Hvorfor er ikke denne butikken/dette merket på lista?

Publisert 03.10.2014

Hvis du ikke finner ditt merke på noen av listene, er dette fordi vi eller andre ikke ennå har fått klarlagt dette merkets forhold til pelssalg.

Fordi Dyrevernalliansen drives med et minimum av ressurser, har vi dessverre likevel ikke kapasitet til å holde oss fullstendig à jour med utviklingen på det norske markedet. Noe av problemet er at det ofte tar lang tid å få svar fra butikkene og merkene. De fleste bruker flere måneder på å gi oss informasjonen vi trenger, og noen må vi arbeide med i flere år. Mange trenger hjelp og veiledning for å endre sin praksis.

Støtt arbeidet mot pels! Bli fadder i Dyrevernalliansen!

Hva med klesplagg av andre dyreprodukter som ull, dun, angora, saueskinn og lær?

Publisert 03.10.2014

Husdyr og vilt som rein, sau, geit, ku, gås, and, hest, lama, elg, angorakanin og lignende ansees ikke som pelsdyr, fordi de drettes opp eller fanges vesentlig av andre årsaker enn for skinnet. Det er mange dyrevelferdsproblemer knyttet til disse også, og Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene i landbruket. Disse dyrene er likevel ikke inkludert i kampanjen mot pels.

Med "ekte pels" mener vi pels fra dyr som er drettet opp eller fangstet utelukkende eller vesentlig for pelsens skyld. Ekte pels kommer ofte fra rev, mink, kanin, chinchilla, mårhund (raccoon dog), vaskebjørn (raccoon), nutria, coyote, oppossum, ekorn, sel, ulv eller bever. Denne definisjonen er internasjonal, og brukes av dyrevernorganisasjoner og næringsliv over hele verden.

Hva skal til for å komme på pelsfri-lista?

Publisert 03.10.2014

Butikker og merker som ønsker å føres opp på Dyrevernalliansens liste over Pelsfri Mote, må garantere at de ikke vil selge ekte pels i fremtiden. Noen forsøker likevel å argumentere for at de bør komme med, uten at de kan gi denne garantien. Det godtar vi ikke. Derfor kan du stole 100% på våre lister.

Jeg har sett ekte pels i en av deres pelsfri-butikker!

Publisert 03.10.2014

Hvis du ser ekte pels i noen av butikkene på vår liste over pelsfri mote, tips oss! Fortell hvilken butikk det gjelder, og dato, hvis mulig. Spør gjerne betjeningen om hva slags pels det er, og send oss så mye informasjon som mulig om plagget. Det gjør det lettere for oss å sjekke opp dette med ledelsen i butikken.

Hva er retningslinjene for Dyrevernalliansens liste over Pelsfri Mote?

Publisert 03.10.2014

Her finner du retningslinjene for Dyrevernalliansens liste over Pelsfri Mote.

Hva med fuskepels?

Publisert 03.10.2014

Bruk av fuskepels (fake pels) viser at det finnes gode alternativer til ekte pels. Fuskepels kan være minst like varm som pels laget av dyreskinn.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!