Hva menes med ”ekte pels”?

Publisert 07.10.2014

Med "ekte pels" menes pels fra dyr som er drettet opp eller fangstet utelukkende eller vesentlig for pelsens skyld. Denne definisjonen er internasjonal, og brukes av næringsliv og dyrevernorganisasjoner over hele verden.

Det kan være dyr fra oppdrett eller jakt/fangst. Dyrearter som drepes hovedsakelig fordi pelsen har stor verdi inkluderer – men er ikke begrenset til – mink, rev, kanin, mårhund, coyote, sobel, bisam, vaskebjørn og mår.

Følgende regnes vanligvis ikke som pels:

- Materiale som klippes, skjæres eller gres fra dyr (feks. ull).
Skinn uten hår fra dyr som benyttes til lær (feks. semsskinn fra storfe eller elg).
Skinn med hår fra dyr som ikke er drept hovedsakelig for pelsens skyld (feks. skinn fra sau, ku eller rein).
Syntetisk materiale laget for å se ut som pels (fuskepels).

Følgende regnes alltid som pels av dyreetiske og/eller dyrevelferdsmessige årsaker:

- Pels fra lam av Karakul-sauen (persianerpels).
Pels fra kanin.
Pels fra hund, katt og sel.

Med "ekte pels" menes pels fra dyr som er drettet opp eller fangstet utelukkende eller vesentlig for pelsens skyld. Denne definisjonen er internasjonal, og brukes av næringsliv og dyrevernorganisasjoner over hele verden.

Det kan være dyr fra oppdrett eller jakt/fangst. Dyrearter som drepes hovedsakelig fordi pelsen har stor verdi inkluderer – men er ikke begrenset til – mink, rev, kanin, mårhund, coyote, sobel, bisam, vaskebjørn og mår.

Følgende regnes vanligvis ikke som pels:

- Materiale som klippes, skjæres eller gres fra dyr (feks. ull).
Skinn uten hår fra dyr som benyttes til lær (feks. semsskinn fra storfe eller elg).
Skinn med hår fra dyr som ikke er drept hovedsakelig for pelsens skyld (feks. skinn fra sau, ku eller rein).
Syntetisk materiale laget for å se ut som pels (fuskepels).

Følgende regnes alltid som pels av dyreetiske og/eller dyrevelferdsmessige årsaker:

- Pels fra lam av Karakul-sauen (persianerpels).
Pels fra kanin.
Pels fra hund, katt og sel.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!