Politikk

Dyrenes plass i samfunnet

Hvordan dyr bør behandles er et politisk spørsmål som får økende interesse. I løpet av de siste årene er lovverket om dyrevern modernisert. Dyrevern har også fått økt oppmerksomhet fra media

Hvordan dyr bør behandles er et politisk spørsmål som får økende interesse. I løpet av de siste årene er lovverket om dyrevern modernisert. Dyrevern har også fått økt oppmerksomhet fra media

De fleste dyr i Norge er usynlige for folk flest. De lever skjult i forsøksdyrlaboratorier, pelsdyrgårder og lukkede driftsbygninger. Derfor er det lett å ikke tenke på dem.

I dagliglivet møter du vanligvis dyrene først når de har blitt produkter: pelskanter, kjøttkaker eller fiskefileter. Forbruket av animalske varer er høyt i Norge, og har steget voldsomt de siste hundre årene.

Dyrevernalliansens arbeid for rettigheter og bedre dyrevelferd

Da Dyrevernalliansen ble startet i 2001, var ikke dyrevern noe politisk tema. Dette har vi jobbet for å endre.

Som følge av vår påvirkning har politiske partier tatt stilling til viktige dyrevernspørsmål. Eksempler er pels, alternativer til dyreforsøk, dyr i sirkus og dyrepoliti.

Dyrevernalliansen har fått gjennomslag for en ny dyrevelferdslov, som er basert på oppdatert kunnskap om dyr.

Vi har også lyktes med å få dyrevern inn som pensum i skolen.

Dyrevernalliansen arbeider i tillegg for et mer dyreetisk næringsliv. Vi er i dialog med store næringslivsaktører, og gir veiledning om dyrevelferd.

Du kan bidra til et samfunn uten dyremishandling

Ønsker du å endre samfunnets holdninger til dyr? Skriv leserbrev og delta på sosiale medier!

Som forbruker har du krav på informasjon. Vi har lister over:

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!