Retningslinjer for Dyrevernalliansens liste over pelsfri mote

Publisert 27.07.2006

Etter vedtektene har Dyrevernalliansen til formål å fremme dyrs interesser, blant annet overfor næringslivet. Et annet viktig formål er å øke tilgangen til informasjon om dyremishandling overfor publikum.

Som en konsekvens av disse vedtektsfestede forpliktelsene arbeider Dyrevernalliansen for et pelsfritt motebilde, og for at publikum skal få kunnskap om hvorvidt produkter som tilbys inneholder ekte pels eller ikke.

pelsdyr minkskinn

Etter vedtektene har Dyrevernalliansen til formål å fremme dyrs interesser, blant annet overfor næringslivet. Et annet viktig formål er å øke tilgangen til informasjon om dyremishandling overfor publikum.

Som en konsekvens av disse vedtektsfestede forpliktelsene arbeider Dyrevernalliansen for et pelsfritt motebilde, og for at publikum skal få kunnskap om hvorvidt produkter som tilbys inneholder ekte pels eller ikke.

Innledning

Dyrevernalliansen administrerer en liste over produsenter og forhandlere som ikke selger ekte pels.

Dyrevernalliansens retningslinjer for listen er basert på en avveining mellom hensynet til forbrukernes behov for en praktisk anvendelig oversikt, og målsettingen om at flest mulig aktører i næringslivet skal legge vekt på dyreetikk.

Informasjonen baserer seg på skriftlige bekreftelser fra produsentene og forhandlerne.

Dyrevernalliansen forbeholder seg retten til å avgjøre hvilke produsenter som skal inkluderes på listen, basert på informasjon om hvilke retningslinjer vedkommende har i forhold til bruk av ekte pels.

Dyrevernalliansen mottar ikke godtgjørelser i bytte for gunstig plassering eller å bli holdt utenfor listene. Dyrevernalliansen tar ikke til følge press med det formål å oppnå gunstig plassering eller bli holdt utenfor listene.

Hva kreves for å bli oppført på listen over "pelsfri mote"?

For å bli oppført på Dyrevernalliansens liste over mote uten ekte pels, krever vi at produsenten eller forhandleren (1) bekrefter skriftlig at de senest fra og med datoen da bekreftelsen gis, ikke produserer eller bestiller produkter med pels fra dyr som er drettet opp eller fangstet utelukkende eller vesentlig for pelsens skyld (2).

Ansvar

Oppføring på listen innebærer ikke at Dyrevernalliansen på noen måte går god for produsenten/forhandleren eller produktene. Dyrevernalliansen oppdaterer listen jevnlig, men tar forbehold om feil som følge av endrede forhold eller uriktige opplysninger fra andre parter.

Oppføringen innebærer ingen form for binding mellom Dyrevernalliansen og produsentene/forhandlerne, og oppførte produsenter/forhandlere støtter ikke nødvendigvis Dyrevernalliansens målsetting eller prinsipper.

Definisjoner

1) Produsent eller forhandler: Enhver fysisk eller juridisk person.
2) Pels: dyreskinn med hår, fra dyr som er drept hovedsakelig for pelsens skyld. Det kan være dyr fra oppdrett eller jakt/fangst. Dyrearter som drepes hovedsakelig fordi pelsen har stor verdi inkluderer – men er ikke begrenset til – mink, rev, kanin, mårhund, coyote, sobel, bisam, vaskebjørn og mår.

Følgende regnes vanligvis ikke som pels:

  • Materiale som klippes, skjæres eller gres fra dyr (feks. ull).
  • Skinn uten hår fra dyr som benyttes til lær (feks. semsskinn fra storfe eller elg).
  • Skinn med hår fra dyr som ikke er drept hovedsakelig for pelsens skyld (feks. skinn fra sau, ku eller rein).
  • Syntetisk materiale laget for å se ut som pels.


Følgende regnes alltid som pels av dyreetiske og/eller dyrevelferdsmessige årsaker:

  • Pels fra lam av Karakul-sauen (persianerpels).
  • Pels fra kanin.
  • Pels fra hund, katt og sel.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!