Nei til ekte pels, ja til fuskepels

Publisert 20.01.2010

Ekte pels, fuskepels, skinn, lær og kaninpels – hva er trygt å bruke hvis man vil unngå å støtte pelsindustrien? Stadig flere er mot ekte pels og stiller slike spørsmål. Her får du oversikten over hva du kan bruke og hva du bør unngå.

Plakat: Si nei til pels!

Ekte pels, fuskepels, skinn, lær og kaninpels – hva er trygt å bruke hvis man vil unngå å støtte pelsindustrien? Stadig flere er mot ekte pels og stiller slike spørsmål. Her får du oversikten over hva du kan bruke og hva du bør unngå.

Ekte pels

Med "ekte pels" mener vi pels fra dyr som er drettet opp eller fangstet utelukkende eller vesentlig for pelsens skyld.

Denne definisjonen er internasjonal, og brukes av dyrevernorganisasjoner og næringsliv over hele verden.

Fuskepels

Bruk av fuskepels (fake pels) viser at det finnes gode alternativer til ekte pels.

Nei til ekte pels

Ekte pels kommer ofte fra rev, mink, kanin, chinchilla, mårhund (raccoon dog), vaskebjørn (raccoon), nutria, coyote, oppossum, ekorn, sel, ulv eller bever – arter som fangstes eller drettes opp bare for pelsens skyld.

Dyr som mink, rev og mårhund holdes innesperret i små nettingbur. Systemet med små bur er det samme i pelsindustrien over hele verden, både Norge og Kina.

Mange tror at kaninpels er et biprodukt fra kjøttindustrien, men dette stemmer ikke. Kaninene som brukes til pels, er av egne raser som drettes opp hovedsakelig for å bli til skjerf og pyntekanter på yttertøy.

Les mer: Kaniner lider i pelsoppdrett

Coyote og vaskebjørn er blant dyrene som enkelte tror har levd et lykkelig liv i det fri før de endte sine dager etter et velrettet skudd. Sannheten er at ville dyr som brukes til pels, som regel fanges i feller. 

Vanlige felletyper fanger dyret levende, og det kan bli sittende fastklemt eller med revesaksa over beinet i flere døgn før fangstmannen finner det.

Nei til brukt pels - vintage

Ekte pels omfatter brukt pels (vintage pels).

Årsaken er at det i praksis er umulig å definere hva som er en "brukt" pels i forhold til en ny, og at bruk av vintage pels bidrar til å holde ekte pels i motebildet.

Skinn og lær fra husdyr

Husdyr og vilt som rein, sau, geit, ku, hest, lama, elg, sebra og lignende ansees ikke som pelsdyr, fordi de drettes opp eller fanges vesentlig av andre årsaker enn for skinnet.

Det er mange dyrevelferdsproblemer i forhold til husdyr også, og Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene i landbruket. Disse dyrene er likevel ikke inkludert i kampanjen mot pels.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!