Stortinget svikter pelsdyrene

Publisert 20.12.2016

I dag ble det avgjort i Stortinget at pelsdyroppdrettet i Norge skal fortsette. Regjeringens forslag om et forbud mot gruppebur er videreført, med unntak for bønder som deltar i et såkalt "dyrevelferdsprogram". – Kunnskapsløs og uansvarlig utvanning av regjeringens forslag, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, som likevel konstaterer at stadig flere tar til orde for avvikling.

rødrev i bur

I dag besluttet Stortinget at pelsdyroppdrett fremdeles skal være lov i Norge, men kampen er ikke over. Saken er kun avgjort frem til neste høst.

Foto: Iselin Linstad Hauge

I dag ble det avgjort i Stortinget at pelsdyroppdrettet i Norge skal fortsette. Regjeringens forslag om et forbud mot gruppebur er videreført, med unntak for bønder som deltar i et såkalt "dyrevelferdsprogram". – Kunnskapsløs og uansvarlig utvanning av regjeringens forslag, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, som likevel konstaterer at stadig flere tar til orde for avvikling.

Det var partiene Høyre, Frp, Senterpartiet og Krf som sikret en videreføring av pelsdyroppdrettet. Gruppebur tillates for bønder som deltar i et såkalt "dyrevelferdsprogram", foreslått av Bondelaget.

Dyrevernalliansen vil på det sterkeste ta avstand fra denne løsningen.

– Dette er et elendig kompromiss, og et totalhavari for regjeringens forslag. Det vil i praksis medføre at næringen fortsetter som før, sier Kleveland.

Gruppehold av mink må forbys

Gruppehold av mink ble presentert som løsningen i 2011, for at minken skulle ha det bedre. Det fungerte ikke. I november foreslo regjeringen derfor at gruppehold bør forbys. I dag stemte partiene i praksis mot sin egen regjering. 

Les mer her om hvorfor gruppehold av mink må forbys

– Det er under enhver kritikk for et politisk parti å hoppe bukk over opinionen og faglige råd, slik som Høyre, Frp, Senterpartiet og Krf nå gjør. Vi oppfordrer alle dyrevenner i Norge til å merke seg dette, og ved neste valg gi din stemme til noen som tar dyrenes sak på alvor, sier Kleveland.

Takk til Venstre, Arbeiderpartiet og SV

Dyrevernalliansen vil takke Venstre, Arbeiderpartiet og SV, som er på dyrenes side og har stemt for avvikling av pelsnæringen.  Også Mdg går inn for å avvikle pelsdyroppdrettet.

– Det er oppsiktsvekkende at ikke Stortinget trekker den samme konklusjonen som Venstre, Arbeiderpartiet og SV allerede har gjort. De tre partiene fører en ansvarlig politikk, og går inn for å avslutte næringen på en ordentlig måte, til det beste for både dyr og oppdrettere, sier Kleveland.

Høyre, Frp, Senterpartiet og Krf støtter derimot næringen og ønsker at dyreplageriet skal fortsette.

– Man kan undres hvorfor lojaliteten til 238 pelsdyroppdrettere er sterkere enn lojaliteten til flertallet av velgerne og over én million dyr, sier Kleveland.

Kampen er ikke over

Stortingsmeldingen som kom i november, fastslår at det er både juridisk og praktisk mulig å avvikle pelsdyrnæringen. Menon Economics, som har beregnet ulike scenarier for Landbruks- og matdepartementet, konstaterer at det vil lønne seg å avvikle pelsnæringen. Med en avviklingstid på ti år, som er realistisk, vil en styrt avvikling utgjøre 21 millioner kroner per år. Dette er mindre enn den årlige statsstøtten som pelsnæringen fortsatt får utbetalt i form av skattefradrag og tilskudd til ferie.

¬– Dessverre var det ikke flertall for avvikling denne gangen, men vi nærmer oss målet. Det er viktig å presisere at saken kun er avgjort frem til neste høst. Da håper vi det er en ny regjering og ny sammensetning av Stortinget, slik at vi kan ta opp pelssaken igjen. Denne kampen er ikke avgjort, det lover vi, avslutter Kleveland.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!