Ti grunner mot pels

Publisert 09.01.2016

Her er ti gode grunner for å avvikle pelsdyroppdrett i Norge.

Rødrev i naturen. Vinter.

En hovedgrunn til at rovdyr ikke kan trives i bur, er deres behov for å jakte og hevde revir. 

Her er ti gode grunner for å avvikle pelsdyroppdrett i Norge.

Her er ti opplagte grunner til å avvikle pelsdyroppdrett i Norge:

1. Veterinærene ønsker avvikling av pels

Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet mener dyrene lider på norske pelsdyrfarmer. Det samsvarer med konklusjonen til EUs vitenskapelige komité.

Les også: Oversikt over all faglig kritikk av pelsdyroppdrett. 

2. Avvikling av pelsdyrhold gir ikke fraflytting

Det er i dag kun 238 pelsdyroppdrettere i Norge. Pelsdyrfarm er ingen trygg næringsvei. I løpet av de siste 15 årene er fire av fem pelsfarmer nedlagt.

For hver enkelt oppdretter finnes det mange alternative jobber. Subsidiene næringen mottar, kunne vært brukt på bistå oppdretterne i å starte annen næring. Erfaring viser at distriktene klarer seg fint uten pelsdyroppdrett.

Les også: Avvikling gir ikke fraflytting.

3. Norge kan vise vei internasjonalt

Internasjonalt har Norge en viktig rolle i å forby hold av rovdyr i små bur. Her handler det ikke bare om å gå foran som et godt eksempel. Norsk pelsnæring må legges ned for å hindre oppblomstring av pelsdyroppdrett i utlandet.

Les også: Norsk pelsbransje er medansvarlig for oppblomstring av pelsnæringen i Kina.

4. Rev og mink er fortsatt redde for mennesker

Stortingets dyrevernmelding (2003) ga næringen ti års frist på å sikre tamme pelsdyr. Pelsdyralslagets avlsarbeid har vært mislykket, og fristen er utløpt.

5. Pelsdyroppdrett finansieres med dine skattepenger

Tidligere mottok pelsdyrnæringen rundt 40 millioner kroner i offentlige overføringer årlig. Fôrfraktstøtten, et særtilskudd til pelsnæringen over statsbudsjettet, var på 17,8 millioner og er nå fjernet. Fra og med 2016 mottar pelsdyrnæringen 22,5 millioner kroner.

Les mer: Dine penger går til pelsdyroppdrett

6. Pelsdyr er ikke som vanlige husdyr

Siden rev og mink er rovdyr, trives de dårligere i fangenskap enn vanlige husdyr. Rovdyr har behov for å jakte og streife over store områder. Mulighetene for å oppnå god og anstendig dyrevelferd for pelsdyr er derfor urealistisk – spesielt når bur er eneste driftsform. Norges Pelsdyralslag avviser at andre driftsformer enn burdrift er mulig.

Les også: Pelsdyr er ikke som andre husdyr.

7. Pelsdyrforskriften følger ikke dyrevelferdsloven

Pelsdyrforskriften er ikke i tråd med dyrevelferdsloven. Forskriften ble revidert i 2010, men viderefører burhold som eneste driftsform. Mattilsynet innrømmer at burene kun er marginalt større.

8. Folk flest er mot pels 

Nordmenn flest ønsker avvikling av pelsdyroppdrett. Blant bønder mener mange at pelsdyrnæringen skjemmer ut norsk landbruk.

Les også: Bønder mot pels

Stadig flere i motebransjen tar avstand fra pels. Over 200 motekjeder og merker har sagt nei til pels, og de fleste motebladene i Norge har vedtatt retningslinjer mot å vise ekte pels.

Les også: Pelsfri Mote

9. Dyremishandling også på sertifiserte farmer

Som svar på kritikken om vanskjøttede dyr, har pelsdyrnæringen innført sertifiseringskrav for alle farmene. Godkjenning på glanset papir er imidlertid verdt lite for dyrene –  kravene for sertifisering er kun på nivå med forskriften.  

Tilsynet med hver dyr er minimalt, siden driften er automatisert. 

Les også: Har fire sekunder per mink.

10. Pels er miljøskadelig

Pelsindustrien er langt fra miljøvennlig.I tillegg til transport og bearbeiding av skinn, er selve pelsdyrholdet en betydelig miljøbelastning.

Les også: Pelsdyroppdrett: en miljøfiende.

Pelsdyroppdrett er burhold, som aldri vil være forenlig med akseptabel dyrevelferd.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!