Hva med klesplagg av andre dyreprodukter som ull, dun, angora, saueskinn og lær?

Publisert 03.10.2014

Husdyr og vilt som rein, sau, geit, ku, gås, and, hest, lama, elg, angorakanin og lignende ansees ikke som pelsdyr, fordi de drettes opp eller fanges vesentlig av andre årsaker enn for skinnet. Det er mange dyrevelferdsproblemer knyttet til disse også, og Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene i landbruket. Disse dyrene er likevel ikke inkludert i kampanjen mot pels.

Med "ekte pels" mener vi pels fra dyr som er drettet opp eller fangstet utelukkende eller vesentlig for pelsens skyld. Ekte pels kommer ofte fra rev, mink, kanin, chinchilla, mårhund (raccoon dog), vaskebjørn (raccoon), nutria, coyote, oppossum, ekorn, sel, ulv eller bever. Denne definisjonen er internasjonal, og brukes av dyrevernorganisasjoner og næringsliv over hele verden.

Husdyr og vilt som rein, sau, geit, ku, gås, and, hest, lama, elg, angorakanin og lignende ansees ikke som pelsdyr, fordi de drettes opp eller fanges vesentlig av andre årsaker enn for skinnet. Det er mange dyrevelferdsproblemer knyttet til disse også, og Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene i landbruket. Disse dyrene er likevel ikke inkludert i kampanjen mot pels.

Med "ekte pels" mener vi pels fra dyr som er drettet opp eller fangstet utelukkende eller vesentlig for pelsens skyld. Ekte pels kommer ofte fra rev, mink, kanin, chinchilla, mårhund (raccoon dog), vaskebjørn (raccoon), nutria, coyote, oppossum, ekorn, sel, ulv eller bever. Denne definisjonen er internasjonal, og brukes av dyrevernorganisasjoner og næringsliv over hele verden.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!