Hvorfor er ikke denne butikken/dette merket på lista?

Publisert 03.10.2014

Hvis du ikke finner ditt merke på noen av listene, er dette fordi vi eller andre ikke ennå har fått klarlagt dette merkets forhold til pelssalg.

Fordi Dyrevernalliansen drives med et minimum av ressurser, har vi dessverre likevel ikke kapasitet til å holde oss fullstendig à jour med utviklingen på det norske markedet. Noe av problemet er at det ofte tar lang tid å få svar fra butikkene og merkene. De fleste bruker flere måneder på å gi oss informasjonen vi trenger, og noen må vi arbeide med i flere år. Mange trenger hjelp og veiledning for å endre sin praksis.

Støtt arbeidet mot pels! Bli fadder i Dyrevernalliansen!

Hvis du ikke finner ditt merke på noen av listene, er dette fordi vi eller andre ikke ennå har fått klarlagt dette merkets forhold til pelssalg.

Fordi Dyrevernalliansen drives med et minimum av ressurser, har vi dessverre likevel ikke kapasitet til å holde oss fullstendig à jour med utviklingen på det norske markedet. Noe av problemet er at det ofte tar lang tid å få svar fra butikkene og merkene. De fleste bruker flere måneder på å gi oss informasjonen vi trenger, og noen må vi arbeide med i flere år. Mange trenger hjelp og veiledning for å endre sin praksis.

Støtt arbeidet mot pels! Bli fadder i Dyrevernalliansen!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!