliggjort. 15 år senere har Dyrevernalliansen 9.000 medlemmer, og dyrevern blir tatt på alvor av politiske partier, politiet og næringslivet.

Da Dyrevernalliansen så dagens lys på et lite kontor på åtte kvadratmeter i Oslo august 2001, var politikerne uinteresserte i dyrevernsaken, som ble forbundet med ekstremisme og punkere.

Dyrevern var utelatt fra debatten

– Det var en kamp å få lov til å møte politikere. Dyrevern ble utelatt fra viktige politiske debatter, og vi ble for eksempel ikke hørt når Stortinget behandlet endringer i den daværende dyrevernloven. Innstillingen var at dyrevern bare var følelsesmessig tullprat. Mediene kontaktet oss som regel bare hvis de hadde behov for noen som de trodde ville si noe ekstremt, forteller Live Kleveland.  

Forskningen om dyrs evner og behov som kom i løpet av nitti-tallet var veldig lite kjent, og ikke oppsummert noe sted. Talspersonene for dyrevern var stort sett frivillige, som gjorde sitt beste i fritida ved siden av full jobb. De manglet både fagkunnskaper og tid til å være tilstede der beslutningene ble tatt. 

Faglig fokus

Juristen Live Kleveland og zoologen Anton Krag bestemte seg for å få dyrevern inn i politikken. De begynte også bevisst å arbeide for å endre bildet folk hadde av rabiate og småtullete dyrevernere.

– Det viktigste tiltaket var å basere alt arbeidet vårt på faglige vurderinger. I 2001 var internett fortsatt dårlig utviklet, og de første årene trålet vi arkiver og biblioteker for publikasjoner om dyrevelferd. Etterhvert fikk vi råd til å bygge opp et lite bibliotek, og bestilte det beste som fantes av vitenskapelig litteratur om dyrevern fra internasjonale forskningsinstitusjoner, forteller Kleveland.

I dag benytter Dyrevernalliansen vitenskapelige databaser og har også selv et stort og rikholdig fagarkiv.

Dyrevern blir endelig tatt på alvor

altLive Kleveland har deltatt i en rekke tv- og radiodebatter opp gjennom årene.

Nå 15 år etter har alle politiske partier, unntatt Senterpartiet, målsettinger om forbedringer av dyrevelferden i programmene sine. Politiet, som tidligere nedprioriterte dyremishandling, både etterforsker overgrep og fastslår i media at kriminalitet mot dyr er alvorlig. Dyrevernalliansen samarbeider med både Rema 1000 og Meny om bedre dyrevelferd for dyr i landbruket. Vi har bidratt til at over 200 kjente kleskjeder og -merker nå er pelsfrie, og listen vokser stadig. 

– At vi har klart å påvirke tilbudet av klær og mat, og bidratt til at dyrevern nå er et politisk debattema, tror jeg er det viktigste som har skjedd, sier Kleveland. 

Den største seieren hittil

Men det er likevel en seier hun er spesielt stolt av. I 2011 vedtok landets største parti, Arbeiderpartiet, å gå inn for styrt avvikling av pelsdyroppdrett. Dette var den første gangen et av de store partiene tok dyrenes side i en kontroversiell sak. 

– Det tok over ti år å vinne saken. Vi tapte samme sak på Aps landsmøte i 2009, og før det i 2005. Da det første, viktige vedtaket kom i 2011, var det etter seks måneders intensiv kampanje fra vår side. I løpet av denne tiden var vi i kontakt med mange hundre Ap-politikere fra hele landet. Det var et ekstremt styrkeløft for en liten organisasjon, som vi var den gangen, forteller Kleveland. 

Uten medlemmene ville ingenting skjedd

Dyrevernalliansens jurist er ikke i tvil om hva som har gjort at dyrevern har blitt satt på agendaen i så stor grad som i dag.

– Det skyldes først og fremst 9.000 dyrevenner, nemlig Dyrevernalliansens medlemmer, faddere og givere! Uten dem ville ingenting skjedd, for det er jo ikke mulig å drive en organisasjon uten midler. Uten medlemmene ville for eksempel aldri hundrevis av Arbeiderparti-politikere fått informasjon om pels før avstemningen i 2011. Da ville partiet neppe inntatt det standpunktet de gjorde, påpeker Kleveland. 

Dette vil Dyrevernalliansen jobbe med fremover

I tiden fremover vil et av de viktigste arbeidsområdene for Dyrevernalliansen være å snu norsk landbruk i mer dyrevennlig retning. Kjøttforbruket må ned, og minstekravene til dyrevelferd må heves. Når det gjelder forsøksdyr, vil vi fokusere på å erstatte dyreforsøk med mer presise metoder.

Å avvikle pelsdyrindustrien er også en sak Dyrevernalliansens jurist aldri gir opp.

– Å sperre rovdyr inne i bur for å bli til luksusprodukter, er helt unødvendig. Det vil alltid finnes mennesker som mangler hemninger mot å utnytte andre til egen fordel. Derfor må samfunnet verne svake grupper, som dyr, mot å bli misbrukt, sier Kleveland. 

Dyrevernalliansens hovedfokus er å hjelpe dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!